Hramadstva1616

110 deputataŭ, jakija trapiać u parłamient-2024, — praviercie śpis paśla vybaraŭ

25 lutaha 2024 hoda adbuducca vybary ŭ Pałatu pradstaŭnikoŭ. Ale ŭžo ciapier možna ŭbačyć, što takoj biessensoŭnaj parłamienckaj vybarčaj kampanii nie było nikoli.

Ihar Karpienka — kiraŭnik Centrvybarkama, jaki pieraniaŭ pasadu ŭ Lidzii Jarmošynaj. Heta jaho ŭstanova adkaznaja za falsifikacyi na vybarach. 

Upieršyniu nichto nie sprabuje navat stvaryć iluziju kankurencyi. I heta łahična — mała taho, što šancaŭ na pieramohu tradycyjna niama, dyk navat sam praces vyłučeńnia ŭ tatalitarnym hramadstvie moža być niebiaśpiečnym. Dobra kali prosta adkinuć rehistracyjnyja dakumienty, jak heta adbyłosia z eks-kiraŭnikom partyi Zialonych Dźmitryjem Kučukom.

Tym nie mienš «Naša Niva» tradycyjna składaje śpis budučych deputataŭ. Pryncyp adboru nie źmianiŭsia — maje sens źviartać uvahu nie na papularnaść ci jakaść vybarčaj kampanii, a pieradusim na pasadu kandydata. I jašče na partyjnuju prynaležnaść. Bolšaść hałasoŭ zareziervavanaja za «Biełaj Ruśsiu».

Jašče adzin kryter — sposab vyłučeńnia. Praŭładnych kandydataŭ prasili chacia b imitavać aktyŭnaść i nibyta źbirać niejkija podpisy ŭ svaju padtrymku. Amal usie tak i rabili.

Farmalna vybarčyja kamisii zaraz tolki pačynajuć praviarać padadzienyja dakumienty. Ale nie treba padmanvać siabie — śpis budučych pieramožcaŭ užo musić być składzieny.

Pasprabujem jaho ŭhadać.

2019: hod. 

2016 hod.

Bresckaja-Zachodniaja akruha №1 

Valancina Puch (1969), dyrektarka bresckaha filijała «Biełpošty»

Bresckaja-Centralnaja akruha №2

UPD. Deputatka Maryna Vaśko raptoŭna zabrała dakumienty. Tamu raptoŭnaj pieramožcaj stanie jaje ŭzhodnienaja sparynh-partniorka Volha Ściepuś (1983). Pra toje, što zamiena była ekstrannaj, śviedčyć toj fakt, što Ściepuś navat nie źbirała podpisy ŭ svaju padtrymku.

Bresckaja-Uschodniaja akruha №3

Uładzimir Baravienka (1970), ideołah z «Brestabłhaza»

Bresckaja-Pahraničnaja akruha №4

Andrej Krupieńkin (1973), namieśnik načalnika ŭpraŭleńnia KDB pa Bresckaj vobłaści 

Baranavickaja-Zachodniaja akruha №5

Alaksiej Rajko (1987), namieśnik načalnika Baranavickaha adździaleńnia Biełčyhunki 

Baranavickaja-Uschodniaja akruha №6

Pieraabirajecca Pavieł Papko (1983), raniej byŭ prarektaram Baranavickaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta.

Baranavickaja sielskaja akruha №7

Hieorhij Chlabovič (1966), hałoŭny doktar Lachavickaj rajonnaj balnicy 

Biełaviežskaja akruha №8

UPD. Spačatku my mierkavali, što pieramoža dyrektarka Małaryckaha rajonnaha sacyjalna-piedahahičnaha centra Volha Barysiuk.

Ciapier davodzicca źmianić staŭku. U davieranyja asoby jaje supiernicy, načalnicy łabaratoryi Małaryckaha kansiervnaha kambinata Kaciaryny Paździajkinaj (1984), zapisalisia namieśniki staršyni Małaryckaha i Kamianieckaha rajonaŭ. A jana sama źjaviłasia ŭ efir «Dobraj ranicy, Biełaruś!» Vyhladaje, što Paździajkina idzie ŭ deputaty pa prafsajuznaj linii.

