Ekanomika1111

«Jakija, bł…dź, šeryja schiemy?!» Jak biełarusy haniajuć u Rasiju luksavyja jeŭrapiejskija aŭto ŭ abychod sankcyj

Krasovier Rolls-Royce Cullinan za 630 tysiač dołaraŭ, spartovyja Ferrari SF90 Stradale za 530 tysiač dołaraŭ i Lamborghini Urus za 430 tysiač dołaraŭ. Na fonie vajny Biełaruś stała pieravałačnaj bazaj dla pastavak luksavych jeŭrapiejskich aŭtamabilaŭ u Rasiju, niahledziačy na bajkot i sankcyi. U šerych schiemach biaruć udzieł i biznesoŭcy, što majuć suviazi ź biełaruskim režymam, pakazała sumiesnaje rasśledavańnie «Biuro» z rasijskim vydańniem «Viorstka» pry padtrymcy «KibierPartyzanaŭ».

«Jakija, bł…dź, šeryja schiemy?! Ci vy chočacie na vozie jeździć?! Chočacie kania zaprahać?! Vy na kaho pracujecie?! Vy na Jeŭrasajuz pracujecie?! Dyk, moža, mnie HUBAZu pazvanić, kab z vami parazmaŭlali?! Moža, vy — vorah naroda?!» — pahrozami i krykami prakamientavaŭ nam adzin ź biełaruskich biznesoŭcaŭ pastaŭki luksavych aŭtamabilaŭ u Rasiju ŭ abychod sankcyj.

Dva miesiacy tamu źviazanaja ź im kampanija pastaviła ź Minska na skład u Padmaskoŭi novieńki niamiecki Mercedes-Benz S680 Maybach za 300 tysiač dołaraŭ. Heta tolki adna z tysiačy zabaronienych mašyn, jakija sioleta trapili ź Jeŭropy ŭ haražy zamožnych rasijan praź Biełaruś.

Ścieražysia aŭtamabila

Z pačatkam vajny va Ukrainie aŭtamabilnyja brendy z suśvietnym imiem abviaścili Rasii bajkot. Adzin za druhim jany syšli z rasijskaha rynku, pakinuŭšy jaho kitajcam. Urady ZŠA, ES i Vialikabrytanii taksama vyrašyli pakarać pucinski režym i ŭviali sankcyi na pradmiety raskošy. Aŭtamabili daražejšyja za 50 tysiač jeŭra apynulisia pad zabaronaj.

Staršynia Jeŭrakamisii Ursuła fon der Lajen rastłumačyła, što zabarona skiravanaja na rasijskija elity. Na darahich mašynach lubiać jeździć rasijskija aliharchi, prapahandysty i deputaty.

«Tyja, chto padtrymlivaje vajennuju mašynu Pucina, bolej nie pavinny mieć mahčymaści ciešycca raskošnym žyćciom, u toj čas jak bomby padajuć na nievinavatych ludziej va Ukrainie», — zaznačyła fon der Lajen.

I tady na padmohu pryjšli biełarusy i ŭvajšli ŭ hulniu pad nazvaj «paralelny impart», arhanizavanuju rasijskim uradam. Biełarusi nie datyčać zachodnija sankcyi na aŭtamabili. I ŭ našu krainu chłynuła płyń mašyn ź ES.

Niekatoryja rasijskija kampanii zusim nie chavajuć, što zajmajucca paralelnym impartam. Adnymi ź pieršych vazić mašyny ź Jeŭropy staŭ chołdynh «Aŭtadom». Bolšuju častku aŭtamabilaŭ hrupa kampanij impartavała mienavita praź Biełaruś. «Pieravaha Biełarusi ŭ tym, što jana znachodzicca ŭ adnoj ekanamičnaj zonie z Rasijaj. Dziejničaje ahulnaje mytnaje zakanadaŭstva. Pa-druhoje, heta pamiežnaja kraina, jakaja nie tak abkładzienaja sankcyjami, jak Rasija», — raskazaŭ «Biuro» dyrektar pa paralelnym imparcie HK «Aŭtadom» i HK «AŭtaŚpiecCentr» Uładzimir Žołabaŭ

Rasija i Biełaruś uvachodziać u Jeŭrazijski ekanamičny sajuz, pry ruchu tavaraŭ pamiž krainami ich nie treba śpiecyjalna afarmlać na mytni i płacić pošliny. Ale ŭ adroźnieńnie ad Rasii pastaŭki mašyn ź ES u Biełaruś nie zabaronienyja, a niekatoryja aŭtamabilnyja brendy praciahvajuć supracoŭnictva ź Biełaruśsiu. 

«Jeŭrapiejskija brendy ŭ Biełarusi prysutničajuć. Dylery ŭ davoli biaśpiečnym režymie mohuć pierapradavać aŭtamabili ŭ Rasiju. Ale pry razumnym padychodzie», — zaznačyŭ Žołabaŭ.

Na fonie vajny pastaŭki mašyn ź ES u Biełaruś padskočyli ŭ čatyry razy — amal da 1,5 miljarda jeŭra, a ŭ hetym hodzie ŭžo pieravysili 1,7 miljarda jeŭra. Asnoŭnyja krynicy — Hiermanija, Litva i Polšča. Tolki za dzieviać miesiacaŭ hetaha hoda z troch krain u Biełaruś vyvieźli amal 60 tysiač mašyn.

«Vialiki abjom, u tym liku novych aŭtamabilaŭ, idzie pa šlachu paralelnaha ŭvozu. Darahija brendy, jakija pryjazdžajuć u Biełaruś, znachodziać svaich pakupnikoŭ u Rasii, tamu što ŭ takim abjomie dla našaha rynku hetyja aŭto jaŭna nie zapatrabavanyja», — raskazała «Biuro» daśviedčanaja krynica na aŭtamabilnym rynku Biełarusi.

I heta pry tym, što, pavodle słoŭ našaj krynicy, jeŭrapiejskija kampanii starajucca adsočvać, kab ich mašyny nie pierapradavali ŭ Rasiju. Niekatoryja prapisvajuć zabaronu na reekspart u dahavorach ź biełaruskimi dylerami. Takija patrabavańni dziejničali i raniej, ale ciapier jany abumoŭlenyja sankcyjami.

«Biełaruskija aficyjnyja dylery, kali i pradajuć mašyny ŭ Rasiju, to ŭ abmiežavanym abjomie, tamu što sami majuć ryzyku spynieńnia pastavak u svoj adras», — zaznačyŭ top-mieniedžar biełaruskaj kampanii.

Ale tyja, chto prahnie zarabić, zabaronu na reekspart aŭtamabilaŭ lohka abychodziać. Dla hetaha skarystoŭvajuć firmy-prakładki. U cełym, schiema abychodu sankcyj prostaja — u łancuhu pamiž ES i Rasijaj vykarystoŭvajucca pasiaredniki ź Biełarusi.

My vyrašyli razabracca ŭ hetaj situacyi i vyśvietlić, chto ŭ Biełarusi dapamahaje Rasii abychodzić jeŭrapiejskija sankcyi. 

Biznes z suviaziami

U našym rasparadžeńni źjavilisia mytnyja danyja pra pastaŭki kala tysiačy lehkavych aŭtamabilaŭ ź Biełarusi ŭ Rasiju bolš jak na 100 miljonaŭ dołaraŭ. Razam z kalehami z «Viorstki» my praanalizavali hetyja danyja. U śpisie — pieravažna novyja i darahija aŭtamabili. U mytnych dekłaracyjach krainaj pachodžańnia hetych mašyn paznačanyja Hiermanija, ZŠA, Vialikabrytanija, Italija, Šviecyja, Aŭstryja, Irłandyja, Bielhija, a vytvorcami — zavody Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lamborghini, Jaguar Land Rover, Volvo i inšyja. Siarod aŭtamabilaŭ jość cikavyja i davoli darahija ekzemplary.

Pastaŭkami premijalnych aŭto zachodnich brendaŭ ź Biełarusi ŭ Rasiju zarablajuć sabie na chleb bolš za 30 biełaruskich kampanij. Ź ich my skłali svoj top-5 eksparcioraŭ, jakija vyłučajucca z ahulnaj masy abjomami prodažu, a taksama suviaziami ich uładalnikaŭ ź biełaruskimi ŭładami. Siarod ich apynulisia jak mastadonty ajčynnaha rynku, tak i niadaŭna stvoranyja kampanii. 

Piataje miesca ŭ našym rejtynhu zaniała kampanija «Zip-Łajn».

Jaje kiraŭnik i ŭładalnik — Andrej Piskaroŭ. Vučyŭsia jon u BDU, a pačynaŭ karjeru ŭ Ministerstvie zamiežnych spraŭ. Zatym staŭ pracavać na bujnoha biznesoŭca Juryja Čyža, jakoha nazyvali «kašalkom» Alaksandra Łukašenki. 

U pačatku 2010-ch Piskaroŭ staŭ saŭładalnikam šerahu kampanij, jakija handlujuć lehkavymi aŭtamabilami ŭ Biełarusi. Adna ź ich — «Ejs-Motars». 

Raniej jana nazyvałasia «Trajpł-Aŭta». Partniorami Piskarova pa hetaj firmie byli Siarhiej Čyž i Dźmitryj Aleksin. Pieršy — syn Juryja Čyža, druhi — inšaha ŭpłyvovaha biznesmiena Alaksieja Aleksina, jaki padpaŭ pad zachodnija sankcyi jak «kašalok» Łukašenki.

Miarkujučy pa pastach u sacyjalnych sietkach, Piskaroŭ zachaplajecca nie tolki mašynami, ale i matacykłami. U jaho instahramie jość fota va ŭniformie bajkierskaha kłuba HOG Minsk Chapter Belarus, jaki abjadnoŭvaje ŭładalnikaŭ Harley-Davidson.

Andrej Piskaroŭ (u centry)

Źloty hetaha bajkierskaha kłuba naviedvaje Viktar Łukašenka — viadomy amatar jazdy na ciažkich matacykłach. U sacyjalnych sietkach Piskarova my taksama znajšli sumiesnaje fota ź ludźmi z atačeńnia Alaksandra Łukašenki — jaho pres-sakratarkaj Natallaj Ejsmant, a taksama chakiejnym trenieram i biznesoŭcam Dźmitryjem Baskavym.

«Zip-Łajn» pastaŭlała ŭ Rasiju darahija aŭtamabili Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley brytanskaj, italjanskaj i niamieckaj vytvorčaści. Ahulny košt mašyn — vyšej za 4,8 miljona dołaraŭ. Andrej Piskaroŭ admoviŭsia kamientavać hetyja pastaŭki pa telefonie, a na našyja pytańni ŭ miesiendžary nie adkazaŭ. 

Pad numaram čatyry ŭ našym šort-liście — «Atłant-M Brytanija».

Heta aficyjny pradstaŭnik brytanskaha vytvorcy luksavych aŭtamabilaŭ Jaguar Land Rover u Biełarusi. Sa studzienia pa kastryčnik hetaha hoda kampanija pastaviła ŭ Rasiju luksavych aŭto Mercedes-Benz, BMW, Audi i inšych madelaŭ amal na 5 miljonaŭ dołaraŭ. 

Asnoŭny ŭładalnik «Atłant-M Brytanija» — kiprskaja kampanija Max Atlant-M Limited. Pałova akcyj hetaj kampanii zapisanaja naŭprost na biznesoŭca Siarhieja Savickaha, a druhi ŭładalnik schavany za kiprskim pastaŭščykom karparatyŭnych pasłuh Cyproman Services Limited.

Ale ŭ apošniaj dastupnaj spravazdačy Max Atlant-M Limited raskryła svaich kančatkovych bienieficyjaraŭ. Pa stanie na pačatak 2021 hoda imi akazalisia Siarhiej Savicki i Aleh Chusajenaŭ.

U 2021 hodzie vydańnie «Ježiednievnik» uklučyła abodvuch u rejtynh samych paśpiachovych i ŭpłyvovych biznesoŭcaŭ — Chusajenaŭ raźmiaściŭsia na 35-m radku, a Savicki na 49-m, zamykajučy top-50.

Źleva naprava: Siarhiej Savicki, Aleh Chusajenaŭ

Jašče ŭ pačatku 90-ch pradprymalniki zasnavali brokierski dom «Atłant-M», jaki pačynaŭ z pastavak aŭtamabilaŭ Volkswagen.

Z časam biznes razrośsia da dziasiatkaŭ dylerskich centraŭ, handlujučy brendami Mazda, Toyota, Ford, Land Rover, Lexus, Kia, Jaguar nie tolki ŭ Biełarusi, ale i va Ukrainie i Rasii. 

U Rasii Siarhiej Savicki značyŭsia saŭładalnikam jak minimum u dvuch dziasiatkach kampanij. Siarod ich — «Aŭtacentr Atłant-M», jaki na svaim sajcie prapanoŭvaje rasijanam kupić aŭtamabili ź Jeŭropy.

Niekatoryja kampanii chołdynha aktyŭna supracoŭničajuć z rasijskimi dziaržstrukturami. Da prykładu, kampanija «MB-Izmajłava», dzie Savickamu naležyć 25%, try apošnija hady pracavała pa kantraktach z vajskovaj častkaj 3179 — centram śpiecyjalnaha pryznačeńnia «Vitiaź».

Jon viadomy taksama jak elitny śpiecnaz Rashvardyi, bajcy jakoha pabyvali ŭ huščary vajennych kanfliktaŭ u Nahornym Karabachu, Abchazii, Inhušecii, Paŭnočnaj i Paŭdniovaj Asiecii. U 2022 hodzie elitnych bajcoŭ nakiravali vajavać suprać Ukrainy. Žurnalisty vydańnia Reuters paviedamlali, što «Vitiaź» byŭ siarod akupacyjnych vojsk u Bučy.

Apošni kantrakt na techničnaje absłuhoŭvańnie i ramont aŭtamabilnaj techniki z hetaj vajskovaj častkaj «MB-Izmajłava» skłała ŭ śniežni 2021 hoda.

Jon byŭ aktualny da śniežnia 2022 hoda, ale zavieršany na čatyry miesiacy raniej. 

Siarhiej Savicki maje dva hramadzianstvy — biełaruskaje i rasijskaje, ale heta nie pieraškadžaje vieści biznes va Ukrainie. Pad brendam «Atłant-M» pracuje niekalki dylerskich centraŭ u CharkavieDniapry i Kijevie. Siarhiej Savicki byŭ bienieficyjaram mnohich kampanij, ale ciapier jahonaje imia nie zhadvajecca va ŭkrainskich rejestrach. Ci pradaŭ biznesoviec svaje aktyvy abo pierapisaŭ na davieranych asob, vyśvietlić nie atrymałasia.

Jašče ŭ Siarhieja Savickaha jość svoj astravok stabilnaści, nadziejny prystanak, dzie možna adharadzicca ad žachaŭ vajny va Ukrainie i represij u Biełarusi — asabniak u pryharadzie Łondana. Jon nabyŭ jaho ŭ 2017 hodzie za 1,195 miljona funtaŭ sterlinhaŭ (1,6 miljona dołaraŭ).

U susiednim domie pasialiŭsia jaho starejšy syn Arciom. Nieruchomaść była nabytaja ŭ adzin dzień z baćkam, i košt katedža skłaŭ 1,185 miljona funtaŭ sterlinhaŭ (1,59 miljona dołaraŭ).

«Ja ciapier adyšoŭ ad kiravańnia biznesam, tamu heta nie da mianie», — napisaŭ nam Siarhiej Savicki ŭ adkaz na pytańnie pra pastaŭki mašyn u Rasiju.

My nakiravali jamu dadatkovyja pytańni, ale nie atrymali adkazu. Aleh Chusajenaŭ nie adkazaŭ na našy telefanavańni i zapyty. 

Bronza ŭ našym topie — u bujnoha biełaruskaha mytnaha brokiera «Kastam-Servis».

Za dziesiać miesiacaŭ 2023 hoda jany ekspartavali luksavych aŭto ź Biełarusi ŭ Rasiju bolš čym na 8,5 miljona dołaraŭ.

«Kastam-Servis» była zasnavanaja ŭ 2011 hodzie, i z tych časoŭ jaje niaźmienna ŭznačalvaje Vital Sabaleŭski. U jaho 54% akcyj kampanii.

Akramia raźvićcia ŭłasnaha biznesu Sabaleŭski vykonvaje abaviazki namieśnika staršyni Asacyjacyi mytnych pradstaŭnikoŭ Biełarusi. Ekśpierty asacyjacyi brali ŭdzieł u raspracoŭcy Mytnaha kodeksa JEAES i inšych dakumientaŭ u źniešniehandlovaj śfiery. Ofis asacyjacyi raźmiaściŭsia ŭ staličnym biznes-centry «Niamiha-Sici». I što pakazalna, u tym samym pamiaškańni, dzie niekali znachodziŭsia ofis inšaj viadomaj łahistyčnaj firmy — «Hłobałkastam», źviazanaj z pravaj rukoj Łukašenki — Viktaram Šejmanam.

Partnior Sabaleŭskaha pa «Kastam-Servis» — Alaksandr Bortnik, u jaho va ŭłasnaści 30% akcyj kampanii. U łahistyčnaj i mytnaj śfierach jon nie pačatkoviec. Da taho jak Bortnik padaŭsia ŭ pryvatny biznes, jon paśpieŭ papracavać staršym inśpiektaram na Minskaj rehijanalnaj mytni. Akramia «Kastam-servis» u biznes-bijahrafii Bortnika byŭ jašče adzin aktyŭ — «Sołartech».

U 2019 hodzie ŭ firmy źmianilisia ŭłaśniki. Novaj uładalnicaj stała Hanna Puškarova — favarytka Viktara Šejmana. Jašče 40% akcyj adyšli da Hanny Chmialeŭskaj — svajački pieršaj žonki Šejmana Aleny. Praz tydzień «Sołartech» była pierajmienavanaja ŭ «Hłobałkastam-komiers».

Vital Sabaleŭski i Alaksandr Bortnik admovilisia ad kamientaroŭ. 

Druhoje miesca ŭ našym rejtynhu zaniała kampanija «Techna-Džet Hrup».

Na sajcie paznačana, što jana pastaŭlaje abstalavańnie i detali dla pramysłovych pradpryjemstvaŭ. Ale niadaŭna adkryła novy nakirunak — impart aŭtamabilaŭ premium-kłasa z ZŠA, Jeŭropy i Azii. «Techna-Džet Hrup» vałodaje Fieliks Dzieranaŭ — syn byłoha vysokapastaŭlenaha vajskoŭca ŭnutranych vojsk Ihara Dzieranava, jaki vyjšaŭ na piensiju ŭ zvańni pałkoŭnika i zaniaŭsia ŭłasnym biznesam. 

Fieliks Dzieranaŭ vybraŭ taptać inšyja ściežki. U sacyjalnych sietkach jon pazicyjanuje siabie jak dyzajnier interjeraŭ i zasnavalnik studyi Soffit Interiors.

Jaho były partnior pa dyzajnierskim biznesie Ihar Čabataronak viadomy tym, što za piać hadoŭ z nula stvaryŭ bujnoha dystrybjutara sielhastechniki «Technadvor».

Hety biznes jon zasnavaŭ razam z baćkam — byłym rabotnikam vajennaj prakuratury. Praŭda, ciapier «Technadvor» — u pracesie bankructva. Darečy, «Techna-Džet Hrup» jašče ŭ pačatku hetaha hoda nazyvałasia «Technadvor-Hrup». 

Zhodna z mytnymi źviestkami, kampanija pastaŭlała ŭ Rasiju darahija aŭtamabili Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche ŭ asnoŭnym niamieckaj vytvorčaści. Ahulny košt aŭtamabilaŭ — bolš jak 15 miljonaŭ dołaraŭ. Fieliks Dzieranaŭ skazaŭ nam pa telefonie, što nie ŭ kursie takich pastavak i paraiŭ źviarnucca da jaho partniora. U razmovie z nami Ihar Čabataronak admaŭlaŭ, što viadzie niezakonny biznes. Mienavita jon pahražaŭ nackavać na nas HUBAZ. Biznesoviec znajomy ź biełaruskimi siłavikami nie pa čutkach. Jon byŭ fihurantam kryminalnych spraŭ za chabar čynoŭnikam jak minimum u 20 tysiač rubloŭ.

Hanarovaja palmavaja halinka ŭ našym top-5 dastajecca «Premijalnaj transpartnaj kampanii».

Jana pabiła ŭsie rekordy i za dziesiać miesiacaŭ hetaha hoda pastaviła ŭ Rasiju aŭtamabilaŭ luks-siehmienta bolš čym na 15,6 miljona dołaraŭ. 

Kampanija zasnavanaja paśla pačatku vajny — u vieraśni 2022 hoda. Jejny biazźmienny dyrektar — rasijanin Achmad Abujeŭ. U svaim profili ŭ instahramie jon litaralna razharnuŭ pijar-kampaniju pa prodažy vip-aŭtamabilaŭ. Pakul my pracavali nad rasśledavańniem, biznesmien zakryŭ svoj profil, ale my paśpieli vykačać adtul niekatoryja fota i videa. U siabie na staroncy Abujeŭ paznačyŭ, što źviazany z rasijskaj «Haradskoj transpartnaj kampanijaj» («GTK Aŭta»), jakaja zajmajecca paralelnym impartam lehkavych i hruzavych aŭtamabilaŭ ź Jeŭropy, AAE i Kitaja. 

U instahramie my taksama znajšli post, u jakim Abujeŭ chvalicca, što z momantu ŭviadzieńnia sankcyj suprać Rasii «GTK Aŭta» dastaviła i zrabiła mytnaje afarmleńnie ŭ Rasii bolš za 300 aŭto. A ich siaredni košt — 340 tysiač dołaraŭ.

Dalej nie słovam, a videa Abujeŭ demanstruje niekalki šykoŭnych i ekskluziŭnych mašyn. U mytnaj bazie my nie zmahli znajści aŭtamabili dakładna z takimi ž paramietrami. «Premijalnaja transpartnaja kampanija» pastaviła ich «Haradskoj transpartnaj kampanii» hetym letam.

«Kampanija zakuplaje aŭtamabili ŭ partniora, što nie supiarečyć normam zakanadaŭstva sajuznych dziaržaŭ, a navat bolš — raźvivaje ekanomiku abiedźviuch krain i pavialičvaje tavaraabarot», — adkazali ŭ pres-słužbie HTK-Chołdynh, pad čyim kryłom pracuje «Haradskaja transpartnaja kampanija».

«Premijalnaja transpartnaja kampanija» — partnior Biełaruskaj fiederacyi baraćby razam z Nacyjanalnym alimpijskim kamitetam na čale ź Viktaram Łukašenkam i Prezidenckim spartyŭnym kłubam pad kiraŭnictvam Dźmitryja Łukašenki. Ciapier BFB uznačalvaje dvuchrazovy čempijon śvietu pa hreka-rymskaj baraćbie, zasłužany majstar sportu Biełarusi Alim Sialimaŭ, jaki viadomy padtrymkaj Łukašenki i ŭdziełam u praŭładnych akcyjach. Achmad Abujeŭ publikavaŭ fota ź im u svaim instahramie.

Źleva naprava: Achmad Abujeŭ, Alim Sialimaŭ

Tam ža my znajšli videa sa spartovaha mierapryjemstva, u jakim braŭ udzieł Viktar Łukašenka. 

My patelefanavali ŭ «Premijalnuju transpartnuju kampaniju» pa numary, paznačanym jak kantaktny pry rehistracyi firmy, ale mužčyna, jaki padniaŭ słuchaŭku, paviedamiŭ nam, što jahony numar byŭ paznačany ŭ rejestry pamyłkova, i jon asabista nie maje nijakaha dačynieńnia da aŭtamabilnaha biznesu. Inšych kantaktaŭ u kampanii niama. Tamu my nakiravali zapyt Achmadu Abujevu ŭ asabistyja paviedamleńni ŭ instahramie, ale nie atrymali adkazu.

«Schiemy pa pieraprodažy aŭto ŭ surjoznych maštabach niemahčymyja ŭ Biełarusi bieź viedama kantralujučych orhanaŭ, jakija, naturalna, uzhadniajuć heta vyšej. Nie inačaj jak z Alaksandram Łukašenkam. Heta stała prosta biznesam. Biełaruski režym vykarystoŭvaje pa maksimumie prałaz u sankcyjnym zakanadaŭstvie, kab dadatkova zarablać hrošy», — skazaŭ u kamientary «Biuro» były supracoŭnik Administracyi prezidenta Biełarusi Anatol Kotaŭ, jaki syšoŭ ź dziaržaŭnych orhanaŭ u 2020 hodzie na fonie masavych pratestaŭ i dałučyŭsia da apazicyi.

Niahledziačy na sankcyi, premijalnyja jeŭrapiejskija mašyny praciahvajuć pastupać u Rasiju praź biełaruskich pasiarednikaŭ, pakazała našaje rasśledavańnie. Litoŭskaja mytnia vyjaviła niekalki vypadkaŭ, kali ŭviezienyja da ich ź inšych krain ES mašyny paśla prachodžańnia mytni ŭ trecich krainach, u tym liku i Biełarusi, pieravieźli ŭ Rasiju i tam zarehistravali. Ahulny košt pierapradadzienych aŭtamabilaŭ — kala 43 miljonaŭ jeŭra. U Litoŭskaj mytni nie raskryli ŭdzielnikaŭ šeraj schiemy, ale zapeŭnili «Biuro», što pieradaduć źviestki pra takija mašyny kaleham ź inšych krain «dla dalejšaha rasśledavańnia i ŭzmacnieńnia ekspartnaha kantrolu z metaj źnižeńnia ryzyki abychodu sankcyj».

Ale pakul rasijskija bomby laciać va Ukrainu, rasijskija elity mohuć nie admaŭlać sabie ŭ raskošnych aŭtamabilach. Pa bolšaj častcy dziakujučy biełarusam, dla jakich heta ŭdały momant, kab zrabić kasu na šerych schiemach.

My napisali pra hetuju situacyju Jeŭrapiejskaj asacyjacyi aŭtamabilnych vytvorcaŭ, jakaja abjadnoŭvaje klučavyja brendy, i paprasili dać kamientar. Jak tolki my atrymajem adkaz, my apublikujem jaho.

Čytajcie taksama: 

Stała viadoma imia administratara taksičnych homielskich pablikaŭ — rasśledavańnie «Fłahštoka»

Ksiandza Łašuka abvinavacili ŭ tym, što jon maje dziaciej. Kaścioł pačaŭ raźbiralnictva

Novaje rasśledavańnie «Biełpoła» raskryvaje tajamnicy «HardServisa», zarobki jaho rabotnikaŭ i atrymańnie 5,5 miljona dalaraŭ z pavietra minskaj Ściapianki 

Kamientary11

 • daviedka
  11.12.2023
  Zacharov až potom vieś pokryłsia ot prikosnovienija svoimi puchłymi salnymi palcami k životiku Anny Ejsmont.
 • Mch
  11.12.2023
  "S pobiedoj, Dinamo!". Dalej možna nie čytać. Ŭsim i tak zrazumieła, pad čyim "dacham" hety "biznes".
 • df
  11.12.2023
  pusť voziat. Čiem bolšie dorohuŝich ihrušiek v Rasiju tiem bolšie dołłarov uchodit iz strany. Nižie kurs rubla. Kakoj nibud́ vanJok možie zadumajetsia..... 

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN11

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami29

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →