Hramadstva1818

Fizruk, «zmahar» z 23.34, sudzimy za kradziež: dzie pracujuć i jak vyhladajuć mužy top-čynoŭnic?

«Naša Niva» raskazvała čytačam, dzie pracujuć i jak vyhladajuć žonki biełaruskich top-čynoŭnikaŭ. U bolšaści svajoj heta niepubličnyja ludzi, jakija redka źjaŭlajucca ŭ kadry. Zrešty, toje samaje možna skazać i pra top-čynoŭnic. Ci bačyli vy mužoŭ Natalli Kačanavaj, Nadziei Jermakovaj, Maryjany Ščotkinaj? Z dapamohaj bazaŭ «Biełpoła» pakazvajem, jak vyhladajuć abrańniki tych, chto vyznačaje žyćcio krainy.

Čytajcie taksama:

Dzie pracujuć i jak vyhladajuć žonki top-čynoŭnikaŭ? Pieršaja častka

Dzie pracujuć i jak vyhladajuć žonki top-čynoŭnikaŭ? Častka druhaja

Leanid Kačanaŭ — fizruk u viečarovaj škole

Muž samaj upłyvovaj žančyny epochi łukašenkaŭskaha dekadansu nie zdoleŭ dać rady ŭniviersitetu — u bazach niama zapisaŭ ab vyšejšaj adukacyi.

Amal usio žyćcio Leanid Kačanaŭ adpracavaŭ fizrukom.

Spačatku ŭ Połackim handlova-technałahičnym kaledžy, potym u dziciačym łahiery «Lasnaja kazka», potym — u viečarovaj škole №1 Navapołacka. 

Kali jahonuju abrańnicu ŭ 2014-m z Navapołacka vyciahnuli ŭ Minsk, u vice-premjery, Leanid Kačanaŭ atrymaŭ karjerny bust — jaho prystroili ŭ hramadskaje abjadnańnie «Biełaruski sajuz kańkabiežcaŭ».

U hetaj siniekury muž Kačanavaj — «viadučy śpiecyjalist». 

Siarhiej Ščotkin 

Kaliści Maryjana Ščotkina była ministarkaj pracy, paśla vice-śpikieram Savieta Respubliki, a ciapier uładkavałasia ŭ aparat Sajuznaj dziaržavy.

Jaje muž Siarhiej pachodzić z tych ža krajoŭ, što i jana, — z Murmanskaj vobłaści Rasii. Znajomyja siamji raskazvali, što Siarhiej i Maryjana byli adnakłaśnikami ŭ sievieramorskaj škole.

Siarhiej Ščotkin svaje pracoŭnyja hady pravioŭ u pradstaŭnictvach rasijskich handlovych kampanij u Biełarusi, zajmaŭsia prodažami pradukcyi MAZ, MTZ, MZKT i inšych zavodaŭ. Nijakaj zajmalnaj infarmacyi pra jaho ŭ bazach niama.

Andrej Kaścievič

Muž ministarki pracy i sacyjalnaj abarony Iryny Kaścievič, Andrej Kaścievič — asoba nieardynarnaja.

Heta top-mieniedžar kampanii ASBIS — vielmi paśpiachovaha biełaruskaha biznesu, jaki nie abvinavaciš u nabližanaści da ŭłady. 

Z 1996-ha Andrej zajmaje pasadu staršyni praŭleńnia pradstaŭnictva «Aśbisa» ŭ Biełarusi. Samu kampaniju na Kipry zarehistravaŭ brat Andreja, Siarhiej Kaścievič. 

«Aśbis» — heta bujny dystrybjutar kampjutarnaj techniki, jaki pracuje pa ŭsim śviecie i maje ŭłasnyja handlovyja marki, naprykład, Prestigio.

Muž łukašenkaŭskaj ministarki byŭ saŭładalnikam i adnym z hałoŭnych sponsaraŭ futbolnych «Krumkačoŭ», a jahony brat, jaki nie žyvie ŭ Biełarusi, padpisvaŭ u 2020-m zvarot biznesmienaŭ da łukašenkaŭcaŭ z patrabavańniem spynić hvałt. 

Viktar Mickievič 

Muž kiraŭnicy BIEŁTA i sienatarki Iryny Akułovič, jakaja pačała minskuju karjeru ŭ 2018-m z napisańnia danosu na Tut.baj. 

Pra svajho muža jana raskazvała, što toj — karenny minčuk, i dla jaho pierajezd z žonkaj z Mahilova ŭ Minsk — viartańnie dadomu. 

Viktar Mickievič z 1994 pa 2000 pracavaŭ u milicyi, apošniaja pasada — staršy inśpiektar DAI. Zvolnili jaho ź milicyi pa artykule — za parušeńnie dyscypliny, — kali stała viadoma, što jon «pa zmovie z hrupaj asob učyniŭ kradziož majomaści» u adnoj z handlovych kampanij. 

Pa prysudzie atrymaŭ try hady pazbaŭleńnia voli z adterminoŭkaj. Vypraviŭsia, da kałonii nie dajechaŭ.

Paśla hetaha zrabić karjeru nie atrymałasia — pracavaŭ u ŽREU Kastryčnickaha rajona Mahilova, ź pierajezdam u Minsk pajšoŭ kiroŭcam u adnu z łahistyčnych kampanij. 

Muž kiraŭnicy BIEŁTA jość u bazie «Biesparadki». Viktar Mickievič zatrymlivaŭsia ŭ 2020-m pa artykule 23.34. Siadzieŭ u CIP. 

Leanid Miadźviedzieŭ

Muž kiraŭnicy Biełstata Inny Miadźviedzievaj. 

Pracavaŭ na siarednich kirujučych pasadach na Minskim padšypnikavym zavodzie da 2008-ha. Paśla akazaŭsia ŭ «Biełaeranavihacyi» na pryjemnaj pasadzie — načalnikam filijała pa azdaraŭleńni.

Anatol Lubiecki 

Ciapier Śviatłana Lubieckaja ŭznačalvaje ŭ Pałacie pradstaŭnikoŭ kamisiju pa zakanadaŭstvie i biespaśpiachova sprabuje vyleźci z-pad sankcyj cyvilizavanych krain. Heta jana sprabavała zrazumieć, jak Alaksandr Łukašenka bačyć Usiebiełaruski narodny schod i farmulavała źmieny ŭ Kanstytucyju. A raniej Lubieckaja pracavała ŭ Viarchoŭnym sudzie. 

Były muž deputatki Anatol Lubiecki razyšoŭsia ź joj u 2007-m. Pracavaŭ u Fondzie invalidaŭ vajny Afhanistana, ciapier kiruje nievialikaj STA.

Dźmitryj Šabunia 

Muž sudździ Viktoryi Šabuńni, jakaja pierałamała ŭžo tysiačy losaŭ sumlennych ludziej, pracuje ŭ «Minskaptdruhresursach» — pradpryjemstvie pa zbory makułatury i płastykavych butelek.

U 2004-m Dźmitryj Šabunia, tady dyrektar «Miasapramservisu», byŭ asudžany sudom Minskaha rajona na 2 hady abmiežavańnia voli za niezakonnuju pradprymalnickuju dziejnaść. Piać miesiacaŭ pravioŭ na chimii, astatni čas źjeli amnistyja i ŭmoŭna-daterminovaje vyzvaleńnie.

I choć mnohija narmalnyja ludzi nie ličać sudzimaść pa linii DFR, a asabliva «za niezakonnuju pradprymalnickuju dziejnaść», sudzimaściu (tym bolš ciapier takoha artykuła ŭ Kryminalnym kodeksie niama, maksimum možna atrymać administratyŭku), u sistemie z hetym składana. 

Toje, što majučy sudzimaha muža, Šabunia pralezła ŭ sudździ — redkaść. U niejkaj formie hetym moža tłumačyć jaje biezadmoŭnaść u spravie niezakonnaha źniavolvańnia biełarusaŭ. 

Michaił Cedzik

Były muž Lidzii Jarmošynaj. Usiaho ŭ jaje było dva šluby, Cedzik — druhi. 

Jon raźvioŭsia ź Jarmošynaj u 2008. Joj tady było 55. 

Z 2003-ha Cedzik pracavaŭ ślesaram na terytoryi rezidencyi «Drazdy», zarobak atrymlivaŭ u Hałoŭnym haspadarčym upraŭleńni Kiraŭnictva spravami. A Jarmošyna tady jakraz žyła ŭ damku ŭ Drazdach.

Hod ich šlubu nam nieviadomy. I tut mahčymyja dva varyjanty — ci to Jarmošyna paznajomiłasia sa ślesaram, jaki absłuhoŭvaŭ jaje dom. Ci to dapamahła jamu ŭładkavacca na pracy ŭ Drazdy.

U 2019-m Cedzik syšoŭ na piensiju, i ŭ hety ž hod pamior.

Piotr Ananič

Muž źbitaj, jak niekali mierkavałasia, lotčycy Lilii Ananič, jakaja vylecieła z pasady ministra infarmacyi pa patrabavańni Natalli Kačanavaj. Ale pieradvybarčy hod daŭ Ananič šaniec znajści siabie ŭ parłamiencie.

Piotr Ananič (na fota treci źleva) — navukoviec, jaki paśla razvału SSSR pačaŭ šukać siabie ŭ biznesie i zajmacca drobnaj kamiercyjaj. Paŭsiul prahareŭ, zastaŭsia pa vušy ŭ daŭhach i, padobna, da piensii jeździŭ zarablać na vachty ŭ Rasiju.

Dzianis Čamadanaŭ

Muž byłoj pres-sakratarki MUS Volhi Čamadanavaj. Ciapier jana hałoŭny ideołah Minska.

Dzianis Čamadanaŭ taksama aficer MUS. Pačaŭ pracavać u orhanach u 1998 hodzie, apieratyŭnikam Kastryčnickaha RAUS Mahilova. Z 2019 namieśnik načalnika, načalnik druhoha ŭpraŭleńnia HUBAZiK pa praduchileńni i raskryćci złačynstvaŭ, jakija nosiać zamoŭny ci arhanizavany charaktar.

***

U hety śpis nie ŭvajšła jašče adna zaŭvažnaja žančyna-čynoŭnica. Iryna Dryha da niadaŭniaha času pracavała namieśnicaj ministra kultury. U śfiery kultury jana była ci nie samaj upłyvovaj asobaj za ŭsie časy niezaležnaści. Jaje volaj sotni sumlennych ludziej, biełarusaŭ, byli zvolnienyja z pracy ci nie atrymali prapanovy. Sotni vybitnych scenaraŭ byli pierakreślenyja i vykinutyja ŭ śmietnicu na karyść treciaradnaha śmiećcievaha kino, na jakoje i tracilisia biudžety. Dziasiatki źniatych filmaŭ nikoli nie ŭbačyli śviet. Ale pra muža Iryny Dryhi niama čaho skazać — jana nikoli nie była zamužam. 

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary18

 • Vasia
  09.01.2024
  Zdajecca, adny padabcaśniki. A, moža, jak u majej kolišnaj kiraúnicy cechu: ceły dzień hałosić, pracaúniki nie viedajuć, dzie schavacca, i tut pryjazžaje jejny haspadar (u pramym sensie), i taja skača na cyrłach, aby nie źbiú naúprost u cechu za niepryhatavany abied ci mała hrošaú. Haspadar nidzie nie pracavaú, bo žonka była kiraúnicaj cechu dziaržpradpryjemstva, to bok, kradzi skolki zdoleješ.
 • Ad
  09.01.2024
  [Red. vydalena]
 • Zosia
  09.01.2024
  Ničoha nie vartyja mužyki, adzin Mickievič adekvatny

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki40

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki40

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →