Ilustracyjnaje fota: sacyjalnyja sietki

Ilustracyjnaje fota: sacyjalnyja sietki

«Pryvatnych donaraŭ, jakija danaciać 10-50 jeŭra, stała mienš»

Kiraŭnik arhanizacyi Andrej Stryžak kaža, što ŭ 2023 hodzie pryvatnych achviaravańniaŭ było sabrana blizu 1 miljona 100 tysiač jeŭra. Ź ich 100 tysiač byli vydzielenyja fondu dla raźmierkavańnia z marafonu salidarnaści «Nam nie ŭsio adno».

Hetyja srodki pieraličvalisia na padtrymku palitviaźniam, ich siemjam, a taksama evakuacyju ź Biełarusi dy dapamohu represavanym, jakija apynulisia na čužynie.

Stryžak zaŭvažaje, što pakul nie moža nazvać pamier sioletniaj dapamohi ad instytucyjnych donaraŭ. Heta stanie viadoma padčas składańnia spravazdačy padatkavikam Litvy.

Ale, pryznajecca jon, ahulnaja suma achviaravańniaŭ «budzie trochu mienš, čym letaś».

U 2022 hodzie fond salidarnaści «Bajsoł» pryciahnuŭ ad pryvatnych i instytucyjnych donaraŭ kala 2 miljonaŭ jeŭra.

Suma pryvatnych achviaravańniaŭ u 2022-m składała blizu 1 miljona 200 tysiač jeŭra, ci na 100 tysiač bolš, čym sioleta.

«Pryvatnych donaraŭ, jakija danaciać 10-50 jeŭra, stała mienš, ale vyrasła kolkaść danataŭ ad donaraŭ, jakija achviarujuć sumy bolš za 10 000 jeŭra, — tłumačyć Stryžak. — Vielmi važny pryjarytet na nastupny hod — padvyšeńnie kolkaści pryvatnych donaraŭ. Tych, chto danacić 10 jeŭra, i tych, chto danacić bolš za 10 000 jeŭra».

Fond vypłačvaje adnarazovuju dapamahu palitviaźniam u pamiery 500 jeŭra.

U vypadku, kali hetaj sumy nie dastatkova, to paciarpieły maje prava adkryć pryvatny zbor na płatformie «Bajsoł».

Pavodle Stryžaka, «Bajsoł» nie biare kamisii z hrošaj, sabranych na patreby represavanych. Try pracenty zabiraje arhanizacyja, jakaja zabiaśpiečvaje funkcyjanavańnie płaciežnaj sistemy. Byvajuć vypadki, kali achviaradaŭcy danaciać srodki na kamandu «Bajsoła».

Siarod evakujavanych sioleta — siamja Słučaka i Nahornaj, Baciukoŭ, Ivulin, Mackievič

Andrej Stryžak kaža, što ŭ 2023 hod adbyłasia pieraaryjentacyja raźmierkavańnia danataŭ.

Kali letaś jany išli ŭ bok Ukrainy, to sioleta zbolšaha viarnulisia na biełaruski kirunak.

2022 hod byŭ pikavym pa zvarotach na evakuacyju biełarusaŭ u suviazi z vajnoj. 2023 hod viarnuŭ situacyju ŭ 2020-21 hady.

Pavodle kiraŭnika «Bajsoła», sioleta fond atrymaŭ 486 zajavak na evakuacyju. Ź ich 224 zvaroty zadavolenyja. Dla astatnich zajaŭnikaŭ byli raspracavanyja indyvidualnyja evakuacyjnyja maršruty. 

Andrej Stryžak ustrymlivajecca nazyvać kolkaść evakujavanych, ale zaŭvažaje, što zajaŭnik na dapamohu moža być adzin ci ź siamjoju.

Jon adznačaje sioletniuju evakuacyju siamji Aliny Nahornaj i Ihara Słučaka, a taksama byłoha dyrektara Muzieja historyi Mahilova Alaksieja Baciukova, jaki trapiŭ pad kryminalny pieraśled, błohiera Alaksandra Ivulina dy pravaabaroncy Aleha Mackieviča.

Ahułam za try hady «Bajsoł» vykanaŭ blizu 25 tysiač zajavak ab dapamozie. 1743 ź ich byli zvaroty ab rełakacyi.

«Kali ŭličyć, što jany pastupali ad siemjaŭ, to fond dapamoh dziasiatkam tysiač biełarusaŭ», — padkreślivaje Andrej Stryžak.

Dapamoha vyzvalenym

Pavodle Stryžaka, sioleta vyjšli na volu pa skančeńni terminu źniavoleńnia minimum 134 palitviaźni.

U 2024 hodzie, prahnazuje jon, kolkaść vyzvalenych nie źmienšycca i «Bajsoł» hatovy dapamahać im.

Andrej Stryžak tłumačyć, što ŭ 2020-21 hadach łukašysty davali za palityčnyja spravy nievialikija pa siońniašnich mierkach terminy ad 2 da 4 hadoŭ. Kali da suda palitviazień utrymlivaŭsia ŭ SIZA, dzie dzień idzie za paŭtara, to termin źniavoleńnia skaračaŭsia.

«Kali łukašysckaja ŭłada pabačyła, što pakarańni nie spyniajuć pratesty i ludzi ŭsio roŭna ryzykujuć svabodaju, to staŭki padvysilisia. Ciapier dajuć ad 7 da 15 hadoŭ i bolš», — adznačaje kiraŭnik «Bajsoł».

Pavodle Stryžaka, 2024-ty dla «Bajsoł» stanie hodam pašyreńnia mahčymaściaŭ.

Razam z pravaabarončymi arhanizacyjami płanujecca raźvićcio sistemy dapamohi vyzvalenym, a taksama vychad na anhłamoŭnyja aŭdytoryi, kab pryciahvać uvahu da Biełarusi i dla pošuku resursaŭ.

Fond salidarnaści «Bajsoł» — niekamiercyjnaja niaŭradavaja arhanizacyja, stvoranaja 14 žniŭnia 2020 hoda ŭ adkaz na masavyja aryšty dla zboru srodkaŭ na padtrymku paciarpiełych ad represij.

Donarami fondu stali ŭžo bolš za 90 tysiač čałaviek.

Pavodle danych, apublikavanych na sajcie arhanizacyi, za 2020 hod, dziakujučy achviaravańniam ludziej, «Bajsoł» vypłaciŭ 2,9 miljona jeŭra dla padtrymki zvolnienych pa palityčnych pryčynach, a taksama tym, chto byŭ vymušany pakinuć krainu z-za niebiaśpieki.

Za 2022 hod pa roznych napramkach była akazana dapamoha na sumu bolš za 1 miljon 114 tysiač jeŭra.

Hladzicie taksama:

«Bajsoł» abjaviŭ akcyju «Padorym dzieciam cud», Ihar Słučak padtrymaŭ jaje aŭkcyjonam

Stryžak: Pryjeduć mianiać pašpart i zusim niečakana trapiać u SIZA

Niekalki dziasiatkaŭ čałaviek pamiežniki nie puścili ŭ krainu — «Bajpoł»

Biełaruski kubiniec, jakoha chacieli vysłać na radzimu, zastaniecca ŭ Jeŭropie

Клас
18
Панылы сорам
1
Ха-ха
5
Ого
0
Сумна
5
Абуральна
3

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?