Patrasieńnie hoda — śmierć Alesia Puškina

Mastak Aleś Puškin pamior u niavoli 11 lipienia. U balnicu chutkaj dapamohi Hrodna palitviaźnia pryvieźli z turmy nieprytomnym, z zapuščanaj prabadnoj jazvaj, uratavać jaho było niemahčyma.

Puškin byŭ asudžany na piać hadoŭ kałonii pa abvinavačvańni ŭ ździeku ź dziaržaŭnych simvałaŭ (artykuł 370 KK) i raspalvańni varožaści (častka 3 artykuła 130 KK). U jaho zastalisia čaćviora dziaciej.

Aleś Puškin byŭ adnym z samych značnych sučasnych pierformieraŭ i ikanapiscaŭ Biełarusi. Samy jarki jaho pierformans — vazok z hnojem, jaki ŭ lipieni 1999 hoda jon prykaciŭ da Administracyi Łukašenki. Aleś raskidaŭ hnoj, a navierch devalvavanyja rubli i Kanstytucyju, i ŭsio heta prakałoŭ viłami.

Marafon hoda — marafon salidarnaści 

Padčas anłajn-marafona «Nam nie ŭsio adno!» udałosia sabrać 574 tysiačy jeŭra (paśla spłaty kamisii zastałosia 545 tysiač jeŭra). Hetyja hrošy — na padtrymku palitviaźniaŭ i ich siemjaŭ, a taksama tych, chto vyjšaŭ z-za krataŭ. Srodki raźmiarkoŭvali siarod 13-ci fondaŭ — partnioraŭ akcyi, a jany ŭžo pieradavali ich niepasredna tym, chto maje patrebu.

Ułady adreahavali na hetu chvalu salidarnaści — kryminalnaj spravaj na 60 arhanizataraŭ i ŭdzielnikaŭ marafonu. 

Dobraachvotniki hoda — Dzianis Urbanovič, Mirasłaŭ Łazoŭski

Z4-hadovy Dzianis Urbanovič z pazyŭnym «Vaŭkałak» vajuje ŭ bataljonie «Vołat» pałka imia Kastusia Kalinoŭskaha. Jon kamanduje šturmavoj hrupaj. Za čas vajny jon pieranios piać ranieńniaŭ, apošniaje ŭ vieraśni. Ale były «maładafrontaviec» usio adno viartajecca na front — budzie vučyć navabrancaŭ. 

Dzianis Urbanovič. Fota: asabisty albom Dzianisa Urbanoviča

Dzianis Urbanovič. Fota: asabisty albom Dzianisa Urbanoviča

Zasnavalnik «Biełaha lehijona» Mirasłaŭ Łazoŭski zahinuŭ pry abaronie Bachmuta 16 maja 2023 hoda. Jon prykryvaŭ evakuacyju paranienych — canoj ułasnana žyćcia. Jamu było 49 hod. Razam ź im u toj apieracyi zahinuli jašče čatyry vajary.

U Kijeŭ Łazoŭski pierajechaŭ paśla pratestaŭ 2020 hoda. U dobraachvotnickim bataljonie «Vołat» jon vajavaŭ pad pazyŭnym «Myš».

Usiaho z 2022 hoda, baroniačy Ukrainu, zahinuła 36 biełaruskich dobraachvotnikaŭ. Nie ŭsie imiony viadomy hramadskaści, bo svajakoŭ vajaroŭ u Biełarusi presujuć siłaviki. 

Pastanoŭka hoda — teraryst u paryku

U sakaviku pa ANT pakazali siužet pra terarysta Łamakina, jaki nibyta rychtavaŭ terakt. Pa lehiendzie jaho zakinuli z Polščy, asieŭ jon u Hrodnie i tam, u paryku i akularach, zakupaŭ u kramach nieabchodnaje dla «teraktu». Na TB pakazali navat, jak uzbrojenyja bajcy KDB brali jaho na kvatery — Łamakin zahinuŭ pry pierastrełcy.

«Łamakin» u paryku. Skrynšot siužeta BT

«Łamakin» u paryku. Skrynšot siužeta BT

Ale što ž adbyłosia nasamreč? Najbolš vierahodnaja viersija — adno ź siłavych viedamstvaŭ zakinuła svajho ahienta ŭ Hrodna, kab pravieryć miascovych siłavikoŭ. Łamakin u realnaści — niekali supracoŭnik KDB, hramadzianin Biełarusi Alaksiej Zacharaŭ. Šturmavali pustuju kvateru, tamu nichto nie zahinuŭ. Ale, imavierna, niechta staŭ śviedkam pravierki i źniaŭ na videa toje, što pabačyŭ. Hetaje videa trapiła ŭ sieciva, dziaržaŭnyja ŚMI vymušanyja byli dać infarmacyju pra stralaninu, a čekistam daviałosia prydumlać viersiju padziej dla hramadstva, bo darohi nazad užo nie było. 

Opiera hoda — «Dzikaje palavańnie karala Stacha»

Opieru ŭ Łondanie na scenie teatra «Barbikan» pastavili Mikałaj Chalezin i Natalla Kalada. Muzyku da pastanoŭki napisała Volha Padhajskaja, libreta — Andrej Chadanovič. Opiera trapiła ŭ śpis najcikaviejšych śpiektaklaŭ vosieni pa viersii haziety The Guardian.

«Hatyčny nuar Biełaruskaha Svabodnaha teatra, zasnavany na ramanie Uładzimira Karatkieviča 1964 hoda», — apisvała brytanskaje vydańnie.

Scena z pastanoŭki. Fota: Barbican theatr

Scena z pastanoŭki. Fota: Barbican theatr

Mikałaj Chalezin i Natalla Kalada byli hanaravanyja zvańniem členaŭ Ordena Brytanskaj impieryi za zasłuhi pierad teatram u honar dnia naradžeńnia karala ŭ 2023 hodzie.

Debiut hoda — sieryjał «Pracesy»

Biełaruskija sieryjały — redkaja źjava. Tamu «Pracesy», źniatyja kupałaŭcam Michasiom Zujem i režysioram Andrejem Kašpierskim razam z «Biełsatam», — padzieja ŭ biełaruskim kino.

Amapaviec prynosić telefon z «pravasudździem» u «kamieru». Kadr ź sieryjała «Pracesy»

Amapaviec prynosić telefon z «pravasudździem» u «kamieru». Kadr ź sieryjała «Pracesy»

Čatyry sieryi ŭ žanry absurdysckaj trahikamiedyi raskazvajuć roznyja historyi — jak u izalatarach skončylisia miescy i siłaviki zabirajuć asudžanych dadomu, jak dziaciej vodziać na ekskursii ŭ KDB, jak čynoŭnikam śnicca pachavańnie hałoŭnaha ŭ krainie, jak maci, jakaja baicca za syna na vučeńniach i kaža pra vajnu, pierakonvajuć, što syna ŭ jaje niama.

Dykpik hoda — Aleh Hajdukievič

«Nie prastytutka», «supiernaturał» i «palityčny cnatliviec» łukašenkaŭskaha parłamienta sioleta adznačyŭsia fotkaj erahavanaha čelesa, jakaja źjaviłasia ŭ jaho telehram-kanale. Aleh Hajdukievič apraŭdvaŭsia, što jaho ŭzłamali, ale ruka na zdymku była zanadta padobnaja da jaho. Da adkaznaści za raspaŭsiud parnahrafičnaha kantentu deputata, kaniečnie, nichto nie pryciahnuŭ.

Dyviersija hoda — Mačuliščy

Skrynšot videa BT

Skrynšot videa BT

26 lutaha 2023 hoda na aeradromie Mačuliščy dva drony paškodzili vielmi kaštoŭny rasijski samalot dalniaj raźviedki DRŁV A-50. Jon vykarystoŭvaŭsia dla naviadzieńnia rasijskich rakiet na celi va Ukrainie. Vyniki hetaj dyviersii supiarečlivyja: samalot byŭ padarvany ŭ dvuch miescach, ale mnohim heta kaštavała svabody.

Prapahanda pakazała samalot tolki praź niekalki dzion, zdymali jaho pozna ŭviečary. Paźniej samalot pierahnali na ramont u Rasiju.

Alaksandr Azaraŭ spačatku zajaviŭ, što da dyviersii datyčny ŭdzielniki płana «Pieramoha», a ŭsie vykanaŭcy ŭ biaśpiecy za miažoj. U vakolicach Minska prajšli abłavy, zatrymali ŭkrainca Mikałaja Švieca, jakoha ŭłady źviazvali z SBU. Usiaho, jak kazali na TB, było kala 20 zatrymanych — na mnohich zaviali kryminalnyja spravy. Tolki praź niekalki miesiacaŭ Azaraŭ raskazaŭ, što hetu apieracyju jany sapraŭdy pravodzili razam z ukraincami.

Raskoł hoda — «Bajpoł» i «Biełpoł»

Abjadnańnie byłych siłavikoŭ raspałasia ŭ červieni 2023 hoda. Spačatku Alaksandr Azaraŭ zajaviŭ, što straciŭ dostup da jutub-kanała i sacsietak arhanizacyi. Abvinavaciŭ u hetym Maćvieja Kuprejčyka, jaki raniej admoviŭsia prajści palihraf. Toj zajaviŭ, što vyhnali akurat Azarava z-za taho, što nie płaciŭ supracoŭnikam apošnim časam i nie pakazaŭ finansavaj spravazdačy. 

U vyniku arhanizacyj stała dźvie. U «Bajpole» zastalisia Azaraŭ i Stanisłaŭ Łupanosaŭ. U novastvoranym «Biełpole» — Kuprejčyk, Uładzimir Žyhar i inšyja, paźniej da ich dałučyŭsia Andrej Astapovič, jaki raniej sychodziŭ z abjadnańnia.

Zakon hoda — zabarona mianiać pašparty za miažoj

U vieraśni 2023 hoda Łukašenka padpisaŭ ukaz, jaki istotna ŭskładniŭ žyćcio biełarusam, što źjechali. Ciapier MZS (i, adpaviedna, dypmisii) bolš nie vydajuć i abmieńvajuć pašparty za miažoj. Afarmlać uhody z majomaściu i vykonvać peŭnyja administracyjnyja pracedury možna tolki pry asabistaj prysutnaści ŭ Biełarusi abo na asnovie davieranaści, vydadzienaj u našaj krainie. 

Absurd hoda — Siarhiej Aŭtuchovič-Zasłaŭski

Zasłaŭski z namieśnikam ministra ŭnutranych spraŭ, hienierałam Dźmitryjem Karziukom

Zasłaŭski z namieśnikam ministra ŭnutranych spraŭ, hienierałam Dźmitryjem Karziukom

Jabaćka lejtenanta Šmita — tak možna acharaktaryzavać hetaha piersanaža. Spačatku jon, namieśnik Dźmitryja Paŭličenki ŭ asacyjacyi vieteranaŭ śpiecnaza, trapiŭ na Akreścina. Šok u šerahach łukašystaŭ! Ale dalej — bolej. Akazałasia, što Siarhiej Zasłaŭski (u minułym Aŭtuchovič) — šmatrazova sudzimy recydyvist. Ale ŭ sistemie heta prahledzieli.

A psieŭdaśpiecnazaviec tym časam pravodziŭ pryzyŭnikoŭ u vojska, cisnuŭ ruki milicejskim hienierałam i łukašenkaŭskim ministram, abdymaŭsia z Bałabam. 

Z 2020 hoda Zasłaŭski sabraŭ ceły ikanastas padziak i hramat ad siłavych struktur Biełarusi. Jon pravodziŭ sieminary dla rabotnikaŭ MUS i Minabarony pa ŭsioj krainie. 

Jabaćka lejtenanta Šmita. Šmatrazova sudzimy recydyvist vydaŭ siabie za vieterana śpiecnaza i daros da ministerskaha ŭzroŭniu RASŚLEDAVAŃNIE

Kłasik-ekstremist hoda — Vincent Dunin-Marcinkievič

Spačatku ekstremisckimi pryznali dva vieršy, jakija prypisvajuć Duninu-Marcinkieviču — «Płynuć viatry» i «Hutarka staroha dzieda». A paśla i dvuchtomnik kłasika, jaki vyjšaŭ u dziaržaŭnym vydaviectvie «Mastackaja litaratura» (układalnikam byŭ Jazep Januškievič).

Dunin-Marcinkievič — nie adziny piśmieńnik, čyju tvorčaść sioleta pryznali ekstremisckaj. Taki ž status nabyli zborniki Uładzimira Niaklajeva, Łarysy Hienijuš, Natalli Arsieńnievaj i Lidzii Arabiej. 

Žanićba (i, mahčyma, razvod) hoda — Słava Kamisaranka 

Navina pra viasielle viadomaha stendap-komika stała niečakanaj. Ale ščaście maładych było niadoŭhim. Jak akazałasia, Słava Kamisaranka nie viedaŭ, što jaho žonka — byłaja vebkam-madel. Padman jaho niepryjemna ŭraziŭ.

Fota: instahram niaviesty Julii

Fota: instahram niaviesty Julii

«U hetaj situacyi žudasna ŭsio, pra hetu situacyju źnievažalna kazać, ale maŭčać pra jaje, napeŭna, jašče bolš źnievažalna. (…) Nie, ja pra heta ničoha nie viedaŭ, a kali ja daviedaŭsia i spytaŭ, mnie ŭsio roŭna schłusili», — napisaŭ Kamisaranka.

Žonka (mahčyma, užo byłaja) Julija Šaškova paźniej źmiaściła post u sacsietkach, što niekalki tydniaŭ sapraŭdy zajmałasia vebkamam i daŭno daravała sabie tuju pamyłku.

Miaciežnik hoda — Jaŭhien Pryhožyn

Fota: Vladimir Alexandrov/Anadolu Agency via Getty Images

Fota: Vladimir Alexandrov/Anadolu Agency via Getty Images

Kiraŭnik PVK «Vahnier» mnohich ździviŭ, kali ŭ červieni zładziŭ pachod na Rasiju. U haradach najmitaŭ horača vitali, a ministerskija vajskovyja načalniki RF vyhladali razhublenymi. Vahnieraŭcy za dzień prajšli Rastoŭ, Varoniež, ale za 200 kiłamietraŭ da Maskvy spynilisia, «razumiejučy ŭsiu adkaznaść za toje, što budzie pralita ruskaja kroŭ z adnaho z bakoŭ». Miaciež skončyŭsia hetak ža niečakana, jak i pačaŭsia.

«Kampramis miž Pucinym i Pryhožynym dasiahnuty pry pasiarednictvie Łukašenki», — adrapartavali tady biełaruskija ŭłady.

Paśla miaciažu Pryhožyn z častkaj vahnieraŭcaŭ pierabraŭsia ŭ Biełaruś, u łahier pad Asipovičami — pad harantyi Łukašenki. Vahnieraŭcy navučali biełaruskich vajskoŭcaŭ.

Čaho vartyja tyja harantyi, usie pabačyli 23 žniŭnia, kali samalot z Pryhožynym i kamandziram «Vahniera» Dźmitryjem Utkinym raźbiŭsia ŭ Ćviarskoj vobłaści. Heta zdaryłasia prykładna za 50 kiłamietraŭ ad vałdajskaj rezidencyi Uładzimira Pucina.

Častka vahnieraŭcaŭ, vyhladaje, dahetul zastajecca ŭ Biełarusi. Na niadaŭnim pakazalnym vystupleńni atrada śpiecpryznačeńnia «Tarnada» ściah PVK visieŭ na fłahštoku razam ź dziaržściaham Respubliki Biełaruś i ściaham śpiecnaza.

Jabaćka hoda — Volha Bondarava

Śpis taho, z čym zmahajecca prarasijskaja infakazačka, biaskoncy. Jana atakuje ŭsio biełaruskaje, a taksama toje, što sama vyznačaje «zachodnim» i «destruktyŭnym». Joj jość sprava da taho, chto jak adziavajecca, jakuju rekłamu zdymaje, jakuju muzyku ŭklučaje. Bondarava z prychilnikami raspačała baraćbu z łacinkaj u biełaruskich haradach (ciapier zamiest jaje — ruskaja mova). Pa jaje navodcy prybrali pomnik Łarysie Hienijuš u Zelvie. 

Svajoj aktyŭnaści Bondarava dapiakła i niekatorych jabaciek. Aktyvistka hrodzienskaj «Biełaj Rusi» Śviatłana Varanica nie raz vykazvałasia suprać infakazački. A homielski pravakatar Jaŭhien Katlaroŭ zvaniŭ jaje patrolić.

Pamiłavańnie hoda — Raman Pratasievič i Safija Sapieha

Pratasievič i Sapieha paśla pamiłavańnia. Fota: BiełTA

Pratasievič i Sapieha paśla pamiłavańnia. Fota: BiełTA

Hučnaja historyja Pratasieviča i Sapiehi pačałasia ŭ mai 2021 hoda, kali ŭ Minsku prymusova pasadzili samalot Ryanair, a ich aryštavali. 

Pratasievič byŭ asudžany 3 maja na 8 hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu pa spravie Nexta, ale jaho pakinuli pad chatnim aryštam da momantu ŭstupleńnia prysudu ŭ siłu. 16 maja jaho pamiłavali. Praz kamisiju pa viartańni ŭ Biełaruś pryjechała maci Pratasieviča, jakaja žyła ŭ Polščy.

7 červienia pamiłavali Safiju Sapiehu (jaje asudzili 6 maja da šaści hadoŭ kałonii za źliŭ danych siłavikoŭ). Paśla hetaha jana vyjechała ŭ Rasiju.

Na vychadzie z kałonii Safiju sustrakaŭ hubiernatar Prymorskaha kraja. Paśla jon raskazvaŭ, jak razam z Łukašenkam sprabavaŭ ažanić Pratasieviča z Sapiehaj.

Čynoŭnik dla bićcia hoda — Raman Hałoŭčanka

Raman Hałoŭčanka ŭ Łukašenki na naradzie. Fota: BiełTA

Raman Hałoŭčanka ŭ Łukašenki na naradzie. Fota: BiełTA

Sioleta Łukašenka pahražaŭ adpravić premjer-ministra ŭ adstaŭku i nie raz rabiŭ jamu vymovu — za niezadavalniajučyja vyniki ŭ ekanomicy, za dezinfarmacyju, za karupcyju na małočnych zavodach.

U žniŭni Łukašenka zahadaŭ vyklikać Hałoŭčanku z adpačynku, bo zastaŭsia niezadavolenym dakładami pra situacyju ŭ adukacyi i chacieŭ spynić «vakchanaliju pry arhanizacyi ŭstupnaj kampanii».

Najchutčej, usio dla taho, kab pakazać narodu: hałoŭnyja vinoŭniki drennaha žyćcia — čynoŭniki, jakija nie vykonvajuć mudrych ukazańniaŭ Łukašenki.

Pasadka hoda — Ihar Bryło

Ihar Bryło. Fota: Minsielhascharč Biełarusi

Ihar Bryło. Fota: Minsielhascharč Biełarusi

«Małočnaja sprava» dla pamočnika Łukašenki pa Viciebskaj vobłaści skončyłasia zatrymańniem. Były ministr sielskaj haspadarki Ihar Bryło źnik z pracoŭnaha miesca ŭ listapadzie.

Ułady jaho zatrymańnie nie kamientavali. Ale paźniej paviedamili, što Bryło zvolnieny z pasady.

Pa «małočnaj spravie» za karupcyju zatrymali kiraŭnictva niekalkich zavodaŭ. Jaje centralnym fihurantam staŭ hienieralny dyrektar mahiloŭskaha AAT «Babuškina krynka» Hienadź Skitaŭ. Bryło raniej pracavaŭ ź im i byŭ u siabroŭskich adnosinach. 

Spartsmien hoda — Illa Škuryn

Kab pieraličyć biełaruskich futbalistaŭ u jeŭrapiejskich čempijanatach vyšejšaha dyvizijona chopić palcaŭ abiedźviuch ruk. I 24-hadovy Illa Škuryn, jaki ŭ 2020-m adnaznačna vystupiŭ suprać hvałtu, — naša samaja hałoŭnaja zorka.

Instahram FK «Stal»

Instahram FK «Stal»

Siezon 2022-2023 jon pravioŭ u «Makabi» ź Pietach-Cikvy (kamanda druhoha dyvizijona) i dapamoh kłubu vyjhrać turnir i viarnucca ŭ elitu izrailskaha futboła.

Uletku Škuryn vyrašyŭ viarnucca ŭ Polšču i pasprabavać pierazapuścić hety etap u svaim žyćci (hod tamu ŭ «Rakuvie» ŭ jaho ničoha nie atrymałasia).

Illa staŭ nie tolki hałoŭnym bambardziram padkarpackaj «Stali», jon na siońnia druhi bambardzir Ekstraklasy (vyšejšaj lihi polskaha futboła) i dapamahaje zdabyvać kłubu važnyja ački. Niezdarma jon byŭ najlepšym futbalistam listapada ŭ Polščy.

Škada, što my pakul nie pabačym jaho za zbornuju. Illa kateharyčna admoviŭsia hulać za nacyjanalnuju družynu, pakul krainaj kiruje Łukašenka.

PVK hoda — «PVK Rodan»

Da pryvatnych vajennych kampanij heta padletkavaja subkultura nijakaha dačynieńnia nie mieła. Heta supolnaść niefarmałaŭ i amataraŭ anime, jakija nosiać štany ŭ kletku, doŭhija vałasy, a taksama cišotki z vyjavami pavukoŭ i ličbaj 4, što i adsyłaje da anime. Adnak milicyja žorstka razhaniała lubyja schodki.

U Homieli ŭ lutym, naprykład, zatrymali 200 fanataŭ hetaj subkultury, 183 ź jakich byli niepaŭnaletnimi (paśla padletkaŭ pieradali baćkam).

«Budźcie hatovy, što vy pacierpicie fizična», — tak vilejskaja milicyja adachvočvała moładź ad schodak «PVK Rodan».

Ludzi hoda pa viersii «Našaj Nivy» — hurt Tor Band

Клас
47
Панылы сорам
1
Ха-ха
6
Ого
8
Сумна
7
Абуральна
10