Hramadstva

Jak ministr abarony atrymaŭ šykoŭnuju kvateru / Pamyłka bankira / Mituśnia Łukašenki. Hladzicie VIDEAnaviny za 5 śniežnia

Hałoŭnyja padziei dnia — u videanavinach «Našaj Nivy».

Padziaka ad Łukašenki: jak Viktar Chrenin atrymaŭ darahoje žyllo ŭ centry Minska.

Biełaruskija rehijanalnyja ŭłady prydumali novy žanr videa.

Łukašenka mitusicca pa Uschodzie.

Pamyłka kiraŭnika Bielinviestbanka abyjdziecca jamu vielmi doraha.

Niečakanyja padrabiaznaści i prysud pa hučnaj historyi.

Novaja historyja ad Malavanyča!

Biełaruskich školnikaŭ spravakavaŭ modny sieryjał? 

Padrabiaznaści ŭ novym vypusku «Našaj Nivy».

Hladzicie taksama:

Łukašenka i Kola vyrašajuć prablemy / Biełarusy biahuć z krainy / Prahnoz hienierała milicyi. Hladzicie VIDEAnaviny za 4 śniežnia

Bajkot Łukašenki i «siamiejnaje fota» / Ministr čakaje prablem / Zapałochvajuć studentaŭ / Novy Malavanyč. Hladzicie VIDEAnaviny za 1 śniežnia

Biada ŭ rodnaj vioscy Łukašenki / Saładucha pajšoŭ u armiju / Adzin dyrektar u turmie, druhi źnik. Hladzicie VIDEAnaviny za 30 listapada

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie8

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →