Hramadstva3838

«Kalinoŭski nie hieroj Vialikaj Ajčynnaj vajny». Čynoŭniki tłumačać, čamu pieranazvali himnaziju ŭ Śvisłačy

Da pierajmienavańnia ŭstanovy imia Kastusia Kalinoŭskaha ŭ honar Praskoŭi Vasilenki spryčyniłasia prarasijskaja aktyvistka Volha Bondarava. Pieranazvali himnaziju ciškom.

Rašeńnie ab pierajmienavańni śvisłackaj himnazii było pryniataje 1 śniežnia. Aficyjnych paviedamleńniaŭ ab tym, što navučalnaja ŭstanova źmianiła svajo imia, nie było. Pra toje paviedamili «Našaj Nivie» čytačy.

Pa ich słovach, kiraŭnictva himnazii tłumačyć pieranazvańnie tym, što

«pavodle dakumientaŭ ab prysvajeńni imieni ŭstanovie adukacyi pryjarytet addajecca hierojam Vialikaj Ajčynnaj vajny, a svajaki zhodnyja, kab navučalnaja ŭstanova nasiła ich proźvišča».

«Svajaki našaj ziamlački Pašy Vasilenki pahadzilisia i dali materyjały pra jaje. Tamu i prajšła pracedura pierajmienavańnia», — pracytavaŭ supracoŭnicu administracyi naš čytač.

Imia Kastusia Kalinoŭskaha śvisłackaj škole № 1 było prysvojena ŭ 1987 hodzie pastanovaju Ministerstva aśviety BSSR. U 2005 hodzie škołu rearhanizavali ŭ himnaziju, pakinuŭšy joj imia hieroja biełaruskaj historyi.

Kastuś Kalinoŭski ŭ letapisie navučalnaj ustanovy paznačany jak słavuty vypusknik. Skončyŭ jaje ŭ 1855 hodzie. Pra jaho napisana, što jon naradziŭsia ŭ vioscy Mastaŭlany Hrodzienskaha pavieta (ciapier Biełastockaje vajavodstva Polščy) i byŭ kiraŭnikom paŭstańnia 1863-1864 hadoŭ u Biełarusi, Polščy i Litvie. Zhadvajecca, što Kalinoŭski — paet i publicyst.

U adździele adukacyi Śvisłackaha rajvykankamu na pytańnie ab pryčynach pieranazvańnia himnazii adkazali, što

«asoba Kalinoŭskaha na siońniašni dzień nie źjaŭlajecca takoj papularnaj, tamu i pryniali takoje rašeńnie».

Pavodle čynoŭnikaŭ, mierkavańnie ab niepapularnaści Kastusia Kalinoŭskaha padtrymanaje na ŭzroŭni vobłaści i respubliki.

Praskoŭja Vasilenka — padpolščyca, zakatavanaja hitleraŭcami ŭ 21 hod. Paśla dałučeńnia Zachodniaj Biełarusi da SSSR dziaŭčyna ŭstupiła ŭ kamsamoł, u kałhasie rabiła traktarystkaj. Padčas vajny dapamahała partyzanam.

Śvisłackaja himnazija — adna z najstarejšych ustanovaŭ adukacyi Hrodzienščyny. Jaje adkryli 18 vieraśnia 1804 hoda.

Pavodle Motolko.help, u himnazii byŭ školny muziej z ekspazicyjaj, pryśviečanaj žyćciu Kalinoŭskaha i paŭstańniu 1863 hoda, tam ža byŭ i jaho biust, ale ciapier ničoha hetaha niama.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

U Śvisłačy Kalinoŭskaha viedajuć lepiej, čym Lenina

«Kalinoŭski — vielmi važnaja postać, ale paŭstańnie 1863-ha było katastrofaj» — Łatyšonak

Muž Volhi Bondaravaj pra žonku: Charaktar u jaje taki

Kamientary38

 • kate
  06.12.2023
  Hańba akupantam!
 • Supovoj pakietik
  06.12.2023
  Kak, intieriesno, eta bondaricha vydierživajet vzhlad Kalinovskoho - nieužto možiet smotrieť na jeho portriet, nie otvodia vzhlad i nie kraśnieja? Hienietičieskij sboj vyzyvajet rak, a vot kakaja połomka (i hdie? i v čiem?) otvietstviennaja vot za takije charaktiery? Eto žie javnaja patołohija...
 • Symon
  06.12.2023
  Brydki, cyničny, haniebny i aburalny krok łukašysckich čynuš u nakirunku raspalvańnia unutrybiełaruskaj nienaviści na kostkach. Supraćstaŭleńnie hierojaŭ paŭstańnia 1863 hoda i WW2 - heta sapraŭdny "kreatyŭ". "Abhruntavańnie" kštałtu "asoba Kalinoŭskaha na siońniašni dzień nie źjaŭlajecca takoj papularnaj, tamu i pryniali takoje rašeńnie" - heta nachabny plavok u biełaruskuju pamiać. Nibyta ŭ Śvisłačy nie znajšłosia inšaha abjekta dla pieraimienavańnia aprača škoły, u jakoj vučyŭsia najbolš znakamity zmahar za biełaruskuju dziaržaŭnaść Kastuś Kalinoŭski. Tym bolš, što Praskoŭja Vasilenka anijakaha datyčeńnia da Śvisłačy nia maje - ŭsio svaje žyćcio jana praviała ŭ vioscy Dabravola, a vučyłasia na traktarystku ŭ Vaŭkavysku. Dadatkova idejnyja naščadki Muraŭjova-viešalnika jašče i mini-muziej Kalinoŭskaha źniščyli, ale tut tłumačyć ničoha nie stali.
  Paśla padzieńnia łukašyzmu biełaruskaja pamiać abaviazkova vierniecca.

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →