Hramadstva1414

Čamu na kanfierencyi kalinoŭcaŭ nie było Sachaščyka i jak zdaryłasia ŭciečka infarmacyi

Kiraŭnik Misii demakratyčnaj Biełarusi ŭ Kijevie Hienadź Mańko ŭ novym vypusku «Tok» raspavioŭ pra zakuliśsie kanfierencyi kalinoŭcaŭ, što adbyłasia ŭ kancy listapada ŭ Kijevie.

Hienadź Mańko Hiennadij Mańko Gennady Manko
Hienadź Mańko. Skryn videa TOK_talk / YouTube

Jak rychtavałasia kanfierencyja

Pa słovach Mańko, z samaha pačatku svajho prychodu ŭ Ofis Cichanoŭskaj jon havaryŭ pra nieabchodnaść raźvivać uzbrojeny składnik demakratyčnych siłaŭ:

«Ja ličyŭ, što ŭkrainskaja situacyja dazvolić nam sabrać ludziej, pavialičyć ich kolkaść, prajści padrychtoŭku.

<…>

Bo vyrašaje ŭsie pytańni nie Połk Kalinoŭskaha i nie Ofis Śviatłany Cichanoŭskaj. Jość vialikija hulcy na hetaj ziamli, jakija ŭ hłabalnaj stratehičnaj pierśpiektyvie hladziać na rečy, što adbyvajucca. Tamu nam nieabchodna prymusić pavieryć hetych ludziej, jakija prymajuć rašeńni, što my subjektnyja ludzi, što možam prymać rašeńni i možam ich realizavać».

Mańko źviartaje ŭvahu na toje, što raniej u kalinoŭcaŭ nie było nijakaha žadańnia razmaŭlać z Ofisam. Razmova išła ŭ rečyščy: «Našy bajcy nie zrazumiejuć».

Ale rabota pačałasia. Spačatku było praviedziena niekalki anłajn-sustreč. Pałku Kalinoŭskaha z boku Ofisa była akazana peŭnaja dapamoha jak miedykamientami, tak i technikaj.

Čamu kalinoŭcy nie zachacieli bačyć Sachaščyka 

Mańko byŭ udzielnikam arhanizacyjnaj hrupy pa praviadzieńni kanfierencyi. U jaje ŭvajšli pradstaŭniki Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta, Ofisa Cichanoŭskaj, Kaardynacyjnaj rady, Pałka Kalinoŭskaha i niekalkich inšych inicyjatyŭ. Rabota išła vielmi zładžana i nie zajmała doŭha času.

Kali vyrašałasia, chto budzie pradstaŭlać roznyja struktury, pradstaŭniki Pałka Kalinoŭskaha zajavili, što hatovy pryniać i razmaŭlać z usimi. Ale nie chacieli b, kab ad Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta prysutničaŭ Sachaščyk.

«U nas jość da jaho asabisty niedavier. U nas ź im ź pieršaha dnia nie skłalisia adnosiny. Tamu my nie chočam, kab jon byŭ», — pieradaje słovy kalinoŭcaŭ Mańko.

Na heta Kabiniet adkazaŭ, što kalinoŭcy nie mohuć upłyvać na rašeńnie, chto budzie pradstaŭlać jaho intaresy. Sachaščyk zjaŭlajecca pradstaŭnikom Kabinieta pa abaronie i biaśpiecy. Tamu łahična, što mienavita jon budzie prysutničać na kanfierencyi.

Kanfierencyja Pałka Kalinoŭskaha ŭ Kijevie 29 listapada 2023 hoda. Fota: pres-słužba Pałka Kalinoŭskaha

Połk adkazaŭ, što heta niemahčyma. Jon nie hatovy pryniać Sachaščyka:

«My hatovy pryniać vas usich, chto pryjedzie. Ale z Valeryjem Ściapanavičam u nas dyjałohu nie atrymajecca. Heta budzie kontrpraduktyŭnaje mierapryjemstva. My ličym, što heta pieratvorycca ŭ bałahan. Tamu lepš, kab jaho nie było».

Pačalisia pieramovy. Heta była zakrytaja sustreča arhanizataraŭ z Sachaščykam, u jakoj Mańko nie ŭdzielničaŭ. Taksama byŭ abmien listami. Sachaščyk pastaviŭ pad sumnieŭ lehitymnaść 15 kamandziraŭ, jakija byli na sustrečy letam 2023-ha z Łatuškam i Viačorkaj, da jakoj anłajn dałučyłasia Cichanoŭskaja i Kavaleŭski. Byli i sustrečnyja pretenzii.

U vyniku, jak zhadvaje Mańko, kalinoŭcy pajšli nasustrač, pahadzilisia sustrecca z Sachaščykam, ale paprasili jaho pryjechać za dzień da pačatku kanfierencyi. Było prapanavana arhanizavać sustreču z radaj kamandziraŭ, kab Sachaščyk moh zadać im usie pytańni pa sutnaści. Kalinoŭcy taksama mahli b zadać svaje pytańni.

Hienadź Mańko zhadvaje, što pieradaŭ hetu prapanovu Abjadnanamu pierachodnamu kabinietu. 

Ale ŭ vyniku Sachaščyk nie pryjechaŭ. Čas byŭ stračany. U vyniku nie byŭ padpisany dakumient pa vynikach kanfierencyi. Ale Sachaščyk hatovy pryjechać i sustrecca z kalinoŭcami, kab źniać napružanaść.

@tokbelarus Biełarusam nie treba raskazvać kazku pra krainu, jany ŭsio sami razumiejuć. Hienadź Mańko ŭpeŭnieny, što kaniec łukašenkaŭskaj dyktatury blizka #łukašienko #biełaruś #aleksandrłukašienko #biełarusy #žyviebiełaruś #novostibiełarusi #biełaruśnovosti #tichanovskaja ♬ sonido original - ㅤ ᴛʜᴀᴡɴᴇㅤᴀɢ

Čamu adbyłasia ŭciečka z kanfierencyi

Jak tak atrymałasia, što prapahandysty atrymali poŭny aŭdyjazapis kanfierencyi i navat niekatoryja videa adtul, dzie žyli ŭdzielniki?

Jak patłumačyŭ Mańko, technična heta nie było ciažka zrabić. «Nie praviarali, što ŭ ciabie ŭ kišeni, jaki zapisvajučy pradmiet znachodzicca. Niechta byŭ u zali. I ja dumaju, što nie adzin. I nie važna, kim jon byŭ. Jon moh być i ŭ vajennaj formie».

Adnosna taho, nakolki realna vyśvietlić, chto byŭ hetym čałaviekam, Mańko raspavioŭ, što jość niekalki fotazdymkaŭ i videa z roznych rakursaŭ. Śpiecsłužby hetym zajmajucca. Sam ža jon nie maje nijakich pretenzij da śpiecsłužbaŭ, što zabiaśpiečvali biaśpieku na kanfierencyi:

«Ja razumieju, što ŭ naš čas heta praktyčna niemahčyma. Heta treba jak jakudza sadzicca ŭ džakuzi. Usie hołyja. Hučna burlać burbałki i ŭsie havorać adno adnamu ŭ vucha, kab zachavać infarmacyju».

Hladzicie całkam:

Kamientary14

 • Vadzim
  15.01.2024
  Manro, chejtary napierad!
 • Rečaisnaść
  15.01.2024
  Jakim bokam sachaščyk da kalinoŭcaŭ
 • Mafkees
  15.01.2024
  Sachaščyk pastaviŭ pad sumnieŭ lehitymnaść 15 kamandziraŭ, jakija byli na sustrečy letam 2023-ha.
  ////////////
  Ničieho siebie kakoj diełovoj Sachaŝik.Prijechał by mohli b i podžopnika dať. )

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →