Hramadstva2323

U Biełarusi zjaviŭsia «novy Jaŭhien Pryhožyn»?

Pradstaŭniki biełaruskaj apazicyi prapanujuć pilna sačyć za karjeraj hienierała Mikałaja Karpiankova.

Biełaruskija vajskoŭcy sił śpiecyjalnych apieracyj i bajeviki PVK «Vahnier» pazirujuć padčas manieŭraŭ na palihonie niedaloka ad pryhraničnaha horada Brest, Biełaruś. 20 lipienia 2023 hoda. Fota: Ministerstva abarony Biełarusi

Niadaŭna stała viadoma, što bajeviki PVK «Vahnier» užo słužać va ŭnutranych vojskach Respubliki Biełaruś. Rasijski prapahandyst apublikavaŭ fota simvoliki bajevikoŭ i zajaviŭ, što vahnieraŭcy ŭvajšli ŭ skład hrupy śpiecnaza «Tarnada». Tady ž zjavilisia fota z vajskovaj čaści 3310 u Minsku, na jakich pobač z čyrvona-zialonym ściaham i ściaham śpiecnaza MUS raźvivajecca ściah PVK «Vahnier».

Stvaralnik padraździaleńnia «Tarnada» — hienierał Mikałaj Karpiankoŭ

U siaredzinie sakavika minułaha hoda ŭžo ŭ ranhu namieśnika ministra ŭnutranych spraŭ i kamandujučaha ŭnutranymi vojskami MUS Respubliki Biełaruś Karpiankoŭ kazaŭ, što rasijskaje vojska — spadkajemiec savieckaj armii: «Ruskaja armija — jana niepieramožnaja. Heta my sajuźniki, i našaja armija razam z rasijskaj — jana niepieramožnaja». Letam 2023 hoda jon naviedvaŭ łahier PVK «Vahnier» pobač ź vioskaj Cel pad Asipovičami. I tady ž jon raskazvaŭ, što sustrakaŭsia ŭ Biełarusi ŭ pieršyja dni paśla miaciažu ź Jaŭhienam Pryhožynym. Akramia taho, Karpiankoŭ pryznaŭsia, što ŭ jaho jość zakrytaja suviaź z kiraŭnictvam PVK «Vahnier» — arhanizacyjaj, ciesna źviazanaj z Hałoŭnym upraŭleńniem (byłym Hałoŭnym raźviedvalnym upraŭleńniem) Hienštaba US RF i FSB Rasii. 

Karpiankoŭ, jaki taksama vystupiŭ arhanizataram «Źlotu vajenna-patryjatyčnych kłubaŭ Biełarusi i Rasii», maje i kantakty z Ruskaj pravasłaŭnaj carkvoj. 

Karespandent Ruskaj słužby «Hołas Amieryki» parazmaŭlała z pradstaŭnikami Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta demakratyčnaj Biełarusi i paprasiła ich padrabiaźniej raspavieści pra toje, što ŭjaŭlaje saboj hety čałaviek, a taksama pra toje, nakolki addanym siabram kamandy Łukašenki jon zjaŭlajecca. 

«Heta toj čałaviek, jaki ŭ ciapierašnich realijach faktyčna moža stać novym Pryhožynym»

Namieśnik kiraŭnika Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta Pavieł Łatuška nahadvaje, što paśla taho, jak Łukašenka ŭ žniŭni 2020 hoda prajhraŭ prezidenckija vybary, jon byŭ vymušany pajści na tatalnuju začystku hramadzianskaj supolnaści. U vyniku represijam padvierhlisia mnohija demakratyčna i nacyjanalna aryjentavanyja palityki i aktyvisty. Ich miesca zaniali tyja, chto aryjentavany na Rasiju i na Pucina. 

«Takim čynam Łukašenka stvaryŭ dla siabie bombu zapavolenaha dziejańnia. Siońnia vystupić suprać «ruskamirskich sił» na terytoryi Biełarusi jamu niemahčyma, tamu što takim čynam jon vystupić suprać svajho haspadara Pucina, maryjanietkaj jakoha jon zjaŭlajecca. Dazvolić sabie heta Łukašenka nie moža, i heta — vynik jaho palityki», — adznačyŭ Pavieł Łatuška ŭ razmovie z karespandentam Rasijskaj słužby «Hołas Amieryki».

Na pytańnie, ci možna ličyć, što Mikałaj Karpiankoŭ vyznačany ŭ Biełarusi stvaryć tut novy płacdarm dla napadu na Ukrainu, Łatuška adkazaŭ: «My nie možam heta ni śćviardžać, ni abviarhać. Razam z tym my bačym sistemu, jakuju na siońniašni dzień vybudoŭvaje hienierał Karpiankoŭ na terytoryi Biełarusi.

Heta toj čałaviek, jaki ŭ sioletnich realijach faktyčna moža stać novym Pryhožynym. Siońnia Karpiankoŭ stvaryŭ cełuju sietku śpiecyjalnych padraździaleńniaŭ, jakija ŭvachodziać u skład unutranych vojskaŭ Respubliki Biełaruś i raźmieščany praktyčna va ŭsich abłasnych centrach našaj krainy. U Minsku ŭ skład hetych padraździaleńniaŭ, jakija ŭ cełym naličvajuć užo paŭtary tysiačy čałaviek, uvajšli i byłyja najmity «Vahniera».

Pavodle našych źviestak, adnym z savietnikaŭ i «pravaj rukoj» Karpiankova zjaŭlajecca były aficer «Vahniera», a sam Karpiankoŭ pryznavaŭsia, što jany aktyŭna ŭzajemadziejničajuć z padraździaleńniami «Vahniera» ​​na terytoryi Biełarusi i pierajmajuć bajavy vopyt, u tym liku — prymianieńnie artyleryi. Adnačasova Karpiankoŭ stvaraje hrupu infarmacyjnaj padtrymki pa vyjavie i padabienstvie toj, što mieŭ Pryhožyn». 

Siarod prapahandystaŭ, ź jakimi pracuje Mikałaj Karpiankoŭ i jakija ciesna źviazany z Rasijskaj Fiederacyjaj, kiraŭnik Narodnaha antykryzisnaha ŭpraŭleńnia zhadaŭ Ryhora Azaronka, Vadzima Hihina i Alaksandra Špakoŭskaha. «Jany ŭvachodziać u palityčny saviet partyi «Biełaja Ruś», jakaja maje «ruskamirskuju» nakiravanaść i zjaŭlajecca anałaham «Adzinaj Rasii» na terytoryi Biełarusi», — dadaŭ Pavieł Łatuška. 

«A Karpiankoŭ, na siońniašni dzień vyjaŭlajučy łajalnaść da Łukašenki, razam z tym, trymaje dulu ŭ kišeni. Idałam, jakomu jon pakłaniajecca, zjaŭlajecca Pucin, a va ŭzajemaadnosinach z Łukašenkam u jaho jość prablemy.

Kaliści jon zjaŭlaŭsia jaho dzienščykom, uvachodziŭ u jaho asabistuju achovu i, pa našych źviestkach, tady byŭ padvierhnuty prynižeńniu z boku Łukašenki», — śćviardžaje surazmoŭca «Hołasu Amieryki».

Łatuška acharaktaryzavaŭ hienierała Karpiankova jak pychlivaha, skvapnaha i schilnaha da pomsty čałavieka. Jon vystupaŭ za stvareńnie kancentracyjnych łahieraŭ dla apazicyjanieraŭ i zaklikaŭ stralać u łob na paražeńnie tym, chto vychodzić na akcyi pratestu. 

«Heta jahonaje bačańnie budučyni dla Biełarusi, pakolki jon padtrymlivaje tatalitarnuju sistemu.

Jon prajaŭlaje łajalnaść u adnosinach da Łukašenki, ale zdradzić jamu pry pieršym ža sihnale z Kramla. Na siońnia jon stvaryŭ u Biełarusi prarasijskuju ŭzbrojenuju siłu, jakaja ŭ peŭny momant moža być vykarystanaja Rasijskaj Fiederacyjaj u svaich intaresach, u tym liku i suprać dyktatara Łukašenki», — nie sumniavajecca namieśnik kiraŭnika Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta.

Pa danych, jakija maje Pavieł Łatuška, KDB Biełarusi i Apieratyŭna-analityčny centr pry Łukašenku pisali jamu adpaviednyja dakładnyja, adnak Łukašenka nie raspačaŭ nijakich dziejańniaŭ.

A naprykancy svajho kamientara Łatuška padkreśliŭ: «Łukašenka svajoj palitykaj sam davioŭ da takoj situacyi, kali zjaŭlajucca takija «ruska-mirskija ideołahi», jak Karpiankoŭ, jakija staviać pad pahrozu jaho ŭładu z boku, u tym liku, i Rasijskaj Fiederacyi.

Stary jon staŭ i nie moža ŭžo prahnazavać usie pahrozy i ryzyki, jakija stvarajucca vakoł jaho». 

«Vidavočna, u Łukašenki jość na jaho niejki kampramat»

Kiraŭnik «Bajpoł» Alaksandr Azaraŭ nahadvaje, što Mikałaj Karpiankoŭ adzin čas uvachodziŭ u asabistuju achovu Łukašenki, i tamu dobra daśviedčany pra prychavany bok žyćcia Łukašenki. «I pakolki prarasijskija nastroi nie ŭpłyvajuć na jahonuju karjeru, Łukašenka, vidavočna, viedaje pra jaho toje, čaho nie viedajem my. I heta dazvalaje jamu trymać Karpiankova ŭ cuhlach. Kali b jon bajaŭsia Karpiankova, to nie prasoŭvaŭ by jaho, a kali prasoŭvaje, to nie adčuvaje pahrozy ź jaho boku», — ličyć Azaraŭ. 

U vypadku kanfliktu pamiž Rasijaj i Biełaruśsiu Mikałaj Karpiankoŭ, na dumku Azarava, voźmie bok Rasii.

«Jak by jon ni byŭ łajalny ŭ dačynieńni da Łukašenki, jon usio roŭna hłyboka prarasijski čałaviek. Jon vieryć u rasijskuju impieryju, u jaje niepieramožnaść i ŭsio takoje. I kali jamu treba budzie vybirać, jon adnaznačna zdradzić Łukašenku.

A ciapier, vidavočna, u Łukašenki jość na jaho niejki kampramat, jak i na ŭsich čynoŭnikaŭ vysokaha ŭzroŭniu, jaki dazvalaje jamu trymać hetych ludziej u cuhlach. A dla taho, kab prybrać Łukašenku, treba, kab jaho pierastała padtrymlivać Rasija, za košt jakoj jon i zachoŭvaje ŭładu. Nie budzie padtrymki Rasii — adrazu ŭźniknie ekanamičny kryzis, jaki pryviadzie da pratestaŭ i revalucyi», — miarkuje ekśpiert. 

Pry hetym Azaraŭ viedaje, što siarod supracoŭnikaŭ siłavych struktur Biełarusi jość ludzi, jakija patryjatyčna nastrojeny adnosna svajoj radzimy, ale da času vymušany chavać hetyja nastroi.

«Bajpoł» — vialikaja arhanizacyja, jakaja składajecca z byłych i dziejnych siłavikoŭ. U śniežni 2020 i pačatku 2021 hoda my abjaŭlali nabor u «Bajpoł» siłavikoŭ, jakija stajać na baku naroda i prytrymlivajucca demakratyčnych kaštoŭnaściaŭ. I z tych časoŭ da nas zapisałasia kala 700 čałaviek, i mnohija ź ich słužać da hetaha času [u siłavych strukturach]. Ale, viadoma ž, asnoŭnaja masa siłavikoŭ prosta čakaje i nie choča ryzykavać, ale ŭ patrebny momant jana padtrymaje narod», — upeŭnieny kiraŭnik «Bajpoł».

Sam Alaksandr Azaraŭ zvolniŭsia sa słužby ŭ kancy žniŭnia 2020 hoda, i jon śviedčyć, što ŭ jaho padraździaleńni z 15 čałaviek tolki dvoje padtrymlivali Łukašenku i jaho mietady padaŭleńnia pratestu. «I hetyja suadnosiny zachoŭvajucca i ciapier. A ludzi praciahvajuć słužyć prosta tamu, što jany nie bačać inšych pierśpiektyvaŭ, tamu što paśla zvalnieńnia z-za spahady da pratestaŭ im stavicca tak zvanaja «čornaja paznaka», paśla čaho im nielha nidzie ŭładkavacca na pracu. I supracoŭniki siłavych struktur viedajuć, što budzie, kali jany zvolniacca, a im treba ŭtrymlivać siamju, treba vypłačvać kredyty i hetak dalej. U ich zastajecca tolki mahčymaść zjechać za miažu, a heta aznačaje, što ŭ Biełarusi ŭ ich aryštujuć usiu majomaść, kali jany nie paśpiejuć jaje pradać. Jašče jość strach, što za miažoj čałaviek nie zmoža ŭładkavacca na pracu, tamu zjazdžajuć tolki ŭ tym vypadku, kali im pahražaje turma», — tłumačyć jon. 

«Kali pad Łukašenku ŭsio zachistajecca, Karpiankoŭ vykanaje kamandu z Kramla»

Padpałkoŭnik zapasu pavietrana-desantnych vojskaŭ, pradstaŭnik Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta demakratyčnaj Biełarusi pa pytańniach abarony i nacyjanalnaj biaśpieki Valeryj Sachaščyk nie ličyć, što Mikałaj Karpiankoŭ delehavany ŭ Biełaruś Kramlom z metaj padrychtoŭki płacdarmu dla novaha napadu na Ukrainu.

«Karpiankoŭ žyvie ŭ Biełarusi ŭsio žyćcio, bolš za 20 hadoŭ słužyŭ u sistemie MUS, byŭ kamandziram śpiecpadraździaleńnia «Ałmaz». Słužyŭ u HUBAZiK i jaho pavinny ŭžo byli adpravić na piensiju, bo zakančvaŭsia kantrakt, jon padavaŭ zajavu na praciah, ale atrymaŭ admovu. I tolki toje, što jon «hieraična» raźbivaŭ vitryny na pratestach u žniŭni 2020 hoda i źbivaŭ ludziej, vyklikała pryliŭ kachańnia Łukašenki i tamu Karpiankoŭ zastaŭsia», — skazaŭ jon u hutarcy z karespandentam Ruskaj słužby «Hołas Amieryki». 

I dadaŭ, što ŭzvyšeńnie Karpiankova adbyłosia zusim vypadkova i nie treba razhladać heta jak tonka spłanavanuju akcyju. 

Što ž datyčycca najaŭnaści ŭ siłavych strukturach Biełarusi ludziej, jakija patryjatyčna nastrojeny adnosna svajoj krainy, to, na dumku Sachaščyka, jany adnaznačna jość, pryčym na samym vysokim uzroŭni siarod hienieralitetu. «I kali budzie zrazumieła, što adkryta ŭzvysić hołas i ŭstać na bok naroda nie budzie biessensoŭnym suicydam dla ich samich, i situacyja daje im šanc, to jany heta zrobiać sa stanoŭčym dla ich vynikam», — nie sumniavajecca člen kamandy Śviatłany Cichanoŭskaj. 

Valeryj Sachaščyk taksama miarkuje, što hienierał Karpiankoŭ budzie biezdakorna vykonvać usie zahady Łukašenki da taho času, pakul toj budzie dziejazdolny. I, padobna dvum papiarednim surazmoŭcam «Hołasu Amieryki», padkreślivaje:

«Kali pad Łukašenkam usio zachistajecca, i Karpiankoŭ adčuje, što z dyktataram usio, to ź vierahodnaściu blizkaj da 100% jon vykanaje kamandu z Kramla. Pa svajoj ideałohii jon žorstka prakramloŭski čałaviek, lubić «ruski śviet«, vychoŭvaje padnačalenych u jaho duchu, nosić ściahi i šeŭrony «Vahniera» i tamu niama nijakaha sumnievu ŭ jaho aryjentacyi».

Pry hetym pradstaŭnik Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta demakratyčnaj Biełarusi pa pytańniach abarony i nacyjanalnaj biaśpieki nie dumaje, što Karpiankoŭ moža pasprabavać uziać uładu pa prykładzie Jaŭhiena Pryhožyna. 

«Jon nie zmoža damovicca z narodam. Jamu nie prabačać taho, što jon tvaryŭ u 2020 hodzie i paźniej. U jaho niama šancaŭ na litaść i tamu budzie abaraniacca da kanca. Kali Łukašenka stracić svaju siłu, to Karpiankoŭ budzie dakładna razumieć, što adzinaja siła, jakaja zmoža jaho abaranić — heta Maskva i nikomu bolš jon nie patrebny. Tamu adrazu ž pavierniecca ŭ bok Maskvy», — ličyć Valeryj Sachaščyk. 

I zaviaršaje svoj kamientar tak:

«Ale ja nie vieru, što jon zmoža padobna da Pryhožyna niešta pradumać, arhanizavać. Jon adkryta tupy, jak supraćtankavy snarad. Tamu, kali jamu daduć z Maskvy dakładnyja instrukcyi pa punktach — adzin-dva-try — to jon budzie heta vykonvać, nakolki jamu chopić rozumu. Ale sam jon nie zmoža arhanizavać ničoha, padobnaha da taho, što zrabiŭ Pryhožyn».

Čytajcie taksama:

Karpiankoŭ źjaviŭsia na vučeńniach z šaŭronam PVK «Vahnier»

Bajeviki «Vahniera» ŭvajšli ŭ skład śpiecnaza MUS Biełarusi? Prynamsi jość dźvie prykmiety

«Poc» — heta maleńki člen u maleńkaha chłopčyka». Karpiankoŭ blisnuŭ u linhvistycy 

Karpiankoŭ adreahavaŭ na kanfierencyju kalinoŭcaŭ: My navat sabak nie pryvodzili ŭ bajavuju hatoŭnaść

Kamientary23

 • Hańba
  07.01.2024
  Sinija palcy dryžać i vypuskajuć uładu. Šerchan pramachnuŭsia z Tabaki, toj rychtujecca ŭčapicca ŭ horła.
 • Čmonia
  07.01.2024
  Valfovič, Raŭkov, hdie, *uka, bajeprypasy, *lať?
 • daviedka
  07.01.2024
  Karpienkov pri nieobchodimosti s vvieriennymi jemu otriadami śpiecialnoho naznačienija v tiečienije sčitannych minut zachvatit klučievyje riespublikanskije orhany hosudarstviennoho upravlenija, oblispołkomy, počtu i tielehraf.

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii25

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady18

U minskaj kramie znajšli pradukt, jaki kaštuje 12 tysiač rubloŭ za kiłahram. Jon zapakavany ŭ boks suprać kradziažu

Bujnyja donary-demakraty źbirajucca zamarozić 90 miljonaŭ dalaraŭ unioskaŭ na kampaniju Bajdena1

«Pačuj mianie. Ty — mudak». Prapahandyst Kazakoŭ u žyvym efiry daŭ majstar-kłas zavočnaj palemiki16

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii25

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →