Adhadajcie tvor pa apisańni hałoŭnaha hieroja
Bolšaść hetych tvoraŭ biełaruskich aŭtaraŭ my vyvučali ŭ škole, pa ich źniaty filmy i pastaŭleny śpiektakli. Jany ličacca kłasikaj biełaruskaj litaratury. A ci zmožacie vy adhadać tvor pa apisańni hałoŭnaha hieroja? Davajcie pravierym!
Startujem
Hałoŭny hieroj — chłopčyk, žyćcio jakoha napoŭnienaje raznastajnymi pryhodami. Abstaviny spryjajuć tamu, što jon ździajśniaje hieraičnyja ŭčynki. Padziei, apisanyja ŭ tvory, prypadajuć na pieryjad hiermanskaj akupacyi padčas Pieršaj suśvietnaj vajny.
Na žal, nie. Heta "Mikołka-paravoz" Michasia Łyńkova.
Na žal, nie. Heta "Mikołka-paravoz" Michasia Łyńkova.
Słušna. Jak nie ciažka zdahadacca, imia hałoŭnaha hieroja -- Mikołka.
Na žal, nie. Heta "Mikołka-paravoz" Michasia Łyńkova.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Hałoŭnaja hierainia kachaje ščyra i hatova być z chłopcam u lubych umovach. Ale abstaviny hetamu nie spryjajuć. Złyja jazyki pierakanali chłopca ŭ zdradzie kachanaj. Na rospyty hanarlivaja dziaŭčyna adkazvaje, što ŭsio adbyłosia pa ŭzajemnaj zhodzie, i abzyvaje chłopca durniem. U vyniku hałoŭnaja hierainia vychodzić zamuž za nialubaha, ale bahataha.
Nie, vy pamylilisia. Heta raman Ivana Mieleža "Ludzi na bałocie". A hałoŭnuju hierainiu zavuć Hanna Čarnuška.
Nie, vy pamylilisia. Heta raman Ivana Mieleža "Ludzi na bałocie". A hałoŭnuju hierainiu zavuć Hanna Čarnuška.
Nie, vy pamylilisia. Heta raman Ivana Mieleža "Ludzi na bałocie". A hałoŭnuju hierainiu zavuć Hanna Čarnuška.
Tak, dakładna! A hałoŭnuju hierainiu zavuć Hanna Čarnuška.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Hałoŭny hieroj — viadomy ŭ horadzie chirurh, jaki žyvie spakojnym i ščaślivym žyćciom. Ale adna sustreča budzić u im ŭspaminy z hadoŭ vajennaj maładości. Tady žyćcio maładoha padpolščyka vyratavała dziaŭčynka — dačka doktara, jaki byccam supracoŭničaŭ ź niemcami. Praz šmat hod hanieńniaŭ, łahieraŭ, dačka «voraha naroda» apynułasia ŭ balnicy. Joj patrebna apieracyja.
Binha! Sapraŭdy, heta adzin z samych viadomych tvoraŭ Ivana Šamiakina. Imia chirurha — Anton Jaraš. A imia jaho vyratavalnicy i pacyjentki — Zosia Savič.
Na žal, nie. Heta raman "Serca na dałoni" Ivana Šamiakina. Imia chirurha — Anton Jaraš. A imia jaho vyratavalnicy i pacyjentki — Zosia Savič.
Vy pamylilisia. Heta raman "Serca na dałoni" Ivana Šamiakina. Imia chirurha — Anton Jaraš. A imia jaho vyratavalnicy i pacyjentki — Zosia Savič.
Na žal, nie. Heta raman "Serca na dałoni" Ivana Šamiakina. Imia chirurha — Anton Jaraš. A imia jaho vyratavalnicy i pacyjentki — Zosia Savič.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Hałoŭnaja hierainia z mužam žyvie na chutary. Kali prychodziać hiermanskija akupanty jana pa-svojmu supraciŭlajecca. U peŭny momant jana vyrašaje kupić za apošniaha parsiučka bombu i padarvać most. Ale zadumanaje vykryvajecca. Nie bačačy mahčymaści vyratavacca, žančyna zamykajecca va ŭłasnaj chacie i padpalvaje jaje.
Nie. Heta apovieść Vasila Bykava "Znak biady"
Nie. Heta apovieść Vasila Bykava "Znak biady"
Pravilna! A imia hałoŭnaj hieraini — Ściepanida.
Nie. Heta apovieść Vasila Bykava "Znak biady".
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Hieroj hetaj pjesy — chłopčyk-vunderkind, uzrovień intiellektu jakoha šmat u čym pieraŭzychodzić uzrovień mnohich darosłych. Jon ustupaje ŭ palemiku z tatam i mamaj, płanuje stać prezidentam, tamu nie prapuskaje nivodnaj palityčnaj prahramy pa telebačańni i vypracoŭvaje ŭ sabie peŭnyja rysy charaktaru, ekśpierymientuje nad blizkimi. Zmahańnie sa śvietam kryvadušnaści i chłuśni davodzić jaho da sproby samahubstva.
Dakładna! A svajho hałoŭnaha hieroja aŭtar nazvaŭ prosta — Małyš.
Nie, heta pjesa "Zaciukany apostał" Andreja Makajonka. A svajho hałoŭnaha hieroja aŭtar nazvaŭ prosta — Małyš.
Nie, heta pjesa "Zaciukany apostał" Andreja Makajonka. A svajho hałoŭnaha hieroja aŭtar nazvaŭ prosta — Małyš.
