Ułada

Biarecca na maroz. Ad minus 10 u Bieraści da minus 22 u Homieli

Marazy pratrymajucca da siaredziny nastupnaha tydnia, a tady znoŭ adlinie.

Pačynajučy ad 2 studzienia na ŭschodzie i 3-ha na zachadzie krainy, iznoŭ voźmiecca na maroz.

Najchaładniej budzie ŭ Homieli — da minus 22-ch u paniadziełak. U Miensku słupok termomietra apuścicca da minus 14-ci. U Bieraści sprava abmiažujecca minus 0-ju.

Marazy pratrymajucca da siaredziny nastupnaha tydnia, a tady znoŭ adlinie.

Budźcie aściarožnymi, adpuskajučy dziaciej na vulicy. Zvažajcie na stan aŭtamabilnych akumulataraŭ — jany chutka razradžajucca ŭ marazy.

Kamientary

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury8

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury

Usie naviny →
Usie naviny

Eks-palitźniavolenaja Asia Bułybienka apublikavała fota z knihaj Remarka — za hetym chavajecca kranalnaja historyja

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

Rasijski sałdat prystreliŭ paranienaha kalehu. Prapahanda sprabavała śpichnuć heta na ŭkraincaŭ20

Tolki za apošni miesiac nad Biełaruśsiu pralatali 6 pasažyrskich samalotaŭ, jakija nie pavinny byli hetaha rabić

Aŭtar «Śvińniaŭ» Čarnucha vydaje novuju knihu — daviedalisia detali1

U Mastach razabrali samy doŭhi padviesny most Biełarusi FOTY1

Azaronak nazvaŭ Kačanavu etałonam stylu28

Ratavalniki dali rekamiendacyi, što rabić pry mocnych zalevach

Urahan pavaliŭ viekavyja lipy na siadzibie Chraptovičaŭ u Ščorsach

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury8

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury

Hałoŭnaje
Usie naviny →