Ułada

ZŠA nadaduć pilnuju ŭvahu miascovym vybaram u Biełarusi

U 2010 hodzie Złučanyja Štaty majuć namier nadać pilnuju ŭvahu kampanii pa vybarach u miascovyja saviety ŭ Biełarusi, paviedamiŭ časovy pavierany ŭ spravach ZŠA ŭ Biełarusi Majkł Skenłan.

«Vybary ŭ miascovyja saviety ŭ 2010 hodzie buduć ab`iektam našaj pilnaj cikavaści, — skazaŭ dypłamat. — My vitali ŭdzieł urada Biełarusi ŭ raspačatym minułaj viasnoj dyjałohu z udziełam BDIPČ, apazicyjnych partyj i hramadzianskaj supolnaści pa prapanavanych źmianieńniach u vybarčaje zakanadaŭstva».

Skenłan padkreśliŭ, što hety dyjałoh nie znajšoŭ svajho praciahu. «My padzialajem vykazanyja niadaŭna BDIPČ škadavańni ab tym, što Biełaruś tak i nie padała na razhlad hetaj arhanizacyi adpaviednyja papraŭki ŭ vybarčaje zakanadaŭstva, damoŭlenaść ab čym była dasiahnuta viasnoj, — skazaŭ časovy pavierany.
— Akramia taho, vyklikaje škadavańnie toj fakt, što biełaruski ŭrad admoviŭsia ad ŭłasna zajaŭlenych źmianieńniaŭ, jakija davali naziralnikam mahčymaść prosta nazirać za padlikam hałasoŭ».

U toj ža čas, padkreśliŭ Skenłan, ZŠA vitajuć «niadaŭnija zajavy parłamienta pra namier razhledzieć prapanovy apazicyjnych partyj pa vybarčym zakanadaŭstvie». «My spadziajemsia na lepšaje i adkryta dzielimsia ź biełaruskim uradam svaim bačańniem situacyi», — skazaŭ jon.

Kamientary

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu2

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Usie naviny →
Usie naviny

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ63

Redaktar hłybockaj rajonki napisaŭ pra śmiećcie ŭ horadzie, a paśla zrazumieŭ, što padyhryvaje «voraham»14

«Jany kruhłasutačna stajać?» Na Niamizie ludzi vystrailisia ŭ ahramieznuju čarhu — voś navošta VIDEA20

Kijeŭ atakavaŭ niejki tajamničy dron-kamikadze. Što za jon?1

Byłaja biełaruskaja spartsmienka ŭžo druhi raz za žyćcio pamianiała spartyŭnaje hramadzianstva9

Były palitviazień spaliŭ svoj biełaruski pašpart VIDEA22

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu2

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Hałoŭnaje
Usie naviny →