2,5 hoda kałonii i zvyš 1200 dalaraŭ vypłataŭ

Ale Zujevaj z Babrujsku 62 hady. Jana pracavała nastaŭnicaj u škole. Adnak zachvareła i jašče da piensii zvolniłasia. Šeść hadoŭ tamu joj pastavili dyjahnaz «lejkoz». Žančyna pačała pisać knihu ŭ styli fentezi. Praz kiepski stan zdaroŭja Ała pieravažna znachodziłasia doma, amal nie vyjazdžała z horada. Dahladała sabaku i katoŭ, jakich u siamju ŭziali z vulicy i z prytułku.

«Maci vielmi lubić źbirać hryby. Jeździć u les pa hryby — jaje tradycyja kožnuju vosień. Hety siezon jana prapuściła», — raskazała «Svabodzie» dačka Ały Anastasija.

Sioleta ŭ červieni Ału zatrymali za kamientary ŭ Telegram. Ich rascanili jak «abrazy» pradstaŭnika ŭłady i Łukašenki. Anastasija raskazała