Hramadstva11

Z hetaha hoda abituryjenty buduć pastupać pa źmienienych praviłach

Łukašenka 5 studzienia padpisaŭ ukaz, jaki ŭnosić niekatoryja karektyvy ŭ praviły pryjomu abituryjentaŭ u VNU i ŭstanovy siaredniaj śpiecyjalnaj adukacy, paviedamlaje BiełTA.

Novy dakumient źmianiaje terminy rehistracyi na CT. Płanujecca, što ciapier abituryjenty pavinny buduć prachodzić hetuju praceduru z 9 pa 22 krasavika.

Ukaz taksama karektuje daty praviadzieńnia ŭstupnych vyprabavańniaŭ. CE i CT adbuducca ŭ adzinyja terminy dla ŭsich vypusknikoŭ biahučaha i minułych hadoŭ: 27 maja (CE i CT pa pradmiecie na vybar), 30 maja (CE i CT pa biełaruskaj abo ruskaj movie), 3 červienia (CT pa pradmiecie na vybar).

Šerah istotnych źmien tyčycca abituryjentaŭ, jakija iduć vučycca pa metavym nakiravańni. Novy dakumient daje prava pravodzić asobny konkurs siarod asobnych arhanizacyj — zakazčykaŭ kadraŭ (u vypadku adsutnaści konkursu pa śpiecyjalnaści).

Minimalny siaredni bał atestata dla pastupleńnia pa metavym nakiravańni pavinien budzie składać nie mienš za 7, ale dla śpiecyjalnaściaŭ, jakija najbolš zapatrabavanyja ŭ ekanomicy, mohuć być i vyklučeńni.

Pašyrajucca i sistematyzujucca lhoty dla pastupleńnia adoranych i matyvavanych abituryjentaŭ na najbolš zapatrabavanyja ekanomikaj śpiecyjalnaści i ŭ rehijanalnyja VNU. Taksama prapisali mahčymaść pastupleńnia abituryjentaŭ na ahulnych padstavach z ustalavańniem dla ich kvoty nie mienš za 20% ad płana naboru (pa miedycynskich śpiecyjalnaściach — nie mienš za 10%).

Ciapier budzie mahčymaść pastupić biez ustupnych vyprabavańniaŭ u rehijanalnyja VNU ŭ abituryjentaŭ, jakija majuć załaty (siarebrany) miedal abo dypłom ab siaredniaj śpiecyjalnaj abo prafiesijna-techničnaj adukacyi z adznakaj.

Vyklučeńniem stali nastupnyja śpiecyjalnaści: «Achova zdaroŭja», «Mižnarodnyja adnosiny», «Mižnarodnaje prava», «Pravaznaŭstva», «Ekanamičnaje prava», «Dziaržaŭnaje kiravańnie i prava», «Uschodaznaŭstva», a taksama śpiecyjalnaściaŭ, dyscyplinami profilnych vyprabavańniaŭ jakich źjaŭlajucca «Tvorčaść», «Fizičnaja kultura i sport».

Ukaz Łukašenki daje ŭradu paŭnamoctvy vyznačać pieralik profilnych kłasaŭ i śpiecyjalnaściaŭ, na jakija mohuć pastupać vypuskniki takich kłasaŭ na lhotnych umovach.

Čakajecca, što Minadukacyi ŭ najbližejšy čas praviadzie kompleks arhanizacyjna-mietadyčnych mierapryjemstvaŭ pa realizacyi pałažeńniaŭ ukaza, a baćkam i abituryjentam padrabiazna rastłumačać novaŭviadzieńni.

Kamientary1

  • Pašlacina
    05.01.2024
    Jašče treba ŭvieści rehuliroŭki pa vazie. Kali dziaŭčyna važyć bolš za 60 kh., - dadavać 20 dalaraŭ da stypiendyi, a chto mienš - minusavać 50% na karyść pieršych. Usich abaviazać nasić studenckuju juniformu admysłovaha fasonu, kab cycki na 70% vyłazili vonki.

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Usie naviny →
Usie naviny

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Hałoŭnaje
Usie naviny →