Hramadstva33

Sacyjołahi acanili, jak źmianiŭsia stan Biełarusi za try hady

Daśledčyki akreślili tendencyi, jakija nazirajuć u našaj krainie.

Ekśpierty Centra novych idej treci hod pracujuć ź indeksam rezilijentnaści — pakazčyk, jaki dazvalaje acanić ustojlivaść čatyroch śfier žyćcia krainy: palityki, ekanomiki, socyuma i infarmacyjnaj śfiery. Dadatkova ŭličvałasia i vajennaja śfiera. Daśledčyki žadali vyjavić, jak kraina moža pieraadolvać kryzisy, adaptavacca da ich nastupstvaŭ i raźvivacca, z ulikam situacyi ŭ kožnaj śfiery. Sioleta indeks rezilijentnaści dapamahali stvarać 45 ekśpiertaŭ.

Bolšaść pakazčykaŭ u indeksie — admoŭnyja. 

Navukoŭcy adsočvajuć dynamiku indeksa rezilijentnaści za 2021-2023 hady. Jany bačać istotnaje padzieńnie ŭ pakazčykach nacyjanalna-kulturnaha bazisu, biudžetna-finansavaj dziejnaści i hramadzianskaj kultury. Niaznačny rost charakterny dla pakazčykaŭ miedyjnaj raznastajnaści, pravaparadku i sistemy dziaržaŭnaha kiravańnia, ale pry hetym jany zastajucca ŭ zonie kryzisu.

Ekśpierty adznačajuć, što Biełaruś dahetul znachodzicca ŭ vielmi składanym stanie. U ekanomicy ŭkaraniajucca administracyjna-kamandnyja mietady kiravańnia, raście zaležnaść ad Rasii jak ad handlovaha partniora, i tamu ekanamičnyja ryzyki Rasii pieratvarajucca ŭ ekanamičnyja ryzyki Biełarusi. Mocnaja i palityčnaja zaležnaść Biełarusi ad Rasii, naša kraina — saŭdzielnik Rasii ŭ vajennaj ahresii va Ukrainie. Naroŭni z hetym biełaruskija pasolstvy admaŭlajucca ad taho, kab paŭnavartasna pradstaŭlać biełarusaŭ zamiežža.

Praciahvajecca rusifikacyja adukacyi i kultury ŭ Biełarusi, cisk na niedziaržaŭnyja miedyja i manapolija dziaržaŭnych na aśviatleńnie palityčnych padziej. Zakanamierny vynik — rost upłyvu rasijskich naratyvaŭ u krainie.

U Biełarusi i dalej prymusova likvidujuć hramadzianskija arhanizacyi, tym časam u dyjaspary praciahvajecca trend na mocnuju cikavaść da palityčnaha žyćcia. Paralelna ekśpierty adznačajuć novuju tendencyju — uźniknieńnie ŭ biełaruskim zamiežžy hramadzianskich arhanizacyj z radykalnaj ideałohijaj.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie taksama:

Žyvuć na adnu piensiju, sutykajucca z ašukancami, usim zadavoleny: vyniki apytańnia biełaruskich piensijanieraŭ

Svaboda słova za miežami dyktatury. Ci mohuć biełarusy krytykavać palityku Zachadu?

«Častka niejtrałaŭ paddajecca prapahandzie. Pačynajuć dumać, što, moža, tak i treba». Jak budzie raźvivacca biełaruskaje hramadstva va ŭmovach tatalnych represij

Kamientary3

 • No
  10.01.2024
  Heta nie praŭda. Pakul u Biedarusi jość čarka-skvarka i płyciać u čas zarpłatu i niama vajny - to ŭsio dobra. 
  Možna ciarpieć biazkonca, navat u składzie raški
 • Nie
  11.01.2024
  [Red. vydalena]
 • Nie
  11.01.2024
  [Red. vydalena]

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty7

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty

Usie naviny →
Usie naviny

Azaronak nazvaŭ Kačanavu etałonam stylu28

Ratavalniki dali rekamiendacyi, što rabić pry mocnych zalevach

Urahan pavaliŭ viekavyja lipy na siadzibie Chraptovičaŭ u Ščorsach

«Taki dyjahnaz va ŭmovach Paliny — jak śmiarotny prysud». Svajaki palitźniavolenaj Šarendy-Panasiuk daviedalisia pra jaje chvarobu9

Sinoptyki sprahnazavali, čaho ad nadvorja čakać zaŭtra

«Mianie kupili za $680». Biełarusy raskazali, jak trapili ŭ rabstva ŭ Rasii5

U BDU nazvali śpiecyjalnaści z samym vialikim konkursam — 19 čałaviek na miesca2

Pieciarburhski muziej abvinavacili ŭ prapahandzie nacyzmu za łozunh «Žyvie Biełaruś» na karcinie11

Na Śvisłačy ŭ parku Horkaha repiecirujuć vodnuju fiejeryju — VIDEA dnia3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty7

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty

Hałoŭnaje
Usie naviny →