Kałaž «Našaj Nivy»

Kałaž «Našaj Nivy»

«Bajpoł» u svaim videa raskazaŭ pra kanały, jakija padahravali kanflikt, skarystaŭšysia ŭnutranymi prablemami ŭ arhanizacyi.

Adzin ź ich — «Abjadnany štab supracivu». 8 červienia, da taho jak raskoł staŭ publičnym (sam kanflikt u arhanizacyi adbyŭsia 7 červienia), kanał ukinuŭ, što Azaraŭ — «paćvierdžany ahient HRU», a «Bajpoł» «napičkany ahientami režymu Łukašenki». Napisali taksama, što Azarava i Łupanosava pasprabujuć prybrać z «Bajpoł», niby kab zachavać biaśpieku ŭdzielnikaŭ płana «Pieramoha», a farmalnaj pryčynaj budzie finansavaja niadobrasumlennaść. Łupanosaŭ adznačaje, što finansavyja pytańni sapraŭdy abmiarkoŭvalisia ŭ «Bajpole», ale tolki siarod udzielnikaŭ arhanizacyi, tamu niechta źliŭ infarmacyju AŠS.

Paviedamleńnie z kanała AŠS, apublikavanaje ŭ 13:00, jašče da apubličvańnia kanfliktu ŭ «Bajpole»

Paviedamleńnie z kanała AŠS, apublikavanaje ŭ 13:00, jašče da apubličvańnia kanfliktu ŭ «Bajpole»

Pa mierkavańni «Bajpoła», za kanałam AŠS staić Andrej Abozaŭ, jaki ciapier žyvie ŭ Estonii. Raniej «Našaj Nivie» paviedamlała hetuju ž infarmacyju jašče adna krynica.

Andrej Abozaŭ niekali byŭ aktyvistam supolnaści biełarusaŭ «Treci šlach» i adnym sa stvaralnikaŭ «Multkłuba», hrupy, jakaja rabiła satyryčnyja multfilmy pra Łukašenku. U 2005-m na jaho zaviali kryminalnuju spravu za abrazu Łukašenku, ale Andrej zdoleŭ vyjechać ź Biełarusi ŭ Estoniju.

Andrej Abozaŭ. Skrynšot ź videa postimees.ee

Andrej Abozaŭ. Skrynšot ź videa postimees.ee

U 2007-m jon jechaŭ na ciahniku z Ukrainy dadomu ŭ Estoniju praz Rasiju i byŭ zatrymany. Pry zastupnictvie svajho znajomaha, rasijskaha palitołaha Andreja Suzdalcava, vyjechaŭ u Estoniju. Z taho času žyvie tam. Siarod prajektaŭ, u jakich jon udzielničaŭ z 2020-ha — strymy Valeryja Capkały i Biełaruski narodny trybunał.

Andrej Suzdalcaŭ — rasijski palitołah, jaki doŭhi čas žyŭ u Biełarusi, pakul nie byŭ vysłany ŭ Rasiju ŭ 2006 hodzie.

«Sovietskaja Biełoruśsija» (ciapier «Biełaruś siehodnia») tady abvinavaciła Suzdalcava ŭ pracy na rasijskija śpiecsłužby, što i stała pryčynaj vysyłki. Adnoj z prykmiet suviazi sa śpiecsłužbami było nazvana lačeńnie palitołaha ŭ vajskovym špitali ŭ Maskvie. «Aficer śpiecsłužby, chutčej za ŭsio, HRU Hienštaba MA Rasii», — zrabiŭ vysnovu Jakubovič.

 

Andrej Suzdalcaŭ. Fota: jutub-kanał BYPOL

Andrej Suzdalcaŭ. Fota: jutub-kanał BYPOL

Paśla publikacyi AŠS jaje padchoplivaje 37-hadovy błohier Vital «Virus» Kandracienka, ź jakim, pa infarmacyi «Bajpoł», mieŭ kantakty Uładzimir Žyhar (były siłavik, jaki ciapier u «Biełpole»). «Virus» viadomy prajektam OSINT «Fieniks» i «Aściarožna, virus svabody». Raniej udzielničaŭ u prajekcie «Radyjo 97%», paśla vyjechaŭ va Ukrainu i ciapier žyvie tam.

Błohier «Virus». Fota ź jahonaha jutub-kanała

Błohier «Virus». Fota ź jahonaha jutub-kanała

«Bajpoł» śćviardžaje, što «Virusu» źlivaje infarmacyju HUBAZiK. 

Paśla zvarotu Azarava, dzie toj zajaviŭ, što sacsietki «Bajpoł» zachoplenyja, pačynajuć vychodzić dziasiatki pastoŭ u roznych kanałach, źviazanych miž saboj, pra toje, što Azaraŭ byccam padazrajecca ŭ finansavych złačynstvach i vyjechaŭ z Polščy ŭ Italiju. A taksama što płan «Pieramoha» stvorany supracoŭnikami HUBAZiK. U hety momant u ataku na Azarava ŭklučyŭsia jašče i palitołah Dźmitryj Bałkuniec, rasijski kanał BRIEF i kanał «Kiroŭcy 97%».

Skrynšot z kanału OSINT «Fieniks»

Skrynšot z kanału OSINT «Fieniks»

Paźniej naratyŭ pra finansavaje pytańnie padchoplivajuć hrupy «Virus», AŠS, Bałkuniec i Andrej Suzdalcaŭ. Paśla da ataki padklučajecca Valeryj Capkała.

Ukidy, nakiravanyja suprać Azarava dy Łupanosava, źjaŭlajucca na pieraličanych vyšej kanałach pa niekalki razoŭ na dzień. Rasijski kanał BRIEF uvohule abvinavaciŭ Azarava ŭ pasadcy samalota Ryanair z Ramanam Pratasievičam.

Paviedamleńnie z rasijskaha kanała BRIEF

Paviedamleńnie z rasijskaha kanała BRIEF

Ataka była nakiravanaja nie tolki na «Bajpoł» i Alaksandra Azarava, ale i na Śviatłanu Cichanoŭskuju dy družalubnyja da jaje struktury. Maŭlaŭ, kali «ahient HRU» Azaraŭ kiravaŭ tam pytańniami zakonnaści dy biaśpieki, to i ŭsie arhanizacyi napoŭnienyja ahientami.

A 16 červienia padklučajecca kanał «Minskaja siamibajarščyna». U dopisie Azaravu zakidajecca ahienturnaja praca, a Śviatłanu Cichanoŭskuju paprakajuć u tym, što jana pakryvaje ahienturu Łukašenki.

Skrynšot ź videa «Bajpoł»

Skrynšot ź videa «Bajpoł»

«Bajpoł» ličyć, što adnym z aŭtaraŭ kanała moža być 43-hadovy Anatol Kotaŭ.

Jon skončyŭ Maskoŭski dziaržaŭny instytut mižnarodnych adnosinaŭ. Paśla pracavaŭ dziaržsłužačym — u MZS, Administracyi Łukašenki, Kiraŭnictva spraŭ Łukašenki, NAK, byŭ namieśnikam dyrektara fondu «Dyrekcyja II Jeŭrapiejskich hulniaŭ» u 2019-m. Zvolniŭsia 18 žniŭnia 2020-ha praź niazhodu z palitykaj Łukašenki. Kotaŭ blizki da Capkały i Bałkunca, źjaŭlajecca adnym z zasnavalnikaŭ Forumu demakratyčnych siłaŭ, jaki pravodziŭ Capkała. 

Anatol Kotaŭ padčas pracy ŭ «Dyrekcyi Jeŭrapiejskich hulniaŭ». Fota: BiełTA

Anatol Kotaŭ padčas pracy ŭ «Dyrekcyi Jeŭrapiejskich hulniaŭ». Fota: BiełTA

Adznačym, što praŭładnyja miedyja nazyvali aŭtarami kanała Hienadzia i Illu Ščarbininych. Heta syn i baćka, jakich u Biełarusi vinavaciać u raskradańni majomaści, a mienavita — prysabiečvańni 207 tysiač jeŭra ŭ akcyjach «Naftana». Abodva atrymali prytułak va Ukrainie, ale publičnaj dziejnaści nie viaduć.

9 lipienia AŠS apublikavaŭ daviedku-abjektyŭku z asabistaj spravy Azarava, jakaja zachoŭvałasia ŭ MUS. «Bajpoł» ličyć, što AŠS atrymaŭ hetuju infarmacyju ad biełaruskich śpiecsłužbaŭ.

Skrynšot z kanała AŠS

Skrynšot z kanała AŠS

Nahadajem, raniej AŠS zajaŭlaŭ, što ŭzłamaŭ siervier łukašenkaŭskaha miedcentra. «Naša Niva» zasumniavałasia ŭ hetym. Paśla hetaha na naš sajt pačałasia DDoS-ataka.

Praz paru dzion z nami źviazalisia kalehi z «Aljansa rasśledavalnikaŭ Biełarusi» (ARB), jakija raskazali pra toje, što AŠS pieradaŭ im bolšy archiŭ infarmacyi. Jany pakazali nam inšyja słužbovyja dakumienty — dakładnyja zapiski i miedycynskija dakumienty inšych asobaŭ.

Prykład dakumientu, jaki jość u rasparadžeńni «Aljansa rasśledvalnikaŭ Biełarusi»

Prykład dakumientu, jaki jość u rasparadžeńni «Aljansa rasśledvalnikaŭ Biełarusi»

Takim čynam, imavierna, AŠS sapraŭdy maje šmat dakumientaŭ, ale niama dokazaŭ, što heta vynik uzłomu, a nie hulnia biełaruskich ci rasijskich śpiecsłužbaŭ.

10 červienia AŠS abvieściŭ papiaredniuju ataku na «Biełsat» — nibyta za toje, što toj daje vykazvacca Azaravu. Da hetaha, 25 maja 2023-ha jany atakavali «Jeŭraradyjo» za niepachvalny vodhuk na ichniuju dziejnaść u efiry.

Skryn paviedamleńnia AŠS pra papiaredniuju ataku na «Biełsat»

Skryn paviedamleńnia AŠS pra papiaredniuju ataku na «Biełsat»

U vyniku «Bajpoł» ličyć, što ataka na ich i Azarava była praviedzienaja sumiesna biełaruskimi i rasijskimi śpiecsłužbami.

Na dumku bajpołaŭcaŭ, jany skarystalisia ŭnutranymi prablemami ŭ arhanizacyi i pačali praz svaje krynicy i ryčahi razhojdvać situacyju, užyvajučy pryjomy prapahandy i ŭkidvajučy praz kanały łžyvyja źviestki pra čalcoŭ arhanizacyi.

Stanisłaŭ Łupanosaŭ u videa śćviardžaje, što hetuju zdahadku jak imaviernuju im paćvierdzili i ŭkrainskija śpiecsłužbisty.

«Naša Niva» paprasiła kamientar u supracoŭnikaŭ «Biełpoł» — što jany dumajuć pra rolu AŠS u padbuchtorvańni i pahłybleńni ŭnutranaha kanfliktu ŭ tahačasnym «Bajpole», jaki ŭ vyniku raskałoŭsia na «Biełpoł» i «Bajpoł».

«My nie majem ani žadańnia, ani mahčymaściej kamientavać tak zvany «kanflikt», jaki tak padabajecca žurnalistam. Kali łaska, bolš z takoj nahody nie turbujcie nas», — adkazali «Našaj Nivie» ŭ «Biełpole».

Usia hetaja situacyja pakazvaje, jak śpiecsłužby starajucca vykarystać lubyja ŭnutranyja prablemy ŭ apazicyi dla jaje asłableńnia i stvareńnia raskołaŭ.

Čytajcie taksama:

Chranałohija kanfliktu ŭ «Bajpole» — što za čym adbyłosia

Azaraŭ patłumačyŭ, što adbyvajecca sa źviestkami z płana «Pieramoha»

Durnota ci zdrada? Kamientar «Našaj Nivy» pra situacyju ŭ «Bajpole»

Клас
31
Панылы сорам
14
Ха-ха
7
Ого
7
Сумна
9
Абуральна
9