Dla paraŭnańnia, u Barysiuk u davieranych asobach tolki pradstaŭniki sistem adukacyi i achovy zdaroŭja. 

Pružanskaja akruha №9

Juryj Narkievič (1964), staršynia Bresckaha abłasnoha Savieta deputataŭ 

Dniaproŭska-Buhskaja akruha №10

Pieraabirajecca Śviatłana Bartaš (1969). Raniej była staršynioj Drahičynskaha rajonnaha savieta deputataŭ. Idzie pa kvocie ad Respublikanskaj partyi pracy i spraviadlivaści

Ivacevickaja akruha №11

Aleh Kuźmin (1972), dyrektar ivacevickaj škoły №3

Kobrynskaja akruha №12

Palina Vasiluk (1980), načalnica adździeła ideałahičnaj pracy i pa spravach moładzi Kobrynskaha rajvykankama.

Łuninieckaja akruha №13

Eduard Sievieryn (1976), načalnik Bresckaha adździaleńnia Biełaruskaha instytuta stratehičnych daśledavańniaŭ

Pinskaja haradskaja akruha №14

Pieraabirajecca Alaksandr Amieljaniuk (1964). Raniej jon byŭ staršynioj Pinskaha rajonnaha suda. Kvota Kamunistyčnyj partyi.

Pinskaja sielskaja akruha №15

Uładzimir Kaleśnikovič (1974), dyrektar «Pinskaha PMS» — pradpryjemstva mielijaracyjnych sistem.

Stolinskaja akruha №16

Alaksandr Viačorka (1974), kiraŭnik spraŭ Stolinskaha rajvykankama.

Viciebskaja-Horkaŭskaja akruha №17

Pieraabirajecca Viktar Nikałajkin (1961). Raniej byŭ meram Viciebska.

Viciebskaja-Čkałaŭskaja akruha №18

Iryna Astapienka (1976), dyrektarka škoły №46 Viciebska

Viciebskaja-Čyhunačnaja akruha №19

Rusłan Škodzin (1973), vajenny kamisar Viciebskaj vobłaści 

Viciebskaja-Kastryčnickaja akruha №20

Juryj Panfiłaŭ (1966), kiraŭnik Kastryčnickaha rajona Viciebska

Haradockaja akruha №21

Pieramožcam budzie Andrej Bałyš (1988), dyrektar Viciebskaha zanalnaha instytuta sielskaj haspadarki Akademii navuk. Sumnievy nakont jaho ŭźnikajuć praź nie nadta pradstaŭničuju pasadu i datyčnaść da ŁDPB. Ale, vidać, i dla členaŭ hetaj kišennaj partyi musili vydzielić choć niejkuju kvotu.

Kankurentka ŭ jaho jašče słabiejšaja — piensijanierka Iryna Kazakova z Centra pa zabieśpiačeńni dziejnaści biudžetnych arhanizacyj Haradockaha rajona.

Dokšyckaja akruha №22

Anatol Siŭko (1976), dyrektar zavoda «Vietraź»

Lepielskaja akruha №23

Viktar Azaronak (1974), namieśnik staršyni Lepielskaha rajvykankama. I dziadźka prapahandysta Ryhora Azaronka.

Navapołackaja akruha №24

Pieraabirajecca Dzianis Karaś (1978), były načalnik ustanoŭki «Naftana». Kvota Respublikanskaj partyi pracy i spraviadlivaści.

Aršanskaja haradskaja akruha №25

Alaksandr Michno (1968), dyrektar fabryki №2 Aršanskaha lnakambinata

Aršanskaja-Dniaproŭskaja akruha №26

Hleb Hulankoŭ (1970), staršynia Bałbasaŭskaha pasiołkovaha vykankama.

Połackaja haradskaja akruha №27

Pieraabirajecca Śviatłana Adzincova (1964). Raniej jana była namieśnicaj hałoŭnaha doktara Połackaj haradskoj balnicy.

Połackaja sielskaja akruha №28

Alaksandr Stoma (1965), hałoŭny doktar Połackaj haradskoj balnicy.

Pastaŭskaja akruha №29

Ihar Sierhiejenka (1963), kiraŭnik Administracyi prezidenta

Tałačynskaja akruha №30

Uładzimir Babičaŭ (1990), pieršy sakratar viciebskaha abłasnoha BRSM

Homielskaja-Jubilejnaja akruha №31

Pieraabirajecca Vital Utkin (1965), eks-kiraŭnik Čyhunačnaha rajona Homiela. Deputata tak zaniesła na viražach, što jon niadaŭna ŭstupiŭ u ŁDPB, tamu traplaje ŭ kvotu hetaj partyi.

Homielskaja-Sielmašaŭskaja akruha №32

Alaksandr Kanapacki (1988), namieśnik dyrektara pa ideałohii «Homsielmaša». Kvota Kamunistyčnaj partyi.

Homielskaja-Centralnaja akruha №33

Uładzimir Haŭryłovič (1967), kiraŭnik Homielskaha abłasnoha adździaleńnia Sajuza piśmieńnikaŭ

Homielskaja-Savieckaja akruha №34

Pieraabirajecca Iryna Daŭhała (1967), eks-ideołah Homielskaha abłvykankama.

Homielskaja-Pramysłovaja akruha №35

Anžalina Syramiatnikava (1970), namieśnica dyrektara pa ideałohii Homielskaha domabudaŭničaha kambinata 

Homielskaja-Navabielickaja akruha №36

Siarhiej Kazačok (1973), kiraŭnik Navabielickaha rajona Homiela.

Homielskaja sielskaja akruha №37

UPD. Heta samaja dziŭnaja akruha, u jakoj usio ad pačatku pajšło nie tak. Tut mieŭsia pieraabiracca kamunist Ihar Zavalej, były kiraŭnik abłasnoha BRSM, ale jamu čamuści było admoŭlena ŭ apošni momant. Z rešty kandydataŭ samym pradstaŭničym vyhladaŭ Alaksandr Martynaŭ z Dobrušskaj papiarovaj fabryki. Ale ŭsio kropki nad «i» byli rasstaŭlenyja, kali dyrektar toj samaj fabryki zapisaŭsia ŭ davieranyja asoby da jaho supiernicy. Za jaje padpisalisia i astatnija pradstaŭniki dobrušskaj viertykali.

U vyniku pieramožcaj — vidać, niečakana dla samoj siabie — stanie Julija Vołkava (1986), vykładčyca Homielskaha techničnaha ŭniviersiteta imia Suchoha. Jana bałatujecca ad Respublikanskaj partyi pracy i spraviadlivaści i nie źbirała podpisy ŭ svaju padtrymku.

Buda-Kašaloŭskaja akruha №38

Rusłan Viehiera (1980), namieśnik dyrektara «Homielenierha»

Žytkavickaja akruha №39

Śviatłana Siańko (1981), namieśnica staršyni Pietrykaŭskaha rajvykankama 

Žłobinskaja akruha №40

Alaksandr Małabicki (1977), načalnik adździeła infarmacyi Biełaruskaha mietałurhičnaha zavoda.

Kalinkavickaja akruha №41

Mikałaj Maratajeŭ (1965), namieśnik staršyni Homielskaha abłasnoha suda

Mazyrskaja akruha №42

Aksana Kavalkova (1969), dyrektarka škoły №16 Mazyra

Paleskaja akruha №43

Ała Navumienka (1969), staršynia Naraŭlanskaha rajonnaha Savieta deputataŭ

Rečyckaja akruha №44

Aleh Cylko (1971), namieśnik dyrektara pa ideałohii «Homielabłaŭtatrans» 

Rahačoŭskaja akruha №45

Mikałaj Kudziańčuk (1969), načalnik upraŭleńnia achovy zdaroŭja Homielskaha abłvykankama 

Śvietłahorskaja akruha №46

Alena Łapcieva (1972), dyrektarka Śvietłahorskaha spažyvieckaha tavarystva 

Chojnickaja akruha №47

Pieraabirajecca Žanna Čarniaŭskaja (1971), eks-namieśnica staršyni rajvykankama. Kvota Kamunistyčnyj partyi.

Vaŭkavyskaja akruha №48

Viktar Plaskač (1969), dyrektar Vaŭkavyskaha spažyvieckaha tavarystva

Hrodzienskaja-Zaniomanskaja akruha №49

Michaił Aksianiuk (1975), načalnik upraŭleńnia ideałahičnaj pracy Dziaržaŭnaha pahraničnaha kamiteta

Hrodzienskaja-Kastryčnickaja akruha №50

Pieraabirajecca Alena Patapava (1978), raniej pracavała na meblevaj fabrycy «ZOV». Kvota Kamunistyčnyj partyi

Hrodzienskaja-Leninskaja akruha №51

Andrej Anisimaŭ (1977), dyrektar hrodzienskaha filijała «Biełpošty»

Hrodzienskaja-Paŭnočnaja akruha №52

Aleh Ramanaŭ (1975), kiraŭnik «Biełaj Rusi»

Hrodzienskaja-Pahraničnaja akruha №53

Anton Kulisievič (1967), staršynia Bierastavickaha rajvykankama

Iŭjeŭskaja akruha №54

Vital Rakaviec (1976), dyrektar Iŭjeskaha lashasa

Lidskaja akruha №55

Kaciaryna Sierafinovič (1965), namieśnica dyrektara dziaržaŭnaj «LidaMiedyjaKampanii»

Niomanskaja akruha №56

Michaił Orda (1966), staršynia Fiederacyi prafsajuzaŭ

Zamkavaja akruha №57

Pieraabirajecca Alaksandr Sanhin (1969), były načalnik upraŭleńnia adukacyi Hrodzienskaha abłvykankama.

Słonimskaja akruha №58

Pieraabirajecca Valancin Siemianiaka (1963), były staršynia Zelvienskaha savieta deputataŭ.

Smarhonskaja akruha №59

Ihar Šałudzin (1968), staršynia Astravieckaha rajvykankama

Ščučynskaja akruha №60

Nadzieja Chalcova (1978), dyrektarka mastoŭskaj himnazii №1

Biarezinskaja akruha №61

Juryj Korsik (1972), dyrektar Śmiłavickaha dziaržaŭnaha kaledža

Barysaŭskaja haradskaja akruha №62

Pieraabirajecca Alaksandr Šypuła (1972). Raniej heta byŭ hałoŭny doktar miascovaha radzilnaha doma.

Barysaŭskaja sielskaja akruha №63

Rusłan Kasyhin (1968), namieśnik pa ideałohii zavoda «Aŭtahidraŭzmacnialnik». Vyhladaje, što heta toj samy Kasyhin, jaki ŭ 2020—2023-m uznačalvaŭ HRU Minabarony.

Žodzinskaja akruha №64

Juryj Marecki (1972), vajenny kamisar Smalavickaha rajona i Žodzina

Puchavickaja akruha №65

Alena Parchimčyk (1968), hałoŭny doktar Puchavickaha rajonnaha centra hihijeny i epidemijałohii. Idzie pa kvocie ad Respublikanskaj partyi pracy i spraviadlivaści.

Kapylskaja akruha №66

Andrej Lis (1976), načalnik upraŭleńnia Śledčaha kamiteta pa Minskaj vobłaści

Słuckaja akruha №67

Natalla Aŭsiańnikava (1971), staršynia Słuckaha rajonnaha Savieta deputataŭ

Salihorskaja haradskaja akruha №68

UPD. Jašče adzin deputat, jakomu było admoŭlena ŭ pieraabrańni — Andrej Strunieŭski, eks-prafsajuźnik z «Biełaruśkalija». Jaho imieni nie budzie ŭ biuleteniach.

Raptoŭnaja ŭdača napatkała dyrektarku Salihorskaha dziaržaŭnaha kaledža Alenu Chamicevič (1967). Jana bałatujecca ad Respublikanskaj partyi pracy i spraviadlivaści i nie źbirała podpisy ŭ svaju padtrymku.

Salihorskaja sielskaja akruha №69

Aksana Ilkovič (1975), dyrektarka Terytaryjalnaha centra sacyjalnaha absłuhoŭvańnia nasielnictva Lubanskaha rajona

Staŭbcoŭskaja akruha №70

Alena Kliševič (1971), načalnica ŭpraŭleńnia Niaśvižskaha rajvykankama pa sporcie i turyźmie

Dziaržynskaja akruha №71

Iryna Kaścievič (1967), ministarka pracy i sacyjalnaj abarony

Maładziečanskaja haradskaja akruha №72

Dzianis Ušacki (1977), načalnik maładziečanskaha adździeła MNS

Maładziečanskaja sielskaja akruha №73

Ivan Markievič (1966), namieśnik staršyni Minskaha abłvykankama

Vilejskaja akruha №74

Śviatłana Sakałoŭskaja (1970), pieršaja namieśnica staršyni Dziaržkantrolu Minskaj vobłaści

Łahojskaja akruha №75

Taćciana Łaŭrynovič (1982), staršynia Łahojskaha sielvykankama

Sienickaja akruha №76

Anatol Bułaŭka (1969), načalnik upraŭleńnia ideałahičnaj pracy Vajenna-pavietranych siłaŭ

Minskaja sielskaja akruha №77

Alena Chila (1975), dyrektarka Baraŭlanskaj siaredniaj škoły №2

Babrujskaja-Leninskaja akruha №78

Aksana Žuk (1978), namieśnica staršyni Babrujskaha harvykankama

Babrujskaja-Pieršamajskaja akruha №79

Andrej Čajka (1974), pieršy namieśnik kiraŭnika Babrujskaha harbarnaha kambinata

Babrujskaja sielskaja akruha №80

Anton Karankievič (1983), dyrektar babrujskaha filijała «Mahiloŭenierha»

Bychaŭskaja akruha №81

Alaksandra Michiejenka (1971), staršynia Kaściukovickaha rajvykankama

Horackaja akruha №82

Uładzimir Paŭłoŭski (1994), namieśnik pa ideałohii dyrektara Mahiloŭskaha miasakambinata. Kvota Respublikanskaj partyi pracy i spraviadlivaści

Kryčaŭskaja akruha №83

Vasil Novikaŭ (1969), dyrektar Klimavickich elektrasietak. Kvota Kamunistyčnaj partyi

Mahiloŭskaja-Leninskaja akruha №84

Dźmitryj Rahaŭcoŭ (1978), prarektar pa vychavaŭčaj pracy Mahiloŭskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta imia Kulašova

Prahnazujem, što tut prakociać ciapierašniaha deputata Ihara Marzaluka, jaki sprabuje pieraabracca.

Mahiloŭskaja-Centralnaja akruha №85

Natalla Kulašova (1976), pieršaja namieśnica načalnika Inśpiekcyi Ministerstva pa padatkach i zborach pa Mahiloŭskaj vobłaści

Mahiloŭskaja-Kastryčnickaja akruha №86

Halina Bialajeva (1978), namieśnica pa vychavaŭčaj pracy dyrektara škoły №34 Mahilova

Mahiloŭskaja-Pramysłovaja akruha №87

Uładzimir Padabied (1975), staršynia prafsajuznaha kamiteta «Mahiloŭchimvałakno». Kvota Kamunistyčnaj partyi. 

Mahiloŭskaja sielskaja akruha №88

UPD 25 lutaha. Na žal, my ŭviali ŭ zman aŭdytoryju, paviedamiŭšy pra toje, što Natalla Tarasienka źniałasia z vybaraŭ za niekalki dzion da hałasavańnia. Akazvajecca, fajł z rašeńniem kamisii ab jaje źniaćci adnosiŭsia da… 2016 hoda. Tarasienka tady nasamreč zdymałasia z vybaraŭ.

Nasamreč Tarasienka pieraabirajecca i pieramahaje, jak i mierkavałasia ad pačatku.

Asipovickaja akruha №89

Aleh Dziačenka (1971), rektar Akademii paśladypłomnaj adukacyi.

Škłoŭskaja akruha №90

Valeryj Małaška (1966), namieśnik staršyni Mahiloŭskaha abłvykankama

Paŭnočnaja akruha №91

Dźmitryj Šaŭcoŭ (1973), hienieralny sakratar Biełaruskaha Čyrvonaha Kryža

Mašynabudaŭničaja akruha №92

Hienadź Lapieška (1965), načalnik Vajskovaj akademii

Vaśniacoŭskaja akruha №93

Siarhiej Račkoŭ (1960), staršynia kamisii pa mižnarodnych spravach i nacyjanalnaj biaśpiecy Savieta Respubliki

Kupałaŭskaja akruha №94

Ihar Paškoŭ (1969), načalnik štaba Ministerstva ŭnutranych spraŭ

Śvisłackaja akruha №95

Alaksandr Špakoŭski (1984), daradca-pasłańnik Ministerstva zamiežnych spraŭ

Kastryčnickaja akruha №96

Pieraabirajecca Siarhiej Kliševič (1990). Kvota Kamunistyčnaj partyi.

Čkałaŭskaja akruha №97

Viačasłaŭ Daniłovič (1973), rektar Akademii kiravańnia

Dziaržynskaja akruha №98

Nastaśsia Mirončyk-Ivanova (1989), lohkaatletka

Jasieninskaja akruha №99

Rusłan Čarniecki (1981), artyst Teatra imia Horkaha 

Paŭdniovazachodniaja akruha №100

Alaksandr Barsukoŭ (1965), pamočnik Łukašenki pa Minsku

Zachodniaja akruha №101

Pieraabirajecca Maryna Lančeŭskaja (1971). Raniej była načalnicaj sakrataryjata staršyni praŭleńnia «Biełarusbanka»

Kamiennahorskaja akruha №102

Michaił Mirončyk (1966), dyrektar Departamienta kantrolu jakaści adukacyi Ministerstva adukacyi

Kalvaryjskaja akruha №103

Pieraabirajecca Vasil Panasiuk (1966). Raniej jon byŭ staršynioj Minharsavieta.

Łyńkoŭskaja akruha №104

Anžalika Kurčak (1969), pres-sakratarka Hienieralnaj prakuratury

Staravilenskaja akruha №105

Vadzim Ipataŭ (1964), dyrektar Nacyjanalnaha centra zakanadaŭstva i pravavych daśledavańniaŭ 

Kołasaŭskaja akruha №106

Mikałaj Buzin (1971), pamočnik staršyni Pałaty pradstaŭnikoŭ

Uschodniaja akruha №107

Natalla Dziarhač (1964), hałoŭnaja doktarka 34-j palikliniki

Pieršamajskaja akruha №108

Pieraabirajecca Aleh Hajdukievič (1977). Zaadno jon pa-raniejšamu staršynia ŁDPB.

Uručanskaja akruha №109

Pieraabirajecca Ivan Hardziejčyk (1957). Raniej jon byŭ staršynioj Biełaruskaha abjadnańnia vieteranaŭ

Partyzanskaja akruha №110

Vadzim Hihin (1977), dyrektar Nacyjanalnaj biblijateki.

@nashaniva Vybary ŭ Biełarusi — heta biazdarny śpiektakl #biełaruś #naviny #biełaruśsiejčas #biełaruskiciktok #našaniva #biełorusy #novostibiełarusi #biełaruśnovosti #minsk #minskajaobłasť ♬ Mysterious and sad BGM(1120058) - S and N

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary16

 • elita
  17.01.2024
  Vot ona, nastojaŝaja elita, tu kotoruju my vsie zasłužili. Vsie kak na podbor.
 • Uład
  17.01.2024
  Nivodnaha realnaha śpiecyjalista! Tolki čynoŭniki, ideołahi, słužboŭcy i dyrektary (jakija ŭžo zabylisia, jak pracavali zvyčajnymi nastaŭnicami, ŭračami, inženierami).
 • Vilenčuk
  17.01.2024
  Parłamient? Vy surjozna? 

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →