Uładzimir Harkavy. Fota: sb.by

Uładzimir Harkavy. Fota: sb.by

«Čaroŭnaha vyzdaraŭleńnia nie nastupiła»

Uładzimir Harkavy sutyknuŭsia z tym, što dla prostych hramadzian Biełarusi — realnaść. Jany nie mohuć raźličvać na dapamohu ŭsiemahutnych struktur, sparodžanych pravapierajemnikam savieckaha KHB — KDB Biełarusi. Ale, jak vyśviatlajecca, i čekisckaja arhanizacyja byvaje biezdapamožnaj.

Harkavomu niadaŭna spoŭniłasia 75 hadoŭ. Vieteranskaja arhanizacyja supracoŭnikaŭ KDB nadaryła jamu padarunkaŭ. Na jubilej adreahavali niekalki bankaŭ. Adzin raźmiaściŭ infarmacyju ab prablemach piensijaniera, a druhi akazaŭ materyjalnuju dapamohu, pišuć «Minsk-Naviny».

«Adnak vyzdaraŭleńnia paśla takich znakaŭ uvahi čaroŭna nie nastupiła», — kanstatuje prapahandysckaje vydańnie.

Sam Harkavy kaža, što jamu dvojčy rabili apieracyju ŭ Baraŭlanach, ale prablema nie vyrašyłasia.

«Dalejšaje žyćciova nieabchodnaje lačeńnie pieršapačatkova było rekamiendavana ŭ Hiermanii, adnak adtul pryjšła admova. Heta zrazumieła — my pad sankcyjami z usich bakoŭ», — narakaje čekist.

Dalej jon raskazvaje, što cudy tvorać izrailskija daktary i ich technałohii.

«Ale lačeńnie ŭ ich patrabuje kałasalnych finansavych zatrat. Dy ciapier taki varyjant niedastupny ŭ siłu mižnarodnaj abstanoŭki», — žalicca čekist-pałkoŭnik.

Pavodle jaho, jość mahčymaść atrymać nieabchodny kurs pratonnaj terapii ŭ Rasii, ale i tam «usio ŭpirajecca ŭ hrošy».

Raźviedčyk-dyviersant ź Biełarusi

Uładzimira Harkavoha vyvučyli na raźviedčyka-dyviersanta ŭ śpiecškole KDB u Bałašysie (pryharad Maskvy — «NN»). Vajavaŭ u Afhanistanie, u jakim u 1979 hodzie Saviecki Sajuz učyniŭ uzbrojenuju interviencyju, zrynuŭšy kiraŭnictva.

Adnym z udzielnikaŭ apieracyi pa likvidacyi Amina byŭ Uładzimir Harkavy. Prapahandysty nazyvajuć jaho «afhanskim Šcirlicam».

Uładzimir Harkavy jašče ŭ zvańni majora. Apošni hod u Afhanistanie. Fota z knihi Uładzimira Harkavoha «Žyćcio i los raźviedčyka»

Uładzimir Harkavy jašče ŭ zvańni majora. Apošni hod u Afhanistanie. Fota z knihi Uładzimira Harkavoha «Žyćcio i los raźviedčyka»

Vajenny historyk Vital Čyrvinski ŭ svajoj knizie «Žyćcio i los raźviedčyka» pisaŭ, što zadačami biełarusa-dyviersanta byli nielehalnaja raźviedka, kontrraźviedka, uniasieńnie roznahałośsiaŭ u ruch paŭstancaŭ-­madžachiedaŭ, razłažeńnie jaho znutry, pieraciahvańnie na bok novaha afhanskaha ŭrada najmienš radykalnych farmiravańniaŭ, a hałoŭnaje — vyratavańnie savieckich vajskoŭcaŭ z pałonu.

Z pałonu jamu ŭdałosia vyratavać ziemlaka-biełarusa, siaržanta Ihara Kołasa, jaki byŭ schopleny madžachiedami padčas samavołki. U pałonie sałdat prabyŭ 2 hady.

Pavodle prapahandystaŭ, Harkavoha ŭ 1980 hodzie ŭkaranili ŭ adzin z paŭstančych atradaŭ. U madžachiedaŭ jon prabyŭ 4 hady. Ź imi dzialiŭ chleb, vykonvaŭ relihijnyja abrady, charčavaŭsia tym, što było adabrana padčas napadaŭ na savieckija kałony. Užyvaŭ narkotyki.

Harkavy zdoleŭ padarvać 17 kamandziraŭ paŭstančych atradaŭ, kali jany sabralisia na naradu.

Vajna va Afhanistanie tryvała doŭhich dziesiać hadoŭ i skončyłasia vyvadam savieckich vojsk. Harkavy pracavaŭ u Moskvie, a zatym u Minsku.

«Stanavicca bamžami na staraści hadoŭ nie varyjant»

Łukašenkaŭcy nie pišuć, čamu rasijskija kalehi nie dapamohuć Harkavomu.

Staŭšy vajennym piensijanieram, jon pracavaŭ u bankaŭskaj halinie. Byŭ siarod zasnavalnikaŭ «Anierbanku» i ŭznačalvaŭ «Nord Jeŭrapiejski Bank».

Uładzimir Harkavy na kiroŭnaj pasadzie ŭ banku. Fota: infobank.by

Uładzimir Harkavy na kiroŭnaj pasadzie ŭ banku. Fota: infobank.by

Adnak, pryznajecca Harkavy, asablivych hrošaj nie nažyŭ.

«Pradavać kvateru, u jakoj žyviem my z žonkaj, i stanavicca bamžami na staraści hadoŭ nie varyjant. Zastajecca tolki spadziavacca na dapamohu z boku», — zaŭvažaje piensijanier.

Historyja Uładzimira Harkavoha pavučalnaja. Jaho ciapierašnija kalehi ŭciahnutyja ŭ teror dziaržavy suprać hramadstva. Jany inicyjujuć pieraśled niazhodnych z režymam Łukašenki. Razam z prapahandystami śpiecsłužbisty palivajuć brudam represavanych, nazyvajučy ich «ekstremistami». Ciapier ža łukašenkaŭcy prosiać skinucca hrašyma, kab dapamahčy vieteranu KDB.

Hladzicie taksama:

U KDB pačali vyklikać ludziej, jakija niadaŭna prachodzili polska-biełaruskuju miažu — krynicy

Stała viadoma, jak KDB vyličvaje tych, chto danaciŭ u «Bajsoł»

U rasparadžeńni BYPOL akazaŭsia archiŭ KDB ź infarmacyjaj pra represavanych za Savietami biełarusaŭ. Tysiačy zapisaŭ

«Ukraina — heta vaš Afhanistan». Padčas vajny va Ukrainie zabili pieršaha rasijskaha hienierała

Hod tamu taliby ŭziali ŭładu ŭ Afhanistanie. Jak heta pieražyli žančyny?

Клас
15
Панылы сорам
21
Ха-ха
74
Ого
6
Сумна
7
Абуральна
27

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?