Śviet

Jeŭropa ŭ 2023 hodzie skaraciła impart rasijskaha trubapravodnaha hazu bolš čym na 55%

Pastaŭki pryrodnaha hazu ŭ Jeŭropu rasijskim «Hazpramam» u 2023 hodzie skaracilisia ŭ paraŭnańni z 2022 hodam na 55,6%, da 28,3 miljarda kubamietraŭ. Pra heta paviedamiła ahienctva Reuters sa spasyłkaj na źviestki jeŭrapiejskaj hazatranspartnaj hrupy Entsog i štodzionnyja spravazdačy «Hazproma» ab tranzicie hazu praz Ukrainu.

Fota: Getty Image

Pavodle padlikaŭ, siaredniesutačny trubapravodny ekspart rasijskaha hazu ŭ Jeŭropu ŭ 2023 hodzie źniziŭsia sa 174,8 da 77,6 miljona kubamietraŭ. U padliki nie ŭvachodzić zvadkavany pryrodny haz, pastaŭki jakoha ŭ Jeŭropu ŭ 2023 hodzie, naadvarot, raśli.

Na piku, u 2018-2019 hadach, hadavyja pastaŭki rasijskaha hazu ŭ Jeŭropu dasiahali 175-180 miljardaŭ kubamietraŭ. U 2022-m Rasieja pastaviła ŭ Jeŭropu ahułam kala 63,8 miljarda kubamietraŭ hazu.

Kamientary

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach1

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Usie naviny →
Usie naviny

Palicyja zatrymała ŭ Varšavie biełarusa, jaki pryjšoŭ u ministerstva ź niebiaśpiečnymi pradmietami3

«Pakul uzajemnaści nie bačym». Łukašenka narakaje, što nie moža damovicca z Polščaj i Litvoju29

Navukoŭcy znajšli na Miesiacy piačoru. Jany spadziajucca, što ŭ joj kali-niebudź pasielacca astranaŭty1

Na Alimpijadu ad Biełarusi jedzie minimalnaja ŭ historyi kolkaść udzielnikaŭ — 16 čałaviek6

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna15

Łukašenka zajaviŭ, što Ukraina zdymała z frontu samyja bajazdolnyja častki i adpraŭlała ich na miažu Biełarusi5

Jeŭrasajuz spyniaje zakupki mebli ź Biełarusi6

Na «Słavianskim bazary» pa danosie zatrymali dziaŭčynu z tatuiroŭkaj «ch*j vajnie»14

Ksiondz Andžej Juchnievič: Mianie mohuć za heta sudzić, ale ja chaču publična vykazać salidarnaść z bratami-ŭkraincami5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach1

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Hałoŭnaje
Usie naviny →