Sport11

U novym siezonie Lihi Nacyj Biełaruś patrapiła ŭ Lihu C biez patreby hulać za vyžyvańnie

2 śniežnia vykanaŭčy kamitet Sajuza jeŭrapiejskich futbolnych asacyjacyj (UEFA) zaćvierdziŭ praceduru losavańnia Lihi Nacyj-2024/25, jakaja projdzie 8 lutaha budučaha hoda ŭ Paryžy i pačniecca ŭ 20:00 pa biełaruskim časie.

Fota: Championat.com

U losavańni prymuć udzieł 54, a nie 55 siabroŭ UEFA. Rasijskija kłuby i zbornyja pa futbole adchilenyja ad udziełu ŭ mižnarodnych turnirach pad ehidaj FIFA i UEFA ź lutaha 2022 hoda, i nijakich padstaŭ dla taho, kab ich reabilitavać, za hety čas nie źjaviłasia.

Usie zbornyja raźmierkavanyja pa čatyroch lihach i adpaviednych košykach.

Liha A

Košyk 1. Ispanija, Charvatyja, Italija, Niderłandy

Košyk 2. Danija, Partuhalija, Bielhija, Vienhryja

Košyk 3. Šviejcaryja, Hiermanija, Polšča, Francyja

Košyk 4. Izrail, Bośnija, Sierbija, Šatłandyja

Liha B

Košyk 1. Aŭstryja, Čechija, Anhlija, Uels

Košyk 2. Finlandyja, Ukraina, Isłandyja, Narviehija

Košyk 3. Słavienija, Irłandyja, Ałbanija, Čarnahoryja

Košyk 4. Hruzija, Hrecyja, Turcyja, Kazachstan

Liha C

Košyk 1. Rumynija, Šviecyja, Armienija, Luksiemburh

Košyk 2. Azierbajdžan, Kosava, Bałharyja, Farery

Košyk 3. Paŭnočnaja Makiedonija, Słavakija, Paŭnočnaja Irłandyja, Kipr

Košyk 4. Biełaruś, Litva (abo Hibrałtar), Estonija, Łatvija

Liha D

Košyk 1. Hibrałtar (abo Litva), Małdova

Košyk 2. Malta, Andora, San-Maryna, Lichtenštejn

U hetym hodzie zbornaja Rasii praviała vosiem tavaryskich matčaŭ, u troch ź jakich atrymała pieramohi.

Nahadajem, što zbornyja Biełarusi i Litvy, jak kamandy, što zaniali ŭ minułym siezonie Lihi nacyj u svaich hrupach dyvizijona C apošnija miescy, mielisia sustrecca pamiž saboj u sakaviku, kab vyznačyć, chto zachavaje miesca ŭ dyvizijonie S, a chto apuścicca ŭ D (druhuju paru kamand mielisia skłaści Kipr i Hibrałtar). 

Adnak litoŭcy zajavili, što nie chočuć hulać sa zbornaj Biełarusi, jak pamahataj Rasii ŭ vajnie suprać Ukrainy. 

Tamu siońnia UEFA było vyrašana, što Biełaruś i Kipr, jak dźvie najlepšyja družyny, što finišavali čaćviortymi ŭ svaich hrupach u minułym hodzie ŭ dyvizijonie S, u im i zastanucca, a za vyžyvańnie buduć zmahacca Litva i Hibrałtar. 

Kamientary1

  • drdrd
    03.12.2023
    Jurij, huihoiuh

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?5

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Usie naviny →
Usie naviny

U Hiermanii biełarus pabiŭsia z małdavaninam. Apošni byŭ parezany

U Indyi ženicca syn samaha bahataha čałavieka krainy. Na viasielle patracili šalonyja hrošy10

Łukašenka achviaravaŭ ministram: jak i za što pazbaŭlalisia ad samych važnych čynoŭnikaŭ jaho sistemy

Marharyta Laŭčuk vypuściła pieśniu, jakuju zapisała razam z mužam5

Eduardu Babaryku prysudzili dadatkova bolš, čym paŭtara hoda1

Kolki biełarusaŭ chočuć mieć dziaciej, a kolki ŭchvalajuć razvody7

Pa Viciebsku prakaciŭsia brazilski karnavał. Voś jak heta vyhladała ŠMAT FOTA44

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA12

Iłan Mask: Mianie dvojčy sprabavali zabić za apošnija vosiem miesiacaŭ7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?5

Błohierku ź dziciom nie puścili ŭ restaran «na minskich Patrykach». Čakajcie, dzie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →