Usiaho patrochu1414

Rasijanie ŭpisali biełarusaŭ u svaju pietycyju da Jeŭraparłamienta. Tvitar kipić

Rasijskaja žurnalistka Hiera Uhrumava apublikavała ŭ Ch (byłym tvitary) tekst pietycyi da jeŭradeputataŭ — ad hramadzian Rasii i Biełarusi. Biełarusy na heta aburylisia. Što zdaryłasia?

Fota: BiełTA

U paviedamleńni Hiera piša, što rychtujecca pietycyja ad hramadzianaŭ Rasii — rezidentaŭ ES da Jeŭraparłamienta, i pryvodzić prykładny tekst pietycyi. Pietycyja sfarmulavanaja ŭžo ad imia hramadzian Rasii i Biełarusi.

Jaje aŭtary pišuć pra masavuju admovu bankaŭ ES «mieć harantavanyja pa zakonie bazavyja bankaŭskija rachunki rezidentam z hramadzianstvam Rasii i Biełarusi». Jany śviedčać, što ŭ niekatorych krainach, kab praciahnuć DNŽ, treba mieć bankaŭski rachunak, ale, kali nabližajecca termin zakančeńnia DNŽ, banki zakryvajuć rachunki, u tym liku bazavyja, što robić praciah DNŽ niemahčymym. Skazana, što supracoŭniki bankaŭ časta spasyłajucca na nieisnujučyja sankcyi suprać hramadzian Rasii i Biełarusi, a taksama admaŭlajucca prymać dakumienty, što śviedčać pra čakańnie DNŽ jak paćvierdžańnie rezidenctva.

Prajekt Hiery «Iskra», pavodle dapoŭnienaj pietycyi, za apošnija try miesiacy atrymaŭ 2500 zvarotaŭ ad hramadzian Rasii i Biełarusi datyčna admovy ŭ adkryćci rachunkaŭ ci ich błakiroŭki. Aktyvisty prosiać Jeŭraparłamient pryniać rezalucyju ci dyrektyvu, skiravanuju na toje, kab praduchilić takuju praktyku. Pavodle aŭtaraŭ pietycyi, takija dziejańni bankaŭ «siłkujuć admoŭny naratyŭ pucinskaj prapahandy pra «rusafobiju» Zachadu».

Pad pastami, pryśviečanymi pietycyi, bahata kamientaroŭ ad biełarusaŭ. Bolšaść ź ich pra toje, što ŭpisvać biełarusaŭ u ahulnuju z rasijanami pietycyju — sumnieŭny krok:

«A možna biełarusaŭ vyklučyć z hetaha lista? Dla nas nieaktualna».

«Nie ŭpisvajcie Biełaruś, zajmajciesia sami svaimi prablemami, Biełaruś — asobnaja dziaržava i biełarusy sami pra siabie pakłapociacca».

«Abmiežavańnie pravoŭ hramadzian Biełarusi siłkuje naratyŭ ab rusafobii? Cudoŭny tekst, absalutna nijak nie paćviardžaje słovy Cichanoŭskaj pra impierskaje myśleńnie».

«Pra Pucina i rusafobiju baču, a pra Łukašenku i biełarusafobiju — nie. Pra inšych hramadzian i dyktataraŭ taksama treba ŭpisać. Uciekačoŭ z Afryki šmat chto baicca, naprykład».

«Jak hramadzianin Biełarusi, prašu vykraślić nas z hetaj pietycyi. Być razam z vami ŭ lubych pietycyjach — heta nieprymalna. U nas chapaje pradstaŭnikoŭ majho naroda za miažoj dla prasoŭvańnia intaresaŭ».

Niekatoryja kamientatary nie strymlivajuć emocyj:

«Je***, a chto ty takaja, kab ad biełarusaŭ pisać?»

«Nikoli takoha nie było i voś znoŭ. Dobryja ruskija ciahnuć biełarusaŭ u adnu zaprežku z saboj. Vy svaimi dziejańniami z kožnym razam usio bolš paćviardžajecie, što narmalnych siarod vas nikčemnaja mienšaść. Kali ž vy ŭžo pa-bratersku ad****ciesia».

Arhanizatarka žanočych maršaŭ Nastaśsia Kaściuhova bačyć u pavodzinach rasijskich aktyvistaŭ sistemnaść:

«Cikava, jak kožny raz, kali adbyvajecca niešta padobnaje, vy i vašy suajčyńniki navat nie razumiejecie, što vy zrabili nie tak, kolki b vam nie tłumačyli. Bo vam usio roŭna».

U Hiery ŭdakładnili, ci jość biełaruskamoŭny varyjant pietycyi, i jana jaho dała. Što da krytyki ad biełarusaŭ, Uhrumava źviarnuła ŭvahu, što atrymlivała ad hramadzian našaj krainy zvaroty pa temie pietycyi i prapanavała ŭsim, chto nie zhodny sa zvarotam, prosta jaho nie padpisvać.

@nashaniva Rasijanie ŭpisali biełarusaŭ u svaju pietycyju. I tut pačałosia... #rośsijanie #biełorusy #biełaruś #navinybiełarusi #minsk #žyviebiełaruś #bčb #rośsijabiełaruś #biełaruśrośsija #novostibiełarusi ♬ TRANSGENDER (PEARL WHITE VIP) - PEARL WHITE

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie taksama:

Paśla vypadku sa stralboj u Litvie zadumalisia pra admovu ad ruskich škoł

Biełaruski historyk kiruje čatyrochzorkavym hatelem na Bałkanach, jeść akułu štotydzień i dzielicca svaimi ŭražańniami

«Hałoŭnaje, čaho nam nie chapaje — jeŭrapiejskich haradoŭ». Rasijskija turapieratary raskazali, čamu rasijan vabić zachodniaja Biełaruś

Kamientary14

 • Nikoli takoha nie było i voś iznoŭ
  09.01.2024
  Naša Niva nie była b Našaj Nivaj, kali b nie napisała pra čarhovy archivažny momant z žyćcia nie takich russkich, dy jašče vystaviŭšy hetuju spravu tak, niby heta tolki biełarusy aburajucca. Tady jak nasamreč adbyłosia značna praściej: chorošaja russkaja napisała ad imia tych, chto jaje nidzie nie ŭpaŭnavažvaŭ.
 • Kašmar
  09.01.2024
  Nie razumieju abureńnia. Prablema jość, i sapraŭdy zakranaje ŭ tym liku biełarusaŭ, jakija žyvuć u Jeŭropie (tak, u Polščy zbolšaha hetaja prablema nie aktualnaja, ale jość i inšyja strany). Da taho ž hetaja pietycyja nijak nie demanstruje niepavahu da biełarusaŭ. Zdajecca, što niekatoryja tviterskija prosta znajšli sabie novuju hulniu - ckavać lubuju inicyjatyvu, niezaležna ad jaje kaštoŭnaści.
 • daviedka
  09.01.2024
  U koho-to kipit tvittier, a u koho-to Ch...

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →