Kamientary da artykuła

Siłaviki apublikavali fota Nasty Łojki ŭ kałonii

 • Biełarus
  08.12.2023
  Pabolš takich fota kab biełarusy bačyli rasiejskuju fašysckuju akupacyju i rychtavalisia da pomsty.
 • Čarkaškvarka
  08.12.2023
  Kancłahier BSSR. Šyziki u 1994 vybrali sssr i kaubasu.
 • Iznoŭ 25
  08.12.2023
  Čarkaškvarka, nie šyziki, a paspalitaja ruskamirnaja bolšaść. 

  Nie savok (jaki pradstaŭlaŭ Kiebič), a russkij mir. 

  I nie ŭ 94-m, a i ŭ 95-m i ŭva ŭsie nastupnyja 30 hadoŭ.  
 • :/
  08.12.2023
  kiebič prama kazaŭ (a moža heta navat u jaho prahramie było), što kali jaho abiaruć, jon pieršaj spravaj dałučyć Biełaruś da rasiei. tamu za jaho hałasavali tyja, chto chacieŭ nazad u sssr
 • Iznoŭ 15
  08.12.2023
  :/, dyk ja ž i kažu, tutejšyja chacieli "brackije śviazi", ale biez sssr, jaki jašče dobra pamiatali i tamu žachalisia. Pryblizna jak elektarat Babariko pieravažna nie imkniecca da viartańnia Niezaležnaści, a choča kab usio było pa-rusku, tolki biez Łukašenki na tronie. 
 • :/
  08.12.2023
  Iznoŭ 15, tak. jany (t.zv. lidary) prosta chacieli zamiaścić jaho saboj i hrošy papilić. z babarykancami jašče taki momant. pucin daŭno choča stvaryć prarasiejskuju vialikuju partyju, i kab jaje frakcyja była ŭ biełaruskim parłamiencie. pamiatajecie, kali Babaryku pasadzili, jany adrazu abviaścili pra stvareńnie partyi Vmiestie - užo sama nazva na rasiejkaj kaža, što heta była b za partyja ad hazpramaŭskaha bankira
 • Iznoŭ 25
  09.12.2023
  :/, hučyć jak hruntoŭnaja viersija. Ja nia viedaju ichniuju matyvacyju, tamu ŭpeŭniena kazać nia mahu. Da taho ž, u roznych ludziej jana mahła być roznaj. Ale toje, što vialikaja častka vybarcaŭ padtrymała hety maksimalna mutny i prytym vidavočna prarasiejski praekt, kaža nam šmat, nažal. 
 • :/
  09.12.2023
  balšynia ludziej nie choča dumać. a ŭ Babaryki, nakolki
  heta mahčyma ŭ našych umovach, była dosyć mocnaja piar-kampanija. da taho ž
  łancuhovaja reakcyja. naŭrad ci jany zadumvalisia - prarasiejski jon -nie prarasiejski.
  ź ich (t.zv. lidaraŭ) nichto prabiełaruskim (biełarusacentryčnym) nie byŭ
 • No
  08.12.2023
  Vykłali fota što b paździekavacca nad niavinnym čałaviekam. 

  Mankurty-pakažycie fota Statkieviča! Ci žyvy jon?!
 • mikola
  08.12.2023
  Idyioty....Idyiocka Kraina !
 • u adrynskim style
  09.12.2023
  u adrynskim style, jak u hetyx aziatau z ardny maskovii ...
 •