Hramadstva

Cichanoŭskaja zarehistravała fond na imia asudžanaha fiłosafa Uładzimira Mackieviča? Kaniečnie, fejk

U praŭładnych telehram-kanałach źjaviłasia infarmacyja ab tym, što Abjadnany pierachodny kabiniet zarehistravaŭ niejki fond na imia Mackieviča. Adnak łukašenkaŭskija prapahandysty nie źviarnuli ŭvahi (ci nie zachacieli) na imia.

Uładzimir Mackievič. Fota: churchby.info

Łukašenkaŭskija prapahandysty chvalacca tym, što raskryli «čarhovuju afioru» Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta. U krasaviku 2023 hoda Kabiniet zarehistravaŭ adnajmienny fond. Jak vynikaje z bazy danych, skryn jakoha pryvodziać prapahandysty, staršynioj praŭleńnia fondu zjaŭlajecca Valer Mackievič — kiraŭnik aparatu Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta.

Fond "Abjadnany pierachodny kabiniet" Fond " United Transitional Cabinet FoundationObjedinionnyj pieriechodnyj kabiniet"
Vypiska z bazy danych. Fota: sacsietki.

Jak my raniej pisali, Valeryju 40 hadoŭ. Jon z Babrujska, dzie jašče ŭ kancy 1990-ch stvaryŭ filiju «Maładoha frontu». U 2012 hodzie adyšoŭ ad palityki i zaniaŭsia pradprymalnictvam. U 2020-m dałučyŭsia da vybarčaha štabu Valeryja Capkały. A ŭvosień taho ž hoda źjechaŭ ź Biełarusi.

Valeryj Mackieivč Valerij Mackievič Valery Matskevich
Valeryj Mackievič. Fota: Ofis Śviatłany Cichanoŭskaj

Ale prapahandysty nie stali vyśviatlać, pra jakoha Mackieviča idzie havorka. Zamiest hetaha jany zajavili:

«Cichanoŭskaja zarehała čarhovy fond na Valeryja Mackieviča. Tak, taho samaha «filoziafa», jaki siadzić na narach z 2021 hoda za biesparadki i kiraŭnictva ekstremisckim farmavańniem».

Fond "Abjadnany pierachodny kabiniet" Fond " United Transitional Cabinet FoundationObjedinionnyj pieriechodnyj kabiniet"
Dopis u telehram-kanale ŽS Premium.

Sapraŭdy, fiłosaf i hramadska-palityčny dziejač Mackievič u žniŭni 2021 hoda byŭ aryštavany KDB, a ŭ červieni 2022 hoda asudžany da piaci hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu. Ale jaho imia Uładzimir. Zrazumieła, što Uładzimir Mackievič nie maje nijakaha dačynieńnia da zasnavanaha fondu.

Čytajcie jašče:

Fejkamiot Prydybajła stralaje chałastymi — repościć «hołuju viečarynku ŭ štabie BNF»

Fejkavyja akaŭnty ad imia Ofisa Cichanoŭskaj źbirajuć danyja biełarusaŭ nibyta dla novych pašpartoŭ

Tusk i hrodziency na kaleniach: rasijskaja prapahanda vykarystoŭvaje FOTA 18-hadovaj daŭniny, kab abrazić Ukrainu

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →