"Čamu ž mnie nie pieć?" Adhadajcie, jakija biełaruskija pieśni narodnyja, a jakija aŭtarskija
Niekatoryja pieśni nastolki zasieli ŭ našych hałovach, što ŭžo ciažka zhadać ich karani. "Kupalinka", "Kura ščabiatura", "Rečańka" — ci zhadajecie, jakija pieśni źjaŭlajucca narodnymi, a jakija stvoranyja aŭtarami?
Startujem
Pačniem z prostaha. Jakija vytoki maje ŭsim viadomaja kałychanka "Doŭhi dzień"? (Pakrysie na rasie…)
Nie, słovy naležać Hienadziu Buraŭkinu.
Tak, słovy naležać Hienadziu Buraŭkinu.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
A "Kupalinka"?
Vytoki pieśnia biare ŭ biełaruskim falkłory, ale toj varyjant, da jakoha my pryzvyčailisia — aŭtarski. Tekst apracavany Michasiom Čarotam i pakładzieny na muzyku Uładzimira Teraŭskaha.
Vytoki pieśnia biare ŭ biełaruskim falkłory, ale toj varyjant, da jakoha my pryzvyčailisia — aŭtarski. Tekst apracavany Michasiom Čarotam i pakładzieny na muzyku Uładzimira Teraŭskaha.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
A što nakont "Kury ščabiatury", abo "Jak słužyŭ ža ž ja ŭ pana"?
Tak, majecie racyju!
Niahledziačy na toje, što mnohija pamiatajuć jaje ŭ vykanańni hurta "Krambambula", dziciačaja pieśnia naležyć da kalektyŭnaj spadčyny biełaruskaha naroda.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
"Oj, rečańka, rečańka, čamu ž ty nie poŭnaja". Čyja pieśnia?
Pravilna!
Nie, heta taksama biełaruski falkłor.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Na čarzie jašče adna kałychanka "Dzied Baradzied". Kamu naležyć?
Nie, tekst i noty naležać Arturu Volskamu i Leanidu Zachleŭnamu.
Tak! Tekst i noty naležać Arturu Volskamu i Leanidu Zachleŭnamu.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
"Čamu ž mnie nie pieć?". Što skažacie pra pieśniu, u jakoj pra paradačak u chacie i parsiučka, što pad łaŭkaju bulbu hryzie?
Słušna!
Nie, heta narodnaja pieśnia.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
«A ŭ poli viarba nachilonaja» — dzie vytoki?
Majecie racyju!
Nie, znoŭ ža narodnaja.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
A kudy adnieści pieśniu "Ručniki", jakija myła pad viarboj Alona?
Nie, aŭtarka tekstu — biełaruskaja paetka Viera Viarba.
Tak! Aŭtarka tekstu — biełaruskaja paetka Viera Viarba.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Papularnaja zimoju pieśnia "Bieły śnieh", abo "Zavirucha, miacie zavirucha", adkul uziałasia?
Nie, tekst stvaryŭ Hienadź Buraŭkin, a na muzyku słovy pakłaŭ Eduard Chanok.
Słušna! Tekst stvaryŭ Hienadź Buraŭkin, a na muzyku słovy pakłaŭ Eduard Chanok.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
A "Čarka na pasašok?"
Pieśniu časta błytajuć z narodnaj, ale ž jana napisanaja Alaksandram Lahčyłavym, muzyka — Alaksandra Bałotnikava.
Nu vy znaŭca! Pieśniu časta błytajuć z narodnaj, ale ž jana napisanaja Alaksandram Lahčyłavym, muzyka — Alaksandra Bałotnikava.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
A "Saŭka dy Hryška", jakija ładzili dudu?
Vaša praŭda!
Nie, heta biełaruski falkłor.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
I apošniaja. Pieśnia "Ciače vada ŭ jarok"...
Vydatna!
Nie, i hetaja pieśnia stvoranaja narodam.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik

Možna i lepš.
Prajdzicie test paŭtorna, kab zamacavać novyja viedy.
Pa novaj
Možna i lepš.
Prajdzicie test paŭtorna, kab zamacavać novyja viedy.
Pa novaj
Niabłaha!
Ale ŭsio ž niekatoryja pieśni ŭviali vas u zman.
Pa novaj
Niabłaha!
Ale ŭsio ž niekatoryja pieśni ŭviali vas u zman.
Pa novaj
Dobry vynik!
Časta śpiavajecie?
Pa novaj
Vydatna!
Što da muzyki, to vas nie pierajhraješ!
Pa novaj