Vajna77

Połk Kalinoŭskaha vypraŭlaje pradstaŭnikoŭ na publičnyja sustrečy ź biełarusami zamiežža

Na ich buduć havaryć pra budučyniu Biełarusi i sumiesnyja dziejańni pa nabližeńni pieramienaŭ na radzimie.

Kanfierencyja Pałka Kalinoŭskaha ŭ Kijevie 29 listapada 2023 hoda. Fota: pres-słužba Pałka Kalinoŭskaha

Kalinoŭcy z 21 studzienia pa 1 lutaha pabačacca ź biełarusami ŭ 12 haradach Polščy, Čechii, Niamieččyny i Litvy.

U anonsie pajezdki adznačajecca, što bahata biełarusaŭ, jakija apynulisia na čužynie z-za palityčnaha pieraśledu, uskładajuć na Połk Kalinoŭskaha svaje nadziei na viartańnie. 

«Ale vyzvalić našu krainu my možam tolki razam!» — padkreślivajecca ŭ im.

Namieśnik kamandzira Pałka Vadzim Kabančuk kaža, što jamu nie chaciełasia b nazyvać biełarusaŭ na čužynie emihrantami, bo heta aznačaje, što jany pakinuli radzimu na doŭhi čas.

«Viadoma, treba hladzieć na situacyju realistyčna, ale ŭsie našy dziejańni pavinny być nakiravanyja na viartańnie ŭ Biełaruś. Dla hetaha nam treba kansalidavacca, kab skarystacca tymi mahčymaściami, jakija pierad nami abaviazkova zjaviacca. I mienavita pra toje, jak nam usim razam źmianić situacyju ŭ našaj krainie, kab usie achvotnyja mahli viarnucca, my b chacieli parazmaŭlać na sustrečach ź biełarusami», — davodzić jon.

Kabančuk kaža, što za amal dva hady vajny Pałku dapamahła vializnaja kolkaść biełarusaŭ.

«Heta mienavita tyja biełarusy, jakija chočuć viarnucca i nie siadziać skłaŭšy ruki. My chočam im asabista padziakavać za dapamohu i vypracavać miechanizmy dalejšaj sumiesnaj pracy», — adznačaje jon.

Niadaŭna Vadzim Kabančuk vykazaŭsia za stvareńnie biełaruskich vajskovych farmavańniaŭ u samoj Jeŭropie. Na jaho dumku, novyja farmavańni mahli b ulicca ŭ polska-ŭkrainska-litoŭskuju bryhadu imia Kanstancina Astrožskaha. Achvotnych, raźličvaŭ jon, buduć sotni.

Letaś u listapadzie ź biełarusami sustrakalisia palityki Vadzim Prakopjeŭ, Valeryj Sachaščyk, Andrej Jahoraŭ. Ich turnie było pa troch polskich haradach: Urocłavie, Poznani i Varšavie.

Jany havaryli pra nieabchodnaść abjadnańnia biełarusaŭ u masavuju arhanizavanuju strukturu, jakaja pavinna stać apiryščam dla demakratyčnych pieramienaŭ u Biełarusi biez Łukašenki, a taksama pra vybary ŭ Kaardynacyjnuju radu.

Vadzim Kabančuk nastojvaje, što pajezdka kalinoŭcaŭ nie źviazanaja z pajezdkami inšych ludziej.

Pavodle jaho, sustrečy biełaruskich dobraachvotnikaŭ z suajčyńnikami rehularna pravodzilisia jašče da poŭnamaštabnaj vajny. Ich inicyjataram byŭ adzin sa stvaralnikaŭ Pałka Jan Mielnikaŭ, jaki vajuje za Ukrainu z 2014 hoda, a taksama inšyja biełaruskija dobraachvotniki.

Padraździaleńnie sistemna padtrymlivaje kantakty ź biełarusami ŭ zamiežžy, ale sustreč ź imi nie było apošnija dva hady. Zapyt na ich isnuje.

«Ad pačatku poŭnamaštabnaj vajny biełaruskim dobraachvotnikam stała ciažka vyjazdžać z Ukrainy. Heta źviazana jak i ź ich udziełam u bajavych dziejańniach, tak i z tym, što vyjechać nie tak i prosta z krainy, jakaja vajuje», — tłumačyć Vadzim Kabančuk.

Pavodle jaho, u Pałka Kalinoŭskaha jość płany pa vyzvaleńni Biełarusi na vypadak zjaŭleńnia «vakna mahčymaściaŭ».

***

Połk Kalinoŭskaha — vajennaja farmacyja ŭ składzie Uzbrojenych sił Ukrainy, sfarmavanaja ź biełaruskich dobraachvotnikaŭ. Padraździaleńnie stvoranaje ŭ sakaviku 2022 hoda. U jaho składzie bataljony «Vołat» i «Litvin».

Misija Pałka: «Vyzvaleńnie Biełarusi praz vyzvaleńnie Ukrainy». Pavodle kalinoŭcaŭ, vyzvaleńnie Ukrainy ad rasijskich zachopnikaŭ nieminuča pryviadzie da pasłableńnia i navat krachu pucinskaha režymu, što daść «mahčymaść pastavić kropku ŭ historyi isnavańnia režymu Łukašenki ŭ Biełarusi».

U 2022 hodzie kalinoŭcy zajavili pra palityčnyja ambicyi. Stała viadoma pra isnavańnie palityčnaha sojmu Pałka.

U 2023 hodzie Połk sabraŭ kanfieriencyju «Šlach da Voli», na jakoj pasprabavaŭ abjadnać usie demakratyčnyja siły i raspracavać stratehiju vyzvaleńnia Biełarusi.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

Połk Kalinoŭskaha paviedamiŭ pra adnaŭleńnie rekrutynhu ŭ svaje šerahi

Połk Kalinoŭskaha pradstaviŭ spravazdaču ź niezaležnaha aŭdytu

Karpiankoŭ adreahavaŭ na kanfierencyju kalinoŭcaŭ: My navat sabak nie pryvodzili ŭ bajavuju hatoŭnaść

Kamientary7

 • Ideja - supier!
  19.01.2024
  Niadaŭna Vadzim Kabančuk vykazaŭsia za stvareńnie biełaruskich vajskovych farmavańniaŭ u samoj Jeŭropie. Na jaho dumku, novyja farmavańni mahli b ulicca ŭ polska-ŭkrainska-litoŭskuju bryhadu imia Kanstancina Astrožskaha.

  Ideja - supier!
 • Žadaju pośpiechaŭ
  19.01.2024
  Jan Mielnikaŭ kruty chłopiec. Vielmi padabajecca. Patryjot, razumny čałaviek, maje jasnuju i kankretna akreślenuju pazicyju.
  Chaciełasia, kab jon papraviŭ zdaroŭje, padarvanaje na vajnie, i aktyŭna ŭklučyŭsia ŭ palityčnuju dziejnaść.
 • Žyvie Biełaruś
  19.01.2024
  U 2023 hodzie Połk sabraŭ kanfieriencyju «Šlach da Voli», na jakoj pasprabavaŭ abjadnać usie demakratyčnyja siły i raspracavać stratehiju vyzvaleńnia Biełarusi.

  Kruta, što ŭdałosia abjadnacca i pačać aktyŭnuju dziejnaść.
  A chto sam advaliŭsia, nie padpisaŭšy dakumienty kanfierencyi, toj prosta zaśviedčyŭ, što jon - bałast, jaki ničoha nie budzie rabić.
  Vyzvaleńnie Biełarusi - u rukach aktyŭnych, matyvavanych ludziej i heta daje vialikuju nadzieju na pośpiech. Bałast advaliŭsia sam.

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Usie naviny →
Usie naviny

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

Ci možna ŭ Biełarusi prysudzić da rasstrełu zamiežnika? Adkazvajuć jurysty 1

Połk Kalinoŭskaha admaŭlaje datyčnaść Ryka Kryhiera da padraździaleńnia

Rasstrelnaja sprava Ryka Kryhiera tyčycca jaho ŭdziełu ŭ Pałku Kalinoŭskaha — pravaabaroncy5

U centry Minska lehła na bok mašyna milicyi VIDEA9

U Minsku buduć sudzić viadomaha kancertnaha fatohrafa

U Izraili pry atacy drona zahinuŭ repatryjant ź Biełarusi

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Hałoŭnaje
Usie naviny →