Usiaho patrochu

Dzie znachodzicca Sianno? Biełarusy stvaryli bot, jaki dapamoža lepiej vyvučyć hieahrafiju radzimy

Ajcišnica Kaciaryna Haspadaryk, jakaja žyvie ŭ Talinie, napisała na Devby.io pra stvareńnie telehram-bota «Padaroaž», jaki ŭ formie hulni dazvalaje daviedacca, dzie znachodziacca biełaruskija harady.

Kaciaryna Haspadaryk i Ivan Rubanaŭ, stvaralniki bota «Padaroaž»

Pavodle Kaciaryny Haspadaryk, stvaralniki bota ŭ svajoj pracy natchnialisia prajektam travle.earth — tam treba dabiracca z krainy da krainy pa ŭsim śviecie. Biełarusam ža chaciełasia zrabić prajekt mienavita pa biełaruskich miaścinach. Nazva prajektu «Padaroaž» taksama adsyłaje na hetaha sajta. 

Skrynšot z bota

Nad prajektam pracavali ŭ čatyry ruki: Kaciaryna Haspadaryk i Ivan Rubanaŭ, raspracoŭščyk u Microsoft. 

Pakolki koda travle.earth u adkrytych krynicach znajści nie ŭdałosia, biełarusy vyrašyli zrabić usio z nula.

U jakaści asnovy dla mapy raspracoŭščyki skarystalisia SVG fajłam z konturami sielsavietaŭ, rajonaŭ dy abłaściej, jakija Ivan Rubanaŭ znajšoŭ u adkrytych krynicach. Daviałosia jaho pačyścić dy ŭručnuju prapisać nazvy ŭsich rajcentraŭ.

Jak pracuje bot

Usio vielmi prosta. 

  1. Naciskajecie na «Pačać». 
  2. Bot hienieruje mapu z dvuma haradami Biełarusi. 

Zadača juziera — «dajechać» ad punktu A ŭ punkt B aptymalnym maršrutam. Bot moža randomna padkinuć vam harady abo vy sami možacie vybrać miescy. Prosta pišacie ŭ telehramie nazvu horada, naprykład, Sianno.

Kali niama idej — biarycie padkazki. Kali i padkazki nie dapamahajuć, to možna zdacca. 

Što budzie z prajektam dalej?

Raspracoŭščyki bota realizavali ŭsie idei, jakija ad pačatku zadumvali. Ciapier jany źbirajuć zaŭvahi i pažadańni ad karystalnikaŭ, na asnovie ich buduć dadavać/źmianiać niešta. Prynamsi, užo ciapier im stała zrazumieła, što treba, kab bot razumieŭ nie tolki «Marjina Horka», ale i «Puchavicki rajon». 

«Vaniu padabajucca mapy, hrafy, kodzić i ŭkładacca ŭ biełaruščynu. Jon pryjšoŭ da mianie ź idejaj. Mnie zaŭsiedy cikava paŭdzielničać u niečym kłasnym. Daŭno chaciełasia zrabić padobny viasioły prajekt. 

Bot dazvalaje padvučyć hieahrafiju Biełarusi — i nam samim, i ludziam navokał. Pakul rabiła i testavała — užo šmat čaho zapomniła. Naprykład, dzie znachodziacca Masty», — piša Kaciaryna Haspadaryk. 

Čytajcie taksama:

Prahrama ź biełaruskimi karaniami Flo ŭvajšła ŭ śpis najlepšych vynachodak hoda pa viersii Time

Što za biełaruskaja hulnia, u jakuju inviestavaŭ Ranałdu

Try biełaruskamoŭnyja strymiery patrapili ŭ aficyjnuju prahramu padtrymki Cyberpunk 2077

Kamientary

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna7

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

Biełarusa zatrymali paśla adpačynku ŭ Italii3

«Vyjšli chłopčyki z čamadančykami». Lidar hurta RSP raskazaŭ, jak Łukašenka pryjazdžaŭ na zdymačnuju placoŭku5

Respublikanskaja partyja aficyjna vyłučyła Trampa kandydatam u prezidenty ZŠA9

U Kabardzina-Bałkaryi biełarus sarvaŭsia sa skały2

Tramp nazvaŭ svajho kandydata ŭ vice-prezidenty22

Niekatoryja biełarusy sustrakali ŭčarašni ŭrahan, kupajučysia ŭ voziery VIDEA

Źmitra Daškieviča buduć sudzić pa novaj kryminalnaj spravie ŭžo na hetym tydni7

Łatuška: Ja mahu bajacca pić vadu ci kavu ŭ hramadskich miescach14

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA28

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna7

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →