Hramadstva22

«Demanstravała karcinu z BČB-ściaham». Stała viadoma, za što aryštavali mastačku Hannu Kruk

Pavodle pratakoła, Hanna «demanstravała karcinu z BČB-ściaham, što stała dastupna nieabmiežavanamu kołu asobaŭ», daviedałasia «Viasna».

Hannu zatrymali ŭviečary 29 listapada 2023 hoda ŭ kaviarni «Marks» u Minsku. Praz dva dni nad mastačkaj adbyŭsia sud pavodle art. 24.23 KaAP (niesankcyjanavanaje pikietavańnie). 

Svaju vinu Kruk nie pryznała i patłumačyła sudu, što sapraŭdy raźmiaściła ŭ kaviarni svaju karcinu, ale na joj niama vyjavy bieł-čyrvona-biełaha ściaha. U vyniku sud pastanaviŭ aryštavać dziaŭčynu na 13 sutak. 

Ciapier Hanna ŭtrymlivajecca pad vartaj u miežach kryminalnaj spravy. 

Kamientary2

  • Zakalebali
    05.01.2024
    Pryčapilisia da dziaŭčyny na pustym miescy. Aby dakałupacca.
  • Jakov
    06.01.2024
    [Red. vydalena]

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →