Hramadstva22

Žančynie adpravili padarunkavuju kartku na 2100 rubloŭ. Prablemy pačalisia, jak tolki jana adkryła kanviert

Piensijaniercy dasłali pasyłku nakładzienym płaciažom, unutry kartka na 2100 rubloŭ. Vydatkavać hrošy možna tolki ŭ kramie «Tavary dla doma». Z dapłataj. Onliner raźbiraŭsia ŭ čarhovaj akcyi ad «paštaroŭ», jakija zarablajuć u Biełarusi i ničoha nie bajacca.

Vam kartu na 2100 rubloŭ, a z vas usiaho 64. Vyhadna, zhodny?

U redakcyju źviarnułasia Hanna, jakaja raskazała hetu historyju. Mamie hieraini na dniach patelefanavali i ŭzradavali: jana da navahodnich śviat atrymała ŭ padarunak płastykavuju kartku z hrašovymi srodkami ŭ pamiery 2100 rubloŭ. Apieratar skazaŭ, što joj možna apłacić navučańnie, pradukty, tavary, techniku i mnohaje inšaje — usio na mierkavańnie trymalnika. Praz tydzień karta pryjšła.

Voś tolki ŭmovy rezka źmianilisia. Vydatkavać takuju ​​vialikuju sumu vyjaviłasia niaprosta: kupić možna nie ŭsie, a tolki tyja tavary, što paznačany ŭ katałohu. Nu jak katałohu — tych razdrukavanych čorna-biełych listach A4, što byli ŭ kanviercie.

Tavary — kitajski krem z nazvaj «Čudo-maź», jaki kaštuje $1 u ekvivalencie, a to i mienš, «załaty» videarehistratar, smart-hadzińnik, nabor instrumientaŭ i trenažor dla presa (taksama nie daražejšy za $5).

Ahułam, biez dapłaty ŭ minimum 180 rubloŭ ničoha atrymać niemahčyma. 

Samaje cikavaje, što nazyvajecca ŭsio heta «kurs zdaroŭja i daŭhalećcia». Žurnalistam rastłumačyć, što ŭvachodzić u «kurs», pradprymalnica nie zmahła. Bo kali heta adukacyjnyja pasłuhi, to jaje vid dziejnaści siudy nie padychodzić, i ŭ padatkovaj źjaviacca pytańni, a kali nabor tavaraŭ, to cana zdajecca zališnie zavyšanaj.

Na błanku «kurs» apisvajecca zanadta abciakalna, choć i vyhladaje jak nabor tavaraŭ, jakija nibyta i nie tavary, a padarunki, jakija iduć bonusam pry pakupcy. Sam ža «kurs» nibyta zdolny vyrašyć prablemy sa zdaroŭjem, dapamahčy ŭ 70 hadoŭ vyhladać na 15 i navučyć adnaŭlać svoj arhanizm bieź lekaŭ.

Na adnoj z papierak jość umova pa dastaŭcy: dastaŭka kožnaha asobnaha tavara kaštuje 19 rubloŭ 90 kapiejek.

Pradaŭcy, jakija telefanavali, viedali i imia, i proźvišča, i adras pražyvańnia budučaha naviedvalnika paštovaha adździaleńnia. Krychu paźniej IP Budźko Anastasija — pradprymalnica, jakaja na ŭsim hetym zarablaje, — adkaža, što, maŭlaŭ, atrymalnik sam pakinuŭ svaje kantakty niedzie tam — ci to ŭ sacsietkach, ci asabista joj pieradaŭ. 

Ale mama hieraini dalokaja ad «ipešnicy» hieahrafična, viedać jaje nie viedaje, a va ŭsiakich Instagram nie siadzić. Pra hetuju kramu i akcyju čuje ŭpieršyniu. Adkul piersanalnyja danyja čałavieka? Ščyra tak nichto i nie adkazaŭ.

Hetaja pasyłka vyklikała b prosta ŭśmiešku i adpraviłasia ŭ pieč, kali b nie adno «ale». 

Kab zabrać jaje z pošty, maci hieraini zapłaciła nakładzieny płaciož — 64 rubli — nibyta za dastaŭku. «Zanadta doraha za bieskarysny kavałak płastyku i pačak papier», — ličyć dačka.

— Mama źniervavałasia, ledź nie płakała. Jana vieryła, što zmoža nabyć sabie niešta za hetyja hrošy. Padkupili tym, što na tym kancy provada nazvali jaje i jejny adras pražyvańnia. 

Pa sutnaści, jana padaryła 64 rubli hetaj Budźko, jakaja z pašpartam pryjdzie na poštu i zabiare realnyja hrošy. Vielmi darahija razdrukoŭki vychodziać.

Na pošcie mnie skazali, što mama nie adzinaja, kamu pryjšoŭ taki list.

Ja sa svajho boku budu nastojvać, kab mama źviarnułasia ŭ milicyju i napisała zajavu, — raspaviadaje Hanna.

Vydańnie nahadvaje, što nakładzieny płaciož nie źjaŭlajecca sposabam apłaty pierasyłki paštovaha adpraŭleńnia, u čym by ni zapeŭnivaŭ inšy bok.

«Pradprymalnik, kali zajmajecca pradprymalnictvam, pavinien ža mieć niejki prybytak»

Ni sajta, ni kramy — tolki hetyja listy papiery z cenami. U internecie niehatyŭnych vodhukaŭ na «ipešnicu» chapaje. Miarkujučy pa vypiscy z ADR, viadzie svaju dziejnaść jana z traŭnia minułaha hoda, zarehistravanaja ŭ Mienskim rajonie, choć list i adpravili ź Viciebska. Vid dziejnaści — «razdrobny handal šlacham zamovy tavaraŭ pa pošcie i praź sietku internet». Spačatku jana adpraŭlała płastyk na mienšyja sumy, a zatym vyrašyła raskrucić akcyju pa poŭnaj.

U znosinach z žurnalistami pa telefonie Budźko prajaŭlała aściarožnaść i admoviłasia ad zapisu razmovy. U jaje svajo bačańnie situacyi — pasłuchać, tak jana i zusim miecenat. Tady žurnalisty pierajšli ŭ inšuju płoskaść: adpravili joj pytańni i atrymali adkaz.

— Kolki akcyj vy pravodzili i za jaki pieryjad času? Znajšoŭ vodhuki jašče ad žniŭnia 2023 hoda z takoj ža kartaj, tolki na 700 rubloŭ. Heta značyć, suma padarunka raście?

— Ja pravodziła akcyju tolki z padarunkavaj kartaj, ale z roznymi naminałami. Akcyju z padarunkavaj kartaj pravodziła pieryjadyčna, nie na stałaj asnovie. Pradprymalnik pavinien rabić — adpaviedna, ja i pravodžu akcyi dla pryciahnieńnia spažyvieckaha popytu.

Vodhuk ad 4 žniŭnia

— Vy kažacie, što ludzi kuplajuć nie tavary, a kurs. Što vy ŭkładvajecie ŭ hetaje paniaćcie i čamu tavary asobna kaštujuć značna tańniej, čym jany ž, ale ŭžo ŭ składzie kursa?

— Tym klijentam, jakim ja adpraŭlała padarunkavyja karty, ja ŭkładvała katałoh z prapanavanymi aśvietnickimi kursami. Z kožnym kursam ja padaju klijentu mahčymaść abrać jaki-niebudź padarunkavy tavar. Taksama vy pytajeciesia ab košcie padarunkavych tavaraŭ, jakija paznačany ŭ katałohu. 

Padarunkavyja tavary iduć u padarunak u vypadku, kali klijent nabyvaje kurs. Ale hety tavar idzie ŭ padarunak, klijent za jaho nie płacić i klijentam heta prahavorvajecca. Klijent nabyvaje mienavita kurs. Tamu kazać ab košcie samoha padarunka niełahična, bo klijent za jaho nie płacić, jon atrymlivaje jaho ŭ padarunak.

U katałohu pakazana, što klijent nabyvaje kurs i da jaho idzie padarunkavy tavar. Padarunkavy tavar maje na ŭvazie, što hety tavar idzie ŭ padarunak!

— Dajcie spasyłku na vaš Instagram, dzie, jak vy zapeŭnivajecie, klijenty mahli pakinuć svaje piersanalnyja danyja?

— Abjavu ab akcyi ja raźmiaščała ŭ niekatorych krynicach i navat, da prykładu, u svaim akaŭncie Instagram.

Skrynšot z taho samaha akaŭnta. Adzin łajk, nul kamientaroŭ. Data — 21 lipienia 2023 hoda

— Na adnym z błankaŭ jość nadpis «Dastaŭka kožnaha tavaru paasobku — 19,90 rubla». Ci pravilna ja razumieju, što kali ŭ kursie piać tavaraŭ, to dastaŭka budzie kaštavać 99,5 rubli? Adkul takija ceny?

— Dastaŭku kursu ja ažyćciaŭlaju biaspłatna. Kali klijent vybiraje inšyja tavary, jakija nie paznačany ŭ katałohu, z kožnym klijentam my ahavorvajem, što jon samastojna apłačvaje dastaŭku. Košt dastaŭki ŭ rečaisnaści moža składać da 19 rubloŭ 90 kapiejek (jana prybliznaja) u zaležnaści ad kolkaści abranych tavaraŭ, vahi i hetak dalej. Ale ŭ asnoŭnym ja rablu biaspłatnuju dastaŭku, albo jana ŭ asnoŭnym kaštuje kala 6 rubloŭ, bo siudy ŭvachodzić jašče pakavańnie. Suma dastaŭki vyšejšaja za hetuju sumu byvaje vielmi redka, i ŭ asnoŭnym pa majoj dabryni dušeŭnaj jana biaspłatnaja.

— Za što ludzi płaciać kala 65 rubloŭ, kali zabirajuć pasyłku z pošty, i čamu apłata idzie nakładzienym płaciažom mienavita vam, a nie pošcie, raz heta za dastaŭku?

— Heta suma dastaŭki, ustalavanaja mnoj jak pradprymalnikam. Heta značyć, ja jak IP taksama mahu akazvać pasłuhi pa dastaŭcy. I dadzienaja suma dastaŭki była ŭstalavanaja mnoj dla klijentaŭ, jakija na jaje zhadžajucca. Ja nikoha nie prymušaju jaje apłočvać. Ja nie mahu pracavać biaspłatna, bo ŭ mianie isnujuć svaje artykuły vydatkaŭ, a taksama pradprymalnik, kali zajmajecca pradprymalnictvam, pavinien mieć niejki prybytak, a nie ŭvodzić svaju dziejnaść u straty.

Z kožnym klijentam, jaki atrymlivaje padarunkavuju kartu, ahavorvajecca, što košt karty — heta suma naminału karty. Kali, naprykład, klijent atrymlivaje padarunkavuju kartu naminałam 2000 biełaruskich rubloŭ, jon hety naminał pavinien apłacić, jak heta ŭsiudy i treba, ale pa majoj pradprymalnickaj inicyjatyvie nie apłočvaje. Choć usiudy, u lubych kramach pradajuć padarunkavyja karty mienavita pa košcie pavodle naminału karty. Heta značyć, kali naminał karty 100 rubloŭ, jaje kuplajuć za 100, kali karta na 2000, to klijent pavinien zapłacić 2000 rubloŭ. Ja ž niekatorym klijentam zrabiła padarunak.

I kali ja ŭstanaviła sumu dastaŭki 64 rubli, heta vyhladaje jak minimum vyhadna, tamu niekatoryja maje klijenty i pahadzilisia jaje atrymać. U hetym niama ničoha haniebnaha, bo klijent bo atrymlivaje kartu na 2000 rubloŭ, a apłačvaje ŭsiaho tolki dastaŭku za 64.

Ja liču, što havaryć ab tym, što ja nie mahu ŭstalavać svaju canu na kurs, niapravilna. Pa-pieršaje, klijent dadzienuju sumu nie apłočvaje, bo jana praktyčna pakryvajecca padoranaj kartaj, a moža tolki dapłacić roźnicu. Maja dziejnaść nie pavinna być absalutna biaspłatnaj, heta niapravilna. U vykankamie mianie papiaredzili, što dziejnaść pavinna być ekanamična metazhodnaj.

— Čamu ŭ internecie stolki niehatyŭnych vodhukaŭ pra vas? Jak vy pracujecie sa skarhami, u jakim vypadku hatovy viarnuć sumu nakładzienaha płaciažu spažyŭcu?

— Niehatyŭnyja vodhuki jość na mnohija firmy i kramy, asabliva na bujnyja handlovyja placoŭki. Na Onlíner taksama jość šmat niehatyŭnych vodhukaŭ, i heta nie psuje tvar kampanii, a navat matyvuje na niešta lepšaje. Hetak ža i ŭ mianie: jość klijenty ŭdziačnyja i zaŭsiody znojducca niaŭdziačnyja. Kali klijent niezadavoleny, jamu moža być viernutaja suma, jakuju jon zapłaciŭ za dastaŭku. Ale suma naminału karty nie viartajecca, bo jana była padorana.

Pytańni pra kolkaść paštovych adpraŭleńniaŭ, zroblenych Budźko za apošni miesiac, i paniaćcie «kurs» zastalisia biez adkazu.

Što ž rabić atrymalnikam takich padarunkaŭ?

U vieraśni minułaha hoda pradprymalnika, jaki pracavaŭ pa padobnaj schiemie, taki pakarali. Za niezakonnuju pradprymalnickuju dziejnaść žychar Ivanava atrymaŭ štraf u pamiery 1,9 tys. rubloŭ. Taksama ŭ jaho kanfiskavali 38,4 tys. rubloŭ niezakonna atrymanaha dachodu. Ale što ž rabić, pakul pravasudździe znachodzicca ŭ pošukach zakonnaj padstavy dla pravierki, a vas usimi praŭdami i niapraŭdami schilajuć da pachodu na poštu? Naprykład, moža pryjści takoje hroznaje paviedamleńnie.

Bajacca i śpiašacca na poštu nie treba, jość inšaja stratehija.

 • Ničoha zabirać z pošty vy nie abaviazany.

 • Była zhoda? Okiej, niachaj adpraŭnik idzie ŭ sud.

 • Schiema ŭ pradaŭcoŭ nastolki pravakacyjnaja, što nichto nie pojdzie ŭ sud za paraj rubloŭ.

 • Kali napišacie admovu, heta budzie paćvierdžańniem zhody i pravamocnaści «kałamutnaj» schiemy.

Kamientary2

 • Jazep
  15.01.2024
  Vsio pravilno, my živiom v kapitaliźmie i každyj obiazan raźbiraťsia s tiem, na čto on sohłašajetsia. 
  Vot v 1994 nie razobraliś i do sich por raschlobyvajem. Isklučitielno po svojej vinie.
 • dumali v skazku popali
  15.01.2024
  "Samaje cikavaje, što nazyvajecca ŭsio heta «kurs zdaroŭja i daŭhalećcia». Žurnalistam rastłumačyć, što ŭvachodzić u «kurs», pradprymalnica nie zmahła."
  šo-šo... kurs dalara) na zdaroŭje pradprymalnicy

Minsk znoŭ pajšoŭ pad vadu. Stychija nie spyniajecca FOTY2

Minsk znoŭ pajšoŭ pad vadu. Stychija nie spyniajecca FOTY

Usie naviny →
Usie naviny

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach42

U najlepšych tradycyjach Ahaty Kryści. Zahinułych u hateli ŭ Banhkoku vjetnamcaŭ atrucili cyjanidam

Kruty prybyŭ u paciarpiełuju ad urahanu Homielščynu. Pierš za ŭsio jon pajechaŭ na ekskursiju ŭ muziej partyzan8

Hihanckaja bliskavica ŭdaryła ŭ šmatpaviarchovy dom u Baranavičach VIDEA1

Siońnia apošni dzień pryjomu dakumientaŭ u VNU na biudžet. Budzie horača ŭ pramym i pieranosnych sensach

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj57

Taksistaŭ užo pačali štrafavać za vykarystańnie mašyn u asabistych metach — pa dziŭnym artykule4

Bajden nazvaŭ adzinuju ŭmovu, pry jakoj admovicca ad prezidenctva10

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Minsk znoŭ pajšoŭ pad vadu. Stychija nie spyniajecca FOTY2

Minsk znoŭ pajšoŭ pad vadu. Stychija nie spyniajecca FOTY

Hałoŭnaje
Usie naviny →