Śviet1515

Zialenski raskazaŭ, kali pryjdzie dzień novaha šancu dla Biełarusi

Padčas zvarotu da litoŭskaha naroda ŭ chodzie vizitu ŭ Vilniu 10 studzienia prezident Ukrainy Uładzimir Zialenski siarod inšaha zhadaŭ i pra Biełaruś dy pra jaje šancy zdabyć svabodu.

Skrynšot ź videa

«Ciapier, kali Maskva sprabuje viarnuć svaju staruju impieryju ŭsim śpiektram sučasnaj zbroi, naša ŭkrainskaja śmiełaść — heta taksama i vam dapamoha. Naša z vami adzinstva — heta taksama i vam harantyja biaśpieki. Stojkaść našych voinaŭ — heta taksama i vaša stojkaść.

I naša ŭkrainskaje pradčuvańnie, što Rasija nie vytrymaje, kali praciahvać bić jaje. Heta taksama paćviardžeńnie našaj z vami racyi. Słušnaści našaha ahulnaha histaryčnaha vybaru, vybaru być niezaležnymi», — skazaŭ Zialenski, źviartajučysia da litoŭskaha naroda padčas svajho siońniašniaha vizitu ŭ Vilniu.

Jon adznačyŭ, što kali ŭsie, chto prahnie svabody, dapamahajuć adzin adnamu, to svaboda kožnaha vyjhraje.

«Hetaje praviła nieadnarazova spracavała ŭ historyi, spracuje i ciapier dla ŭsich nas… Lubaja impieryja budujecca na pieršych abłomkach paśla vyznačalnaj parazy svabody, i zachop Ukrainy treba Maskvie mienavita dla hetaha.

Ale my razam mianiajem historyju da lepšaha. Nie budzie takoha dnia paśla Ukrainy. Budzie dzień paśla vajny, budzie dzień paśla Pucina.

I heta budzie dzień našaj biaśpieki i harantavanaj vašaj nieparušnaj svabody, mirnaha žyćcia Litvy, Estonii, Łatvii, Finlandyi, Šviecyi, usich dziaržaŭ, čyj los Rasija ciapier sprabuje trymać u sumnievach. Heta budzie dzień novaha šancu dla Biełarusi, šancu, jakoha Biełaruś zasłuhoŭvaje», — zajaviŭ Zialenski.

@nashaniva Zialenski raskazaŭ, kali ŭ Biełarusi źjavicca šans #biełaruś #biełaruskajamova #biłoruśukrajina #biłoruś #ukraina #zielenskijpriezidient #mova #biełaruś #navinybiełarusi #novostibiełarusi #łukašienko #biełaruśnovosti ♬ Słava našim ZSU - Jarosłava Rudienko

Čytajcie taksama:

«Nijakaha cisku ad partnioraŭ adnosna spynieńnia našaj abarony niama» — Zialenski ŭ Vilni

Jak padčas vajny padarožničaje Zialenski, kali samalotam z Kijeva nie vyleciš?

Zialenski ź nieanansavanym vizitam pryjechaŭ u Litvu

Kamientary15

 • Ears
  10.01.2024
  Biełaruś budzie volnaj. Słava Ukrainie! Žyvie volnaja Biełaruś!
 • Pickles
  10.01.2024
  Fsie, Ziela, tvoja piesienka śpieta. Pieriehovory i proŝaj juh s krymom navsiehda. Doruliłsia omanskij pieriehovorŝik.  
 • Tvoja piesienka
  10.01.2024
  Pickles , idi kommientiruj kuda jajca v mahazinach propali v tvojej niedoimpierii. Doruliłsia pitierskij hopnik

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Vatykan pryznačyŭ lidskaha ksiandza Andreja Znoska biskupam. Roŭna hod tamu jaho zatrymlivali siłaviki

Stała viadoma, u čym padazrajuć Ramašeŭskuju, Dzikavickaha i inšych top-mieniedžaraŭ «Biełsata»19

U Italii žurnalistku aštrafavali za žarty pra rost premjer-ministra Miełoni — heta paličyli bodyšejminham1

Jak biełarusam jeździć praź miažu na aŭto, zarehistravanych u ES, kali biełaruskija numary akažucca pad poŭnaj zabaronaj4

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury25

Cichanoŭskaja sustrełasia z prezidentam Sierbii Vučyčam3

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →