Śviet2323

Džonsan prahnazuje, što mienavita Tramp daść ukraincam toje, što treba dla pieramohi

Były premjer-ministr Vialikabrytanii Borys Džonsan miarkuje, što nie varta bajacca prezidenctva Donalda Trampa. Naadvarot, niestandartny styl hetaha palityka moža dapamahčy i pieramozie Ukrainy. Arhumienty na karyść hetaj dumki jon pryvodzić u svajoj aŭtarskaj kałoncy. I nahadvaje, što nie pry Abamie, a mienavita pry Trampie ZŠA pačali pastaŭki zbroi Ukrainie.

Donald Tramp. Fota: Charlie Neibergall / AP

U svajoj aŭtarskaj kałoncy ŭ Daily Mail były premjer-ministr Vialikabrytanii Barys Džonsan zaŭvažaje, što «raźviedka zachodnich libierałaŭ narešcie zaŭvažyła mahčymy vynik prezidenckich vybaraŭ u ZŠA ŭ listapadzie hetaha hoda». Vyniki prajmeryz u štacie Ajova, a ciapier i Ńju-Hiempšyry vyklikali paničnyja nastroi, a The Economist napisaŭ, što «Donald Tramp ujaŭlaje najbolšuju pahrozu dla śvietu ŭ 2024 hodzie». Ale Džonsan całkam nie zhodzien z takim pohladam.

«Samaja vialikaja pahroza śvietu? Tramp? Kali vy pahladzicie na fakty, to možna zrabić vysnovu, — i ja mahu heta zrabić ciapier, — što prezidenctva Trampa moža być mienavita tym, što treba śvietu».

Pa słovach Džonsana, jon nijakim čynam nie prymianšaje vydatnych jakaściaŭ Džo Bajdena i nie imkniecca prymienšyć aburalnuju pamyłku Trampa 6 studzienia 2021 hoda, jakaja pryviała da biesparadkaŭ na Kapitalijskim pahorku. Adnak amierykanski narod bačyć, što, niahledziačy na vychvalańnie i roznyja niepryjemnyja padziei, jakimi b aburalnymi jany ni byli, ułada ŭsio ž była pieradadziena mirna i ŭ adpaviednaści z kanstytucyjaj ad adnoj administracyi da inšaj.

«Razumnyja ludzi bačać, što Tramp na samaj spravie nie zjaŭlajecca patencyjnym dyktataram», — piša Džonsan i adznačaje: «Čym bolš mocnymi stanoviacca sproby admianić jaho, tym macniejšym jon stanovicca. Čym bolš žorstka jahonyja vorahi viaduć sudovyja pracesy suprać jaho, tym bolš niepieramožnym jon zdajecca».

Što budzie z dapamohaj Ukrainie?

Aŭtar prapanuje pahladzieć na pieryjad prezidenctva Trampa bieź lišnich emocyj. I ŭ pieršuju čarhu ŭ kantekście vajny va Ukrainie.

«Ja hłyboka razvažaŭ, što moža aznačać pieramoha Trampa dla vajny. Što možam my vynieści ź minułych faktaŭ?» — piša Džonsan i pryvodzić prykłady:

«Jaki amierykanski prezident pieršym zastupiŭsia za Ukrainu paśla ŭvarvańnia Pucina ŭ 2014 hodzie? Ci byŭ heta vialiki libierał-internacyjanalist Barak Abama? Nie, spadarstva. Jon ničoha nie zrabiŭ dla taho, kab vycisnuć Pucina z Ukrainy — ni z Kryma, ni z Danbasa. Ni francuzy, ni niemcy nie zrabili hetaha — jak, ščyra kažučy, i tahačasny ŭrad Vialikabrytanii, jaki zahadkavym čynam vyrašyŭ pamyć ruki i davieryć los Ukrainy maralna hniłomu «narmandskamu farmatu».

Mienavita Donald Tramp daŭ ukraincam supraćtankavyja kompleksy Javelin, jakija razam z brytanskimi rakietami NLAW i inšaj zbrojaj byli takimi kaštoŭnymi dla ŭkraincaŭ u bitvie za Kijeŭ. I, prynamsi, zbolšaha dziakujučy hetamu śmiełamu rašeńniu Trampa ŭkraincy zmahli ašałamić śviet i prymusili vojski Pucina źbiehčy z ukrainskaj stalicy. Što b ciapier ni kazali pra prezidenta Trampa, ja nie mahu pavieryć, što jon zachoča ŭvajści ŭ historyju jak prezident, jaki pakinuŭ krainu, jakoj jon užo prykmietna dapamoh zachavać svabodu».

Džonsan piša, što nie moža pavieryć u toje, što Tramp kinie ŭkraincaŭ. Naadvarot, na jaho pohlad, «zrazumieŭšy, što z Pucinym nie treba zaklučać nijakaj ździełki, jon (Tramp — NN) padvoić namahańni i zavieršyć, što pačaŭ, — daŭšy im toje, što treba dla pieramohi».

Jak Tramp paŭpłyvaje na suśvietny paradak?

Akramia prablemy vajny va Ukrainie, Džonsan razhladaje pieryjad prezidenctva Trampa praz pryzmu suśvietnaj biaśpieki. U takim kantekście aŭtar adznačaje, što Tramp, biezumoŭna, zapatrabuje, kab jeŭrapiejcy bolš płacili za ŭłasnuju abaronu.

Džonsan upeŭnieny, što pry Trampie jość usie šancy, što Zachad stanie macniejšym, a śviet — bolš stabilnym.

«Ci možacie vy ciapier sapraŭdy skazać, što śviet ciapier adčuvaje siabie ŭ bolšaj biaśpiecy, čym u časy, kali Tramp byŭ prezidentam? — pytajecca Džonsan i pryvodzić prykłady sučasnaha paradku dnia:

«Paŭsiul vy bačycie złamysnaść Irana i varožych aktaraŭ, jakija padtrymlivajucca Iranam. My bačym, jak Pucin kiruje iranskija rakiety i bieśpiłotniki na ŭkrainskich mirnych žycharoŭ. My bačyli, jak CHAMAS, navučany i prafinansavany Iranam, zładziŭ samuju vialikuju raźniu jaŭrejskaha narodu z časoŭ Chałakosta. Ciapier my bačym, jak chusity vykarystoŭvajuć iranskija rakiety dla razbureńnia hłabalnaha sudnachodstva».

Džonsan zadaje pytańnie, ci mahło b niešta ź pieraličanaha adbycca, kali b u hety čas prezidentam byŭ Donald Tramp, i praciahvaje nahadvać fakty ź jaho byłoha prezidenctva.

Siarod ich — likvidacyja adnaho z kamandziraŭ Korpusu vartavych isłamskaj revalucyi Kasiema Sulejmani ŭ pačatku 2020 hoda. «Dypłamatyčny śviet byŭ źbiantežany. Ale my mała što čuli pra Iran da kanca prezidenctva Trampa, ci nie tak?»

Druhi fakt — udary ZŠA ŭ 2018 hodzie pry padtrymcy Vialikabrytanii pa Siryi paśla taho, jak Bašar Asad niezakonna ŭžyŭ atrutny haz. Džonsan nahadvaje, što ŭ 2013 hodzie, kali śviet daviedaŭsia pra toje, što kiraŭnik Siryi užyŭ chimičnuju zbroju, tahačasny prezident Barak Abama ničoha nie zrabiŭ.

Zychodziačy z takich faktaŭ, Džonsan śćviardžaje, što «ciapier śvietu patrebien lidar ZŠA, čyja hatoŭnaść prymianiać siłu i vidavočnaja niepradkazalnaść zjaŭlajucca asnoŭnym strymlivajučym faktaram dla vorahaŭ Zachadu. Kali tak, to hetym lidaram zjaŭlajecca Tramp.

Vy možacie zapiarečyć, što paśla kašmaru COVID i pašyreńnia (umiašańnia ŭ ekanomiku — NN) dziaržavy na Zachadzie śvietu ciapier patrebien prezident ZŠA, jaki zjaŭlajecca addanym prychilnikam volnaha rynku i kapitalizmu. Kali tak, to heta Tramp».

Donald Tramp. Fota: Sue Ogrocki / AP

Čamu jeŭrapiejski isteblišmient baicca Trampa?

Dalej u svaim artykule Džonsan piša, što jaho ździŭlaje pohlad staršyni Jeŭrapiejskaha centralnaha banka Kryściny Lahard na Trampa jak «pahrozu» dla Jeŭropy.

Aŭtar prapanuje paraŭnać ekanomiku ES i ZŠA. Kali ŭ 2008 hodzie VUP jeŭrazony i ZŠA byli amal adnolkavymi (14,2 tryljona dołaraŭ suprać 14,8), choć nasielnictva pieršaj było našmat bolšaj, to praź piatnaccać hadoŭ jeŭrazona znachodzicca ŭ stahnacyi na ŭzroŭni 15 tryljonaŭ dołaraŭ, a ekanomika ZŠA ŭźlacieła da 26 tryljonaŭ.

Džonsan adznačaje, što nie padtrymlivaje Trampa ŭ jaho palitycy, nakiravanaj suprać abmiežavańnia vykidaŭ parnikovych hazaŭ Net Zero. Ale fundamientalnaja prablema, na jaho pohlad, u tym, što dla taho, kab vieści baraćbu za skaračeńnie vykidaŭ, nieabchodna, kab nasielnictva było bahaciejšym, kab dazvolić sabie nabyć ciepłavy nasos ci elektramabil.

«I što b vy ni kazali pra Trampa, jon dapamoh amierykanskim siemjam atrymać bolš mahčymaściaŭ dla ich kupli, a taksama novyja technałohii, jakija mohuć vyrašyć prablemu źmieny klimatu. I zbolšaha dziakujučy ekanamičnaj palitycy Donalda Trampa amierykanskija aŭtamabilnyja kampanii vyrablajuć bolš elektramabilaŭ na batarejach, čym uvieś ES razam uziaty.

Dyk chto ž sapraŭdny abaronca navakolnaha asiarodździa? I chto — kali pahladzieć na skleratyčnyja tempy rostu ES — zjaŭlajecca realnaj pahrozaj dla Jeŭropy? Heta nie Tramp. Heta Kryścina Lahard i ŭsie, chto praciahvaje naviazvać jeŭrapiejcam madel vysokich padatkaŭ i ćviordaha rehulavańnia.

Davajcie pahladzim praŭdzie ŭ vočy: sapraŭdnaja prablema dla trampafobaŭ — heta nie źniešniaja palityka, nie navakolnaje asiarodździe i nie ekanomika.

Sprava, chutčej, u huście, styli i jaho niesumniennaj zdolnaści zavodzić ludziej. Tak, jaho złavili na niekalkich nieaściarožnych rečach, ale chto hetaha nie rabiŭ? Chto biez hrachu, niachaj pieršy kinie ŭ mianie kamień», — adznačaje Barys Džonsan.

U kancy artykuła Džonsan pryznajecca, što jamu padabajecca styl Trampa, toje, jak jon pavodzić siabie na mitynhach. Jon pryznajecca, što śmiajecca ź jaho, pa sutnaści, dabradušnych parodyj na Emanuela Makrona i Džo Bajdena.

A ŭsim svaim siabram, jakija vystupajuć suprać Bajdena, Džonsan kaža:

«Supakojciesia, chłopcy. Čym bolš vy budziecie chvalavacca, tym bolš rašučymi buduć jaho prychilniki. I pieramoha Trampa budzie pieratvaracca z mahčymaści ŭ imaviernaść, a zatym i ŭ ćviorduju ŭpeŭnienaść. Nam usim treba pastaleć i abvyknuć da takoj pierśpiektyvy. Kali jon zrobić pravilna i padtrymaje ŭkraincaŭ (a ja vieru, što tak i budzie), prezidenctva Tramp moža stać vialikaj pieramohaj dla śvietu».

Čytajcie jašče:

Dziŭnyja plamy na dałoni Trampa sparadzili mnostva čutak, u liku samych nievierahodnych

Tramp vyjhraŭ kokusy ŭ Ajovie

Pry Trampie ź Biełaha doma źnikła tečka z raźvieddanymi pra Rasiju

Kamientary23

 • Pytańnie
  24.01.2024
  Tramp zajaŭlaŭ, što Ŭkraina, dziela miru, pavinna pahadzicca z aneksijaj častki svaich terytoryjaŭ. Dyk kamu vieryć, samomu Trampu, ci tryznocie kałmataha niedareki Džonsana ?
 • Tak
  24.01.2024
  U šmatlikich ŚMI, asabliva h.zv. prahresiŭnych z Trampa robiać amal nie prychilniki Rasii, ale mienavita jon ža patrabavaŭ, kab dziaržavy ŭ NATA bolš hrošaj davali na abarony i mienavita jon papiaredžvaŭ niemcaŭ pierad enierhietyčnaj zaležnaściu ad Rasii, a tyja śmiajalisia ŭ AAN.

  Darečy, Džonsanam ci Mełoni taksama pužali, a jany adnaznačna padtrymali Ukrainy naprykład u adroźnieńnie šmatlikich sacyjał-demakrataŭ, u tym liku Šolca.
 • American
  24.01.2024
  Nievierojatnyje žałujutsia v svoich postach na to čto Tramp brosit Ukrainu kohda pridiet k vłasti. Ja nie budu napominať  zombi čto proisxodiło mieždu bajdienom i putinom pieried vtoržienijem v Ukrainu. Ja liš priviedu niedavnij primier. V amierikanskoj armii u 1000 rakiet ATAKAMS (tie samyje na 300 kiłomietrov dalnosti dla chajmarsov) podošieł koncu srok hodnosti. Čto diełajet administracija bajdiena? Ona dajet rasporiažienije utilizirovať rakiety vmiesto toho čtoby otpraviť ich v Ukrainu. A vied́ dla otpravki etich rakiet bajdienu nie nado było sprašivať razriešienije konhriessa. On moh by eto sdiełať sam. Nu i niesmotria na zapriet konhriessa i vierchovnoho suda bajdien našieł 5 milliardov čtoby pohasiť dołh studientov za obučienije v koledžach i univierach. nieužieli vy dumajetie čto pri žiełanii bajdien nie našieł by dienieh na pomoŝ Ukrainie? Ja vas uvieriaju takaja vozmožnosť u bajdiena jesť. (USAID) On jeju nie polzujetsia.

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →