Hramadstva

Vyjšaŭ na volu Dzianis Chaziej. Na momant aryštu jon byŭ niepaŭnaletnim

Za kratami jon prabyŭ amal try hady.

Dzianis Chaziej da zatrymańnia

30 śniežnia vyjšaŭ na volu Dzianis Chaziej. Jaho, jak i Siarhieja Hackieviča, navučencaŭ kaledža ŭ Vysokim, vyzvalili pierad Novym hodam.

Chazieja i Hackieviča źmiaścili pad vartu ŭ adzin dzień: 10 sakavika 2021 hoda, na momant zatrymańnia im było pa 17 hadoŭ. Chłopca paśla pryhavaryli da troch hadoŭ vychavaŭčaj kałonii, piša «Viasna».

Ich abvinavacili va ŭdziele ŭ paślavybarčaj akcyi pratestu, jakaja prachodziła 10 žniŭnia 2020 h. u Breście (im inkryminavali masavyja biesparadki).

Ź Dzianisam Chaziejem źviazany ramantyčny i sumny momant — razam ź im sudzili i jaho dziaŭčynu, 18-hadovuju Vitaliju Bandarenku. Kali na jaje zaviali spravu, dziaŭčyna spačatku źjechała za miažu, ale paśla viarnułasia, kab pabačycca z kachanym. Jaje zatrymali. U vyniku, Vitaliju adpravili na 4 hady ŭ kałoniju. 

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →