Zdareńni4444

Isłamist chacieŭ zarezać dackaha karykaturysta

75‑hadovy aŭtar malunkaŭ Mahamieta razam z 5‑hadovaj unučkaj paśpieŭ schavacca ŭ broniepakoi svajho doma.

75‑hadovy aŭtar malunkaŭ Mahamieta razam z 5‑hadovaj unučkaj paśpieŭ schavacca ŭ broniepakoi svajho doma.

Palicyjanty padstrelili 28‑hadovaha samalijca, uzbrojenaha kinžałam i siakieraj. Jon uvarvaŭsia ŭ chatu dackaha karykaturysta Kurta Vesterhorda. Heta jahony malunak praroka Mahamieta ŭ turbanie ŭ vyhladzie bomby 5 hadoŭ tamu ŭzburyŭ isłamski śviet.

Kiraŭnik dackaj vyviedki zajaviŭ, što napadnik źviazany z «Al‑Kajdaj» — terarystyčnaj hrupaj, što choča źniščyć nieisłamski śviet.

Usio adbyvałasia, niby ŭ filmie žachaŭ.

Złamyśnik u piatnicu ŭviečary siakieraj prabiŭ dźviery budynku ŭ horadzie Orchus, u jakim žyvie karykaturyst. Na toj momant razam z mastakom była jahonaja 5‑hadovaja ŭnučka. Ad udaraŭ siakiery pa dźviarach spracavała sihnalizacyja. Vesterhord schapiŭ sonnuju dziaŭčynku i schavaŭsia ŭ vannym pakoi — admysłova ŭmacavanym na takija vypadki.
Stul Vesterhord patelefanavaŭ u palicyju. Jana ŭpraviłasia pryjechać za dźvie chviliny.

Teraryst, jaki biezvynikova kluksaŭ siakieraj pa braniavanych dźviarach, kinuŭsia z kinžałam na palicyjantaŭ. Tyja strelili i trapili jamu ŭ kalena i ruku. Pahrozy žyćciu niahodnika niama.

Karykatura Vesterhorda była samaj znakamitaj siarod tych 12‑ci, jakija apublikavała hazieta «Jyllands‑Posten». 5 hadoŭ tamu malunki vyklikali chvalu abureńnia ŭ isłamskim śviecie. U niekalkich krainach spalili dackija ambasady. Adnak urad krainy tak i nie paprasiŭ prabačeńnia za karykatury. Svaboda słova daje prava mastakam malavać toje, što jany chočuć. Takaja była pazicyja Andersa Foha Rasmusena — tahačasnaha premjera, jaki ciapier uznačalvaje NATO.

Dackaja vyviedka paviedamiła, što «aryštavany byŭ ciesna źviazany z samalijskaj hrupoŭkaj «El‑Šabab» i kiraŭnikami «Al‑Kajdy» va Ŭschodniaj Afrycy.

«Maja ŭnučka narmalna ŭsio heta pieraniesła, — kaža spadar Vesterhord. — Było strašna. Jon kryčaŭ «Pomsta!» i «Kroŭ!» Ale my vytrymali heta».

U kastryčniku amierykanskija śpiecsłužby złapali dvuch žycharoŭ Čykaha, jakija navažvalisia zabić byłoha redaktara adździeła kultury haziety i samoha spadara Vesterhorda. Pilnavańnie radykalnych isłamskich asiarodkaŭ stała hałoŭnaj zadačaj zachodnich śpiecsłužbaŭ paśla kryvavaj ataki 11 vieraśnia 2001 hoda, u jakoj zahinuli amal 3000 amierykancaŭ.

Sajuz dackich musulmanaŭ admiežavaŭsia ad terarysta i asudziŭ lubyja hvałtoŭnyja dziejańni.

Kamientary44

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Usie naviny →
Usie naviny

Viadomy błohier nabyŭ kvateru ŭ Polščy — voś jak heta ŭ jaho atrymałasia20

Bajden moža vyjści z vybarnaj honki ŭžo na hetyja vychadnyja11

Minski chirurh vydaŭ zbornik esteckaj prozy. Tak pa-biełarusku raniej nie pisali

U Drazdach źbirajucca zavieści płyvučyja altanki3

U akupavanym Łuhansku źnieśli pomniki achviaram stalinskich represij i Haładamoru — «pa prośbach vieteranaŭ»6

U Bychavie dla patryjatyčnych akcyj prydumali pieranosny «Viečny ahoń» FOTAFAKT9

U padziemnym parkinhu ŭ Minsku patanuli 14 aŭtamabilaŭ VIDEA9

Eks-palitźniavolenaja Asia Bułybienka apublikavała fota z knihaj Remarka — za hetym chavajecca kranalnaja historyja

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hałoŭnaje
Usie naviny →