Usiaho patrochu33

«Kajfova, kali pračynaješsia kožny dzień u novaj krainie». Biełarus raskazaŭ, ci ciažka pracavać na kruiznym łajniery

Žychar Baranavičaŭ adpracavaŭ svoj pieršy kantrakt na łajniery i raskazaŭ vydańniu Bar24 pra plusy i minusy takoj pracy.

Siarhieju Atamasiu 26 hadoŭ. Jak heta časta byvaje ŭ pačatku pracoŭnaj dziejnaści, jon pierasprabavaŭ mnostva roznych miescaŭ, pierš čym pryjści pracavać na kruiznym łajniery.

«Dzie tolki nie pracavaŭ: u bary aficyjantam, potym barmenam. Dalej — u bujnych sietkach hramadskaha charčavańnia mieniedžaram. Ale ŭsio było nie toje, chaciełasia niešta pamianiać», — kaža Siarhiej.

Znachodziačysia ŭ čarhovy raz u pošukach pracy, Siarhiej uspomniŭ słovy adnakłaśnicy, jakaja na toj momant adpracavała ŭžo try kantrakty na łajniery.

«Jana ŭvieś čas kazała: «Pasprabuj. Pasprabuj!» Ale niešta ja nie moh sabracca z dumkami. A tut, zdajecca, daśpieŭ i vyrašyŭ padać zajaŭku», — uspaminaje chłopiec.

Kab trapić na łajnier, treba było mieć vopyt pracy ad 1 hoda na pasadzie, na jakuju pretenduješ. I abaviazkova viedać anhlijskuju movu.

Što treba, kab patrapić na łajnier?

Siarhiej vyrašyŭ pasprabavać uładkavacca barmenam. Jon skłaŭ reziume i ŭ lutym 2022 hoda padaŭ zajaŭku. Zapavietny kantrakt pryjšłosia čakać 11 miesiacaŭ. I pakolki na sudna jon uładkoŭvaŭsia ŭpieršyniu, jaho pryniali pamočnikam barmena.

Siarhiej na łajniery

«Kali pa reziume ty padychodziš, z taboj pravodziać anłajn-intervju, dzie tvaje viedy praviarajuć. Choć dośvied pracy barmenam u mianie byŭ, usio roŭna davodziłasia šmat vučycca. Treba viedać šmat receptaŭ i składaŭ kaktejlaŭ», — uspaminaje Siarhiej.

Pierš, čym adpravicca ŭ płavańnie, chłopcu treba było adkryć vizu, prajści śpiecyjalny miedahlad. A taksama źjeździć na čatyrochdzionnaje navučańnie ŭ Rasiju i atrymać siertyfikaty pa biaśpiecy. Usio heta dosyć zatratna. Pa padlikach Siarhieja, na ŭsio ŭ jaho syšło kala 2000 dalaraŭ.

Siarhiej uładkavaŭsia ŭ amierykanskuju kampaniju, u jakoj jość karabiel, jaki raz na hod adpraŭlajecca ŭ kruhaśvietnaje padarožža na 180 dzion.

«Ja paśpieŭ na łajnier u «kruhaśvietku» jakraz za dva dni da jaho adpraŭleńnia. Naličyŭ kala 40 krain, usie ciapier i nie ŭspomniu. Spačatku papłyli z San-Francyska da Antarktydy. Adtul praz Braziliju ŭ Afryku. Potym u Dubaj, dalej — u Tokia i nazad u San-Francyska», — raskazvaje Siarhiej.

8 miesiacaŭ pa 10 hadzin u dzień bieź nivodnaha vychadnoha

Bolš za ŭsio chłopcu spadabalisia try krainy: ZŠA, Japonija i Tajłand.

«U Tajłandzie tannaja i smačnaja ježa, ciopłaje mora kruhły hod, i tam vielmi pryhoža. Japonija — naohuł inšy suśviet. Tam usio vielmi pa-japonsku, — śmiajecca chłopiec. — U ZŠA taksama pryhoža. Ale vychodzić možna nie va ŭsich štatach. Heta źviazana z tym, što raniej było vielmi šmat ludziej, jakija ŭładkoŭvalisia na karabli, kab źbiehčy ŭ Amieryku».

Paśla kruhaśvietnaha kruizu byli i inšyja napramki: Hrenłandyja, Isłandyja, tydniovyja kruizy na Karybskija astravy. U ahulnym liku pa svaim pieršym kantrakcie chłopiec adpracavaŭ vosiem z pałovaj miesiacaŭ. Uvieś hety čas jon pracavaŭ biez vychadnych, pa 10 hadzin u dzień. Biez mahčymaści navat nienadoŭha adasobicca na borcie, bo ŭ kajucie Siarhiej žyŭ nie adzin, a z kaleham.

«Vymotvaje taki hrafik mocna. Ale kajfova, kali pračynaješsia kožny dzień u novaj krainie. U asnoŭnym, za hetym usie i jeduć: zarobak i padarožžy», — kaža Siarhiej.

Pracoŭny dzień chłopca doŭžyŭsia z 13.00 da dvanaccataj abo hadziny nočy. Z adnym dvuchhadzinnym pierapynkam. Tak što mahčymaść vyjści i pahulać u jaho była tolki ranicaj.

U abaviazki chłopca ŭvachodziła padrychtoŭka kaktejlaŭ, padtrymańnie čyścini ŭ bary i znosiny z naviedvalnikami.

«Zarobak u mianie byŭ 2200 dalaraŭ na miesiac. Čystymi vychodziła 2000. Na łajniery jość handlovy punkt dla piersanału, tam možna było kupić i srodki hihijeny, i cyharety, i navat ałkahol, — raspaviadaje Siarhiej. — Internet tam dajecca ŭ chvilinach, 250 chvilin kaštuje 20 dalaraŭ. I heta čas na sacsietki. Youtube tam hladzieć nielha. Karabielny internet jaho prosta błakuje, jak u škole na kampjutarach u kabiniecie infarmatyki».

Zapłacili 600 000 dalaraŭ za kruiz, ale nie pakinuli ani dalara čajavych

Z momantaŭ, jakija jarka ŭrezalisia ŭ pamiać, Siarhiej pieršymi ŭspaminaje štormy.

«My prapłyvali kala Hrenłandyi. Z-za vialikich štormaŭ tady admianili dva porta, ale my ŭsio ž taki trapili pad štorm. Karabiel vielmi mocna pačało hajdać. Šmat ludziej papadała, posud raźbiŭsia, butelek — prosta žeść była», — uspaminaje chłopiec.

Jašče Siarhieju zapomniŭsia vypadak u Rya, kali adnaho hościa abrabavali praź litaralna dźvie chviliny paśla taho, jak jon vyjšaŭ z łajniera ŭ port.

«Jašče byŭ chłopiec-aficyjant, brazilec. Jaho adzinaha ź piersanału abrabavali. I jakraz taki ŭ Brazilii», — śmiajecca Siarhiej.

Naohuł, pa jaho słovach, na łajnierach možna sustreć šmat cikavych ludziej. Adzin hość byŭ inžynieram z NASA, druhi vajavaŭ u Vjetnamie. U asnoŭnym na łajnierach płavajuć prafiesary i biznesmieny — ludzi, jakija mohuć sabie dazvolić taki adpačynak. Bo samy tanny kvitok u hetuju «kruhaśvietku» biez ekskursij kaštavaŭ kala 100 000 dalaraŭ.

«Była para — dziaŭčyna z Ukrainy i mužčyna z Hałandyi — im kruiz abyšoŭsia kala 600 000 dalaraŭ. Ale nivodnaha dalara čajavych, na žal, jany nie pakinuli», — uspaminaje Siarhiej.

Ale samaja niezvyčajnaja sustreča na łajniery ŭ chłopca zdaryłasia z… biełaruskaj!

«Dziaŭčyna ŭžo 30 hadoŭ nie žyvie ŭ Biełarusi. Tolki časam pryjazdžaje da svajakoŭ i siabroŭ. My razhavarylisia, ja spytaŭ jaje, ź jakoha jana horada, — uspaminaje chłopiec. — Jana adkazała, što ja takoha horada nie viedaju. I, chto b moh padumać, što na adlehłaści 12000 kiłamietraŭ možna sustrecca na łajniery ź dziaŭčynaj z… Baranavičaŭ! Heta było vielmi niečakana», — raspaviadaje Siarhiej.

«Chočacca tudy, dzie karabli bolšyja»

Ciapier u Siarhieja adpačynak. Jon budzie doŭžycca dva-try miesiacy. Paśla hetaha jon pajedzie na nastupny kantrakt. Praŭda, kampaniju padumvaje źmianić.

«Chočacca tudy, dzie karabli bolšyja. Ja byŭ na karabli ź piersanałam ŭ 400 čałaviek i 600 čałaviek haściej. Płanuju paśla druhoha kantraktu pajści ŭ kampaniju z łajnierami na 5000 haściej. Cikava pasprabavać, jak heta», — kaža jon.

U adpačynku Siarhiej zabaŭlajecca, chodzić u zału, basiejn, papraŭlaje fizičnaje i mientalnaje zdaroŭje. U płanach u chłopca adpracavać jašče chacia b dva kantrakty, padzarabić hrošaj i kupić kvateru. Abo ŭkłaści srodki jašče ŭ niešta. Mahčyma, adkryć niejkuju svaju spravu. Ale Siarhiej pakul nie zahadvaje. Jak havorycca, čas pakaža.

Kamientary3

 • kruizny łajnier u horkim parku
  05.12.2023
  "U asnoŭnym na łajnierach płavajuć prafiesary i biznesmieny — ludzi, jakija mohuć sabie dazvolić taki adpačynak."
  cikava, našy prafiesary mohuć dazvolić sabie taki adpačynak? chiba akademik kola tolki
 • Horki jabłyk
  05.12.2023
  kruizny łajnier u horkim parku, tut niadaŭna byŭ artykuł, jak łukašysty naličyli doktaru navuk 220 rubloŭ. Tamu takija łajniery moža sabie dazvolić tolki adna siamiejka na litaru ł.
 • smatraščy
  06.12.2023
  Jeśli smotrieť po zp, to kopiejki (koł-vo časov, ohraničienija). Znał iz Baranovič čiełoviek diesiať naviernoje, tolko odin był normalnyj. Vsie ostalnyje kakije-to chitrovystruhanyje. Ili mnie takije tolko popadaliś...

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie7

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →