Ekanomika66

Samazaniatyja pačali atrymlivać listy pra zaličeńnie ŭ darmajedy. Jak takoje mahčyma?

Niekatoryja płacielščyki padatku na prafiesijnuju dziejnaść pačali atrymlivać «listy ščaścia» ź infarmacyjaj, što jany źjaŭlajucca darmajedami. Heta aznačaje, što im daviadziecca płacić za kamunalnyja pasłuhi ŭ poŭnym pamiery. Tłumačym, u čym pryčyna.

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Z 1 studzienia 2023 hoda ŭ Biełarusi była ŭviedziena novaja sistema padatkaabkładańnia dla fizičnych asob, jakija ažyćciaŭlajuć dziejnaść indyvidualna — padatak na prafiesijny dachod (PPD).

Dla taho, kab stać płacielščykam PPD, dastatkova spampavać śpiecyjalny dadatak i zarehistravacca ŭ im. Ale adnoj rehistracyi nie dastatkova, kab nie ličycca darmajedam.

Płacielščykami hetaha padatku stali i tyja, chto raniej płaciŭ ramiesny zbor. Pieršyja 60 tysiač dachodu ŭ hod abkładajucca padatkam u 10%, paśla — 20%. Aproč hetaha dla pieršych 2000 rubloŭ dachodu vykarystoŭvajecca lhota i hetaja suma padatkam nie abkładajecca. 

Lhotnyja 2000 rubloŭ dachodu ŭ niejkim sensie akazalisia «pastkaj» dla niekatorych płacielščykaŭ PPD.

Pakolki dachod da 2000 rubloŭ padatkam nie abkładajecca, takija ludzi nie płaciać padatak, a značyć nie ličacca zaniatymi ŭ ekanomicy. Heta ŭ svaju čarhu aznačaje, što čałaviek traplaje ŭ bazu «darmajedaŭ» z usimi nastupstvami.

«Našaj Nivie» viadoma niekalki vypadkaŭ, kali ludzi, jakija raniej płacili ramiesny zbor, a paśla pierajšli ŭ lik płacielščykaŭ PPD, pa fakcie takimi nie stali, bo pakazali dachod mienšy za 2000 rubloŭ. Im dasłali «listy ščaścia».

U bazu darmajedaŭ traplajuć asoby, jakija nie pracavali bolš za 183 dni za biahučy hod i nie byli zadziejničanyja ŭ ekanomicy krainy.

Čytajcie taksama: 

Pucin hanarycca, što ekanomika Rasii stała pieršaj u Jeŭropie. Ale ci tak heta?

«Za 7 hadoŭ zarobak vyras amal udvaja». Kolki zarablajuć biełaruskija kiroŭcy ŭ Jeŭropie

Kamientary6

 • Zbroja.
  15.01.2024
  Doŭha budziecie jašče dazvalać ździekvacca ź siabie hetym šarykavym?
 • IP
  15.01.2024
  Pakažycie dachod u 2010rub, zapłacicie 1rub padatku i budziecie ličycca zaniatymi ŭ łukanomikie.
 • Vład
  15.01.2024
  Fejspałm,  płatiš nałohi - sodieržiš diktaturu!

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →