Hramadstva2222

Marzaluka śpisvajuć va ŭtyl? «Biełaja Ruś» vystaviła jamu kankurenta na parłamienckija vybary

Historyk Ihar Marzaluk bałatujecca ŭ Pałatu pradstaŭnikoŭ treci raz zapar. Ale na hety raz patrapić u parłamient jamu budzie našmat ciažej, čym u papiarednich vypadkach.

Ihar Marzaluk zasiadaŭ u Pałacie pradstaŭnikoŭ z 2016 hoda, a pierad tym byŭ členam Savieta respubliki (2012-2016)

Marzaluk tradycyjna zarehistravaŭ svaju inicyjatyŭnuju hrupu pa Mahiloŭska-Leninskaj akruzie №84, ale praŭładnaja partyja «Biełaja Ruś» vyłučyła pa joj inšaha kandydata.

Kankurent Marzaluka — taksama navukoviec. Dźmitryj Rahaŭcoŭ pracuje prarektaram pa vychavaŭčaj pracy Mahiloŭskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta. Rahaŭcoŭ — kandydat palityčnych navuk. U 2000-ja navat vydaŭ brašuru «Dziejnaść apazicyjnych moładzievych arhanizacyi ŭ Respublicy Biełaruś».

Dźmitryj Rahaŭcoŭ

Chto pieramoža na parłamienckich vybarach pa hetaj akruzie? Naiŭna ličyć, što ŭ biełaruskich realijach niešta vyznačać vybarcy. Rašeńnie ŭžo pryniataje, i jano, najchutčej, nie na karyść Marzaluka.

Naprykład, u 2016 hodzie pasprabavaŭ praciahnuć svaje parłamienckija paŭnamoctvy deputat Mikałaj Kałtunoŭ. Pry hetym jon nie atrymaŭ padtrymki ad uładaŭ, jakija vystavili pa toj ža akruzie vieślara-čempijona Alaksandra Bahdanoviča. U vyniku Kałtunovu naličyli tolki 12% hałasoŭ.

Kamientary22

 • Symon
  24.12.2023
  Łukašysty i navukoŭcy - terminy niespałučalnyja. Lepšy prykład - heta Husakoŭ, jaki imavierna zachaplajecca karjernym losam Łysienki. Hałoŭnaje - niaspynna havoryć "tovariŝ Stalin - vy bolšoj učionyj"
 • Hańba
  24.12.2023
  Darahaja redakcyja znajšła novuju-staruju zabaŭku - vybary-durybary.
 • Gorliwy Litwin
  24.12.2023
  jakaja harna jhraška! hy hy hy hy hy hy :-) pahladzim jak heta adabjecca na jaho jutub kanale

  a moža, heta častka doŭhaterminovaj stratehii pa jaho kansiervacyi da časoŭ adlihi. Vynyrnie ŭ joj z apazicyjnaj reputacyjaj - bačycie, jaho ŭžo pieraśledujuć! i tady patryjatyčna-demakratyčnyja čekisty prasunuć jaho jak hienialnaha intehratara krasaŭcaŭ i śviadomych.


Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →