Zdareńni

Haradzieniec ledź nie pamior ad chatniaha leča

Heta stała pieršym vypadkam batulizmu ŭ vobłaści ŭ 2024 hodzie.

Napiaredadni Kaladaŭ 38-hadovy žychar Bierastavickaha rajona pakaštavaŭ kansiervavanaje chatniaje leča i adčuŭ niedamahańnie. Jaho vanitavała, u straŭniku było adčuvańnie ciažaru. Mužčyna źviarnuŭsia da miedykaŭ, i tolki svoječasovaja dapamoha vyratavała jaho ad śmierci, piša Blizko.by.

Heta stała pieršym vypadkam batulizmu ŭ vobłaści ŭ 2024 hodzie.

Batulizm — heta charčovaje atručvańnie praduktami, zaražanymi batułataksinami. U takich rečyvaŭ niama ni smaku, ni koleru, ni pachu, tamu vyznačyć ich «na voka» nielha. Chatnija zakatki, zaražanyja batułataksinam, mohuć vyhladać całkam narmalna.

Padchapić batulizm možna pry ŭžyvańni kansiervaŭ (aharodninnych, miasnych, hrybnych, rybnych), asabliva pryhatavanych u chatnich umovach, a taksama vendžanaj i salonaj ryby, viandliny, kaŭbasy i inšaha.

Taksiny batulizmu ŭstojlivyja da zamarozki i vysušvańnia, u kansiervach jany mohuć žyć hadami. Apynuŭšysia va ŭmovach, dzie niama pavietra, spory pačynajuć vyłučać taksiny, jakija ŭ 375 tysiač razoŭ macniejšyja, čym jad hrymučaj źmiei.

Kab nie padviarhać svajo žyćcio niebiaśpiecy, miedyki rajać vykonvać prostyja praviły:

  • nie kuplać chatnija kansiervy «ź ziamli», na stychijnych rynkach i ŭ inšych nie pryznačanych dla handlu miescach;
  • nie ŭžyvać kansiervy z prykmietami ŭzdućcia i mutnym rasołam;
  • staranna myć i apracoŭvać pradukty pierad vykarystańniem;
  • nie kansiervavać «staruju» harodninu, sadavinu i hryby;
  • pry padazreńni na atručeńnie nieadkładna źviartacca da daktaroŭ i nie zajmacca samalačeńniem.

Kamientary

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →