Hramadstva22

Pra realny rejtynh Łukašenki, čystki ŭ Akademii navuk, rolu Jarmošynaj i ci prahałasujuć za Kolu — novy «Tok» z sacyjołaham Hienadziem Koršunavym

Hienadź Koršunaŭ, staršy ekśpiert Centra novych idej, u 2020-m kiravaŭ Instytutam sacyjałohii Akademii navuk. Mienavita źviestki hetaha instytuta pratačylisia ŭ ŚMI, i ŭsie daviedalisia, što ŭ Minsku rejtynh Łukašenki rekordna nizki — 24%, a CVK daviaraje ŭsiaho 11%. U vialikaj hutarcy «Tok» Hienadź tłumačyć, jakija ličby traplajuć Łukašenku na stoł, čamu režym nie maje abjektyŭnaj sacyjałohii, chto źjaŭlajecca jadziernym elektaratam Łukašenki siońnia i kolki hetych ludziej.

Hienadź Koršunaŭ. Fota: «Naša Niva»

Hienadź Koršunaŭ taksama razvažaje pra toje, ci jość palityčny rejtynh u Viktara Łukašenki i čamu Mikałaj jašče doŭha budzie ŭ śviadomaści biełarusaŭ prosta «dziciom Łukašenki». Tłumačyć, jak na situacyju ŭ krainie ŭpłyvaje biełaruskaja mantra «Aby nie było vajny», ci pracuje ašalełaja prapahanda i čamu hryzucca prychilniki Łukašenki. Kaža, čamu režym tak baicca parłamienckich vybaraŭ 2024 hoda i chto moža pieraciahnuć elektarat Łukašenki. A taksama raspaviadaje pra čystki ŭ Akademii navuk, jak straciŭ dyrektarskaje kresła i čamu pamiarkoŭnaść biełarusaŭ — heta dobraja jakaść.

00:00 — vyrvana z kantekstu

00:41 — najhoršy rejtynh u historyi

02:50 — jak vypierli ź Instytuta sacyjałohii

08:57 — «U Łukašenki nijakich danych niama»

13:46 — kolki praŭdy ŭ miemie «Saša 3%»

17:26 — čyja była ideja namalavać Łukašenku 80%

22:30 — jaki ciapier rejtynh u Łukašenki

27:15 — jak upłyvaje mantra «Aby nie było vajny»

29:32 — na kaho raźličanyja pieśni Hanny Siałuk, niaviestki Łukašenki

30:31 — chto moža pieramahčy Bondaravu

31:54 — ci pracuje ašalełaja prapahanda

33:56 — čamu łukašenkaŭcy hryzucca miž saboj

35:21 — ZAVITVAJCIE Ŭ CHAB «NOVAJA ZIAMLA» Ŭ BIEŁASTOKU

35:53 — čystki ŭ Akademii navuk

37:27 — pra kiraŭnika Akademii Husakova

38:31 — pra Musijenku i centr EcooM, jaki maluje pryhožyja ličby Łukašenku

41:20 — u jakim stanie biełaruskaja navuka

42:25 — rola Jarmošynaj

45:16 — chto sfalsifikavaŭ ekzitpoły ŭ Biełarusi

46:32 — kolki nabrała Cichanoŭskaja ŭ 2020-m

48:33 — što moža abjadnać prychilnikaŭ Rasii i Pucina i jeŭrapiejskaj Biełarusi

49:31 — dzieviać hrup u biełaruskim hramadstvie: siamja i kašalki, siłaviki, biudžetniki

54:12 — jak biudžetniki staviacca da Łukašenki

57:01 — kolki pasijanarnych jabaćkaŭ

1:00:05 — ci biełarusy ciarpiły?

1:05:08 — pra siamiejny indyvidualizm biełarusaŭ

1:08:14 — čamu pačałosia palavańnie na pamierłych kłasikaŭ

1:09:45 — ci pracuje demanizacyja Zachadu

1:11:28 — jak biełarusy staviacca da vajny i Rasii

1:12:46 — jakaja padtrymka ŭ Pucina

1:13:51 — jak razupeŭnić tych, chto za Łukašenku i Pucina

1:17:49 — kali ŭ Biełarusi mohuć adbycca pieramieny

1:20:24 — čamu ŭ Biełarusi zasakrecili ŭsie mahčymyja ličby

1:21:31 — čamu režym baicca parłamienckich vybaraŭ 2024 hoda

1:24:11 — chto z palitykaŭ moh by pieraciahnuć elektarat Łukašenki

1:26:24 — jak biełarusy staviacca da Mikałaja Łukašenki

1:28:58 — što nie tak ź biełaruskaj škołaj

1:31:27 — ci pracujuć zakliki Kačanavaj naradžać

1:35:18 — pra dačku va Ukrainie

1:36:08 — BLIC: Karł Marks ci Karł Popier, BDU ci EHU, Babaryka ci Cichanoŭski, Karpienka ci Jarmošyna

1:37:53 — jak biełarusy staviacca da ŭładnaj viarchuški

1:38:54 — ci prahałasujuć biełarusy za Kačanavu

1:41:49 — davier da armii, sudoŭ, milicyi

Kamientary2

 • babrujčanin
  03.12.2023
  Jak 100 hod tamu kamisary idieołahi z- za " rysy abmiežavanaści" tak i bondaravazaronak adčuli svaju biezpakaranaść vartaść i " siejuć..nienaviść žach
 • 2 raza sovrať čto 1 raz skazať Pravdu
  03.12.2023
  po opriedieleniju nie možiet byť sociołohii pri diktaturie. I ... nie nado miahieo skažiem, vvodiť v zabłuždienije biełarusskij Narod.
  Dobavlu, sociołohija v usłovijach diktatury - eto polit-biźnies ili prosto čiem-to zaniaťsia. niisepi, Vardomackij, tiepieŕ etot.

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →