Hramadstva22

«Jość znajomyja, jakija atrymlivajuć u tyktoku i 8 tysiač rubloŭ»

Jak i kolki možna zarablać biełarusu ŭ TikTok? Znajści čałavieka, jaki b pahadziŭsia raskazać pra ŭsie mahčymaści hetaj sacyjalnaj sietki, akazałasia nie tak prosta, ale CityDog.io heta ŭdałosia.

Adkryta spytalisia ŭ tyktok-błohieraŭ: «Kolki vy zarablajecie?»

Dla hetaha napisali dziaŭčatam i chłopcam z roznaj kolkaściu padpisčykaŭ u tyktoku — ad 30 000 da bolš za 2 miljony. Bolšaść ź ich na paviedamleńni nie adkazali, ale niekatoryja ŭsio ž dali zvarotnuju suviaź: «Pryvitańnie, dziakuj, ale nie», «Vitaju, heta pryvatnaja tema», «Dziakuj, ale ja admoŭlusia ad kamientaryjaŭ», «Dyk ja nie tyktokier, moj zarobak z TikTok roŭny nulu».

Ale adzin adkaz byŭ atrymany stanoŭčy: «Pryvitańnie! Ja i nie tyktokier zusim i nie zarablaju tam, kali pa ščyraści. Ale na niekatoryja vašy pytańni adkazać zmahu». Z hetym maładym minčukom, jaki ŭ tyktoku maje 30-tysiačnuju aŭdytoryju, vydańnie i pahutaryła. Ale damovilisia, što imia jaho nazyvać nie buduć.

Historyja (nie)pośpiechu: «Usio zaležała ad taho, ci trapiła videa ŭ rekamiendacyi»

— U tyktoku ja daŭno, jašče z taho momantu, kali heta byŭ Musical.ly. U mianie zaŭsiody było žadańnie mieć aŭdytoryju, niešta zdymać, być u trendzie, ale nie było niejkich aktyŭnych krokaŭ da hetaha, nie było takoha, što ja rašuča braŭsia za raskrutku svajho akaŭnta. Ja prosta hladzieŭ, što papularna ŭ tyktoku, i staraŭsia rabić niešta prydatnaje, kab heta zalatała ŭ rekamiendacyi.

Pra moj kantent składana niešta skazać. Pakolki heta asabistaja staronka, u mianie nikoli nie było nijakaj ekśpiertnaści, nijakaj kankretnaj tematyki. Ja prosta zdymaŭ ahułam usio: i miemy, i videa z žyćcia — absalutny live-kantent u pierabiŭku ź niejkimi humarystyčnymi videa pad śmiešnyja papularnyja huki.

I ja b nie skazaŭ, što ŭ mianie ŭ adzin niejki momant pačaŭsia aktyŭny rost aŭdytoryi: usio zaležała ad taho, ci trapiła videa ŭ rekamiendacyi. Kali jano dobra zajšło, to i padpisčykaŭ dadavałasia dastatkova šmat. Ale pamiataju, što imkliva pačaŭ nabirać u 2021 hodzie: pieryjadyčna maje videa zalatali, i tady ja nabraŭ 10 000 padpisčykaŭ. Dla mianie heta była sapraŭdnaja padzieja!

A letam 2022-ha ŭ mianie ŭžo było kala 30 000. I z taho momantu aŭdytoryja nie raście, bo ja pierastaŭ aktyŭna vieści tyktok. Tak, chaciełasia b zdymać čaściej, ale takoha žadańnia, jak raniej, užo niama.

Jak i kolki možna zarablać: «Jość znajomyja, jakija atrymlivajuć i 8 tysiač rubloŭ, i bolš»

— Mnie tyktok daŭ vielmi dobruju nahledžanaść, razumieńnie ałharytmaŭ, što dazvoliła niadrenna zarablać jak ekśpiertu. Ja pačaŭ atrymlivać prybytak z prasoŭvańnia čužych staronak: u mianie jość niekalki roznych biznes-akaŭntaŭ, jakija ja viadu.

Tut ceńnik moža być rozny: usio zaležyć ad taho, kolki prajektaŭ było za miesiac, jakija abaviazki i hetak dalej. Ale pa mierkach Minska vychodzić niadrenna: časam atrymlivajecca zarabić 1000 dalaraŭ na miesiac, časam krychu mienš. Viadoma, kali paraŭnoŭvać, skažam, z prahramistami, heta nie takija ŭžo i vialikija hrošy, ale mnie, 20-hadovamu chłopcu, chapaje. I ja adčuvaju, što ja małajčyna.

Kali kazać pra zarobki ŭ samim akaŭncie, to možna sprabavać heta rabić z dapamohaj žyvych efiraŭ. Ale nie vielmi zrazumiełaja schiema, jak vyvodzić adtul hrošy. Plus vam daviadziecca strymić hadzinami, kab dobra zarabić.

Jašče možna zarablać na rekłamie: u mianie ŭ samim tyktoku rekłama była, napeŭna, razy z dva-try — za videa płacili kala 40—50 rubloŭ, niedzie tak. Ale ja b nie skazaŭ, što klijenty časta biaruć rekłamu ŭ samim tyktoku: mnohija błohiery prosta pierahaniajuć aŭdytoryju ŭ bolš apłatnyja sacyjalnyja sietki — Instagram, Telegram — i ŭžo tam pracujuć.

Ja viedaju niekalki davoli bujnych błohieraŭ, jakim biełaruskija brendy płaciać dobryja hrošy za rekłamnyja intehracyi. Naprykład, maja znajomaja, u jakoj dastatkova vialikaja aŭdytoryja, atrymlivała niešta kala 1000 rubloŭ za niekalki vidosaŭ. Jość znajomyja, jakija zarablajuć i 8 tysiač rubloŭ, i bolš.

U cełym niejkuju kankretnuju sumu, kolki zarablajuć biełaruskija tyktokiery, nielha nazvać: usio zaležyć, viadoma, ad aŭdytoryi, ad taho, jak ty ŭ pryncypie chočaš zarablać u sacsietkach i ci staviš naohuł na hetym fokus.

Na samoj spravie TikTok — heta prosta instrumient dla prasoŭvańnia. Zbolšaha błohiery, jak ja i kazaŭ, zarablajuć u instahramie, telehramie ci na prodažy svaich praduktaŭ.

Kamientary2

  • nacyja-dehradacyja
    10.01.2024
    u 20-m hałasavali za t.zv. błohieraŭ.. nastupnym razam za tyktokieraŭ?
  • Voj
    10.01.2024
    nacyja-dehradacyja, hałasavali za saŭhaśnik 25 hadoŭ

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA4

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Usie naviny →
Usie naviny

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj4

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

Pryncesa Kiejt Midłtan naviedaje finał Uimbłdona ŭ niadzielu1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA4

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Hałoŭnaje
Usie naviny →