Nie, heta pjesa "Zaciukany apostał" Andreja Makajonka. A svajho hałoŭnaha hieroja aŭtar nazvaŭ prosta — Małyš.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Hieroj hetaj pjesy — niezaŭvažny i cichi navukoviec, jakoha paprakajuć za niaśmiełaść i biespryncypovaść, znachodzić sposab vystavić na paśmiešyšča dyrektara navukovaha instytuta, ahresiŭnaha nievuka i šarłatana, jaki prosić napisać za jaho navukovuju pracu.
Na žal, pamyłka. Heta pjesa "Chto śmiajeca apošnim" Kandrata Krapivy. A proźvišča vučonaha — Tulaha.
Na žal, pamyłka. Heta pjesa "Chto śmiajeca apošnim" Kandrata Krapivy. A proźvišča vučonaha — Tulaha.
Na žal, pamyłka. Heta pjesa "Chto śmiajeca apošnim" Kandrata Krapivy. A proźvišča vučonaha — Tulaha.
Dakładna. A svajmu hieroju aŭtar daŭ vielmi charaternaje proźvišča Tulaha.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Hałoŭny hieroj hetaha tvora — małady nastaŭnik, jaki pryjazdžaje na pracu ŭ hłuchuju viosku. Tam jon nie tolki z usioj dušoj addajecca spravie navučańnia miascovych dziaciej, ale i pieražyvaje pieršaje kachańnie. Pačućci ŭzajemnyja, ale dziaŭčyna nie choča ich prajaŭlać, dy i sam hieroj nie hatovy žanicca. Achviaraj kachańnia stanovicca maładaja dzikaja hruša, pasadžanaja nastaŭnikam u honar kachanaj.
Dakładna! A hałoŭnaha hieroja zavuć Andrej Łabanovič.
Nie. Heta raman "U paleskaj hłušy" Jakuba Kołasa. A imia hałoŭnaha hieroja — Andrej Łabanovič.
Nie. Heta raman "U paleskaj hłušy" Jakuba Kołasa. A imia hałoŭnaha hieroja — Andrej Łabanovič.
Nie. Heta raman "U paleskaj hłušy" Jakuba Kołasa. A imia hałoŭnaha hieroja — Andrej Łabanovič.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Hieroj hetaj paemy — dziŭnavaty pastušok, na jakoha navat baćki łajacca za čułuju dušu i jaki bolš za nadzionnuju pracu cikavicca muzykaj. Paśla śmierci dzieda jon sa skrypkaj idzie błukać pa śviecie ŭ pošukach svajoj doli. Na svaim šlachu chłopiec traplaje ŭ roznyja situacyi, a taksama sustrakaje sapraŭdnaje kachańnie.
Na žal, pamyłka. Heta paema Jakuba Kołasa "Symon-muzyka".
Dakładna!
Nie, vy pamylilisia. Heta paema Jakuba Kołasa "Symon-muzyka".
Nie, vy pamylilisia. Heta paema Jakuba Kołasa "Symon-muzyka".
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Hałoŭny hieroj — małady navukoviec-falkłaryst, źbiŭšysia sa šlachu padčas bury, traplaje ŭ radavoje pamieście, haspadyniu jakoha zvodziać z rozumu pryvidy. Jon vyśvietlaje, što dziaŭčynu pałochali apiakun i ŭpraŭlajučy, kab zavałodać spadčynaj. Kali ŭsio vyśviatlajecca, małady čałaviek ženicca na dziaŭčynie i źjazdžaje ź joj.
Dakładna! A hałoŭnaha hieroja zavuć Andrej Biełarecki.
Na žal, pamyłka. Heta raman "Dzikaje palavańnie karala Stacha". A hałoŭnaha hieroja zavuć Andrej Biełarecki.
Na žal, pamyłka. Heta raman "Dzikaje palavańnie karala Stacha". A hałoŭnaha hieroja zavuć Andrej Biełarecki.
Na žal, pamyłka. Heta raman "Dzikaje palavańnie karala Stacha". A hałoŭnaha hieroja zavuć Andrej Biełarecki.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Hałoŭny hieroj hetaha tvora atrymlivaje pasadu ŭ vykankamie zahadčyka kultadździeła. Kab uźniać uzrovień kultury ŭ rajonie, jon arhanizoŭvaje masu biazładnych absurdnych kulturnych mierapryjemstvaŭ. Paralelna ź niastomnaj hramadskaj dziejnaściu hieroj taksama aktyŭna sprabuje naładzić i svajo asabistaje žyćcio.
Nie, heta "Zapiski Samsona Samasuja" Andreja Mryja.
Binha!
Nie, heta "Zapiski Samsona Samasuja" Andreja Mryja.
Nie, heta "Zapiski Samsona Samasuja" Andreja Mryja.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie adčajvajciesia
Chiba što vy nie adnosiciesia da amataraŭ biełaruskaj litaratury. Mahčyma, na ŭrokach biełaruskaj litaratury vy zajmalisia čymści inšym. Ale nikoli nie pozna ŭziać u ruki cikavuju knihu!
Pa novaj
Nie adčajvajciesia
Biełaruskaja litaratura nie adnosicca da vašych zachapleńniaŭ. Mahčyma, vy čytali niekatoryja tvory, tolki voś zabylisia ich źmiest. Ale nikoli nie pozna ŭziać u ruki cikavuju knihu!
Pa novaj
Niabłaha
Mahčyma, vy čytali bolšaść hetych tvoraŭ, ale voś ich źmiest vam zhadać ciažkavata.
Pa novaj
Vielmi niabłaha!
Mahčyma, ay čytali bolšaść hetych tvoraŭ, ale voś ich źmiest vam zhadać ciažkavata.
Pa novaj
Vydatny vynik!
Vašym viedam možna pazajzdrościć.
Pa novaj
Nievierahodna! Vy sapraŭdny amatar biełaruskaj litaratury!
Vy sapraŭdny amatar biełaruskaj litaratury!
Pa novaj