Ułada44

Silicki: Hramadstva źmianiajuć nie apytańni, hramadstva źmianiajuć dziejańni

Bolš za ŭsio sacyjołahaŭ u 2009 hodzie rasčaravała iniertnaść biełarusaŭ, — zajaviŭ kiraŭnik Biełaruskaha instytuta stratehičnych daśledavańniaŭ Vital Silicki.

Bolš za ŭsio sacyjołahaŭ u 2009 hodzie rasčaravała iniertnaść biełarusaŭ, — zajaviŭ kiraŭnik Biełaruskaha instytuta stratehičnych daśledavańniaŭ (BISS, Litva) Vital Silicki.

«Padčas realizacyi našych daśledčych prahram sumiesna z aksijamietryčnaj łabaratoryjaj «Novak» my praviali niekalki daśledavańniaŭ, danyja jakich mohuć słužyć dla paraŭnańnia ź inšymi daśledavańniami, skažam, hadoŭ praz dvaccać. My stvaryli kropku adliku ŭ niejkich ekanamičnych, palityčnych hledžańniach, nacyjanalnaj identyčnaści i h.d.», — skazaŭ Silicki.

Jak adznačyŭ sacyjołah, asabista jaho vielmi ździviła daśledavańnie, jakoje tyčycca kryzisu.

«Bolšaja častka hramadstva chapajecca za staroje — jašče macniej, čym ułada. Jany nie raźličvajuć na siabie, jany dumajuć, što chtości pryjdzie i im usio daść, — skazaŭ Silicki. —
Dziviać paradoksy. Naprykład,
absalutna stanoŭčaje staŭleńnie da tych, chto sprabuje prapahandavać biełaruskuju movu i kulturu, i ŭ toj ža čas — poŭnaja niezacikaŭlenaść va ŭłasnym udziele ŭ hetym pracesie
. Hramadstva padtrymlivaje pradprymalnikaŭ — ale samo ŭ heta leźci nie žadaje».

«Heta samaja cikavaja rysa siońniašniaha biełaruskaha hramadstva: možna padtrymać usio, što zaŭhodna, kali tolki heta nie adarvie mianie ad kanapy i nie prymusić mianie ŭ čymści aktyŭna ŭdzielničać», — zajaviŭ sacyjołah.

Pry hetym jon adznačyŭ, što apytańni — usiaho tolki adpraŭnaja kropka dla dziejańniaŭ. «My rady, kali dapamahli tym ža pradprymalnikam, tym ža prajeŭrapiejskim siłam, jakija źbirali Kanhres jeŭrapiejskich sił, toj ža kampanii «Budźma». Kali ŭ vyniku dziejańniaŭ kampanii «Budźma» praz try hady štości źmienicca ŭ biełaruskim hramadstvie — u hetym budzie i naš układ.

Ale apytańni nie źmianiajuć hramadstva — hramadstva źmianiajuć dziejańni ludziej», — skazaŭ Silicki.

Kamientary4

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

Pad Brestam prachodzić džyp-fiestyval ŠMAT FOTA2

U Staŭbcoŭskim rajonie matacykł trapiŭ pad ciahnik — zahinuli dva čałavieki1

Chłopiec, što stralaŭ u Trampa, byŭ respublikancam24

Stali viadomyja padrabiaznaści žudasnaha DTZ pad Mahilovam. U im zahinuŭ 5-hadovy chłopčyk i jaho baćka2

MUS raspaviało pra abłavu na rok-kancert pad Pinskam13

Bułački z čarnicami — recept1

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →