Vajna11

Ci moža štučnaje źnižeńnie ŭzroŭniu vady ŭ Dniapry dapamahčy prachodu ŭkrainskich vojskaŭ na levy bierah?

Jak viadoma, ukrainskija vojski dva miesiacy tamu zachapili i ŭtrymlivajuć niekalki płacdarmaŭ u rajonie siała Krynki. Adnak bolš masavaha pierachodu na levy bierah Dniapra nie adbyvajecca. A što, kali štučna źmienšyć uzrovień vady raki? Na heta pytańnie adkazaŭ u svaim jutub-kanale vajskovy ekśpiert Aleh Ždanaŭ.

Forcing the Dnieper near Kherson Forsirovanije Dniepra pod Chiersonom Farsiravańnie Dniapra pad Chiersonam
Farsiravańnie Dniapra pad Chiersonam. Fota: Alex Babenko / AP Photo

Viadomaja praktyka spynieńnia skidu vady na rekach dla pierachodu ich ubrod. Tak, na Kałymskaj HES raz na hod bližej da zimy zakryvali amal uvieś skid vady. U vyniku raku možna było prajści praktyčna ŭ lubym miescy ŭ botach vyšej za kalena.

Ale, pa słovach Ždanava, štučnaje spynieńnie skidu vady ŭ rajonie Zaparožža z metaj zabieśpiačeńnia ŭmoŭ dla pierakidvańnia braniatechniki ŭ rajonie Chiersona nie dapamoža ŭkrainskim vojskam.

«Miarkujučy pa zdymkach i videamateryjałach, jakija pakazvajuć Sibir i Daloki Uschod, tam rečyščy ŭ asnoŭnym kamianistyja, na dnie lažyć kamień, słaniec i hetak dalej. Kali vada sychodzić, rečyšča ćviordaje. Navat kali vada nie sychodzić, reki ŭbrod mašyny lohka pieraadolvajuć», — źviartaje ŭvahu Ždanaŭ.

Kali ž havaryć pra Dniaproŭskaje vadaschovišča, to technična možna zrabić pastupovy skid vady, a potym jaho spynić na čas, pakul nie nabiarecca vady da maksimumu. Heta moža dać niejki pierapynak u nižnim ciačeńni. Ale heta nie dapamoža.

«Vy nie projdziecie. Hleistaje dno, piasčaniki, suhlinki — heta kašmar. Tam zahraźnie ŭsio, što moža zahraznuć. Faktyčna, treba budzie prakładać most pa asušanym dnie raki. Heta nierealna. Da taho ž, takoje mierapryjemstva nielha ŭtrymać u tajamnicy.

Kali, naprykład, asobnyja paromnyja pierapravy možna schavać, zamaskiravać i pierakidać techniku nievialikimi partyjami ci adzinkami cieraz Dniapro, to kali vy naviedziacie vialikuju paromnuju pierapravu, to tam praź piać chvilin budzie pracavać usia varožaja artyleryja», — tłumačyć Ždanaŭ i adznačaje rolu płacdarmaŭ.

«Płacdarmy adciaśniajuć vojski praciŭnika na takuju adlehłaść, kab asnoŭnyja vidy artyleryi nie dastavali da imaviernych miescaŭ naviadzieńnia pierapravaŭ. Tady apieracyja pa farsiravańni vodnaj pieraškody moža mieć pośpiech. Va ŭsich astatnich vypadkach heta zahadzia praduhledžany pravał».

Čytajcie jašče:

Ukraina pierakinuła braniatechniku na levy bierah Dniapra

«Apieracyja Narmandyja»: ukrainskija vojski pašyryli płacdarm u Krynkach nasuprać Chiersona

Zialenski pra kontrnastup: My nie dasiahnuli žadanaha, ale my nie adstupajem

Kamientary1

 • Abyr
  01.12.2023
  Nie budut oni tam pieriepravlaťsia.
  Im komfortno tam sidieť, na uzkoj połoskie u bierieha małymi raźviedhruppami.
  S toho bierieha ich prikryvajet arta, reb pvo.
  A protivnik i sam pridiet na razdiełku. Niečieho za nim biehať.
  Jeśli i budiet v etom hodu diesantnaja opieracija, to libo na Kinburn, po maleńkomu.
  Libo na Krym, po bolšomu.

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?8

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Usie naviny →
Usie naviny

Jak pracujuć rasijskija botafiermy, jakija vykarystoŭvajuć ShatGPT

U polskaj sistemie sacstrachavańnia zarehistravana 134 tysiačy hramadzian Biełarusi1

Prapahanda raspaŭsiudžvaje fejk nakont škody ad vakcyny Pfizer19

Siońnia ŭkrainskija zienitčyki źbili čarhovy rasijski Su-253

Załužny: Adzinym vychadam u vajnie moža stać pavieličeńnie kolkaści čałaviečych resursaŭ2

Dva hady ŭ łahiery ŭciekačoŭ. Volha Nikałajčyk narešcie atrymała prytułak u Bielhii15

«Lusterka» prakamientavała situacyju ź videa rodnych kaleh partała2

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET24

Zabaronu ruchavikoŭ unutranaha zharańnia ŭ ES nazvali niezakonnaj2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?8

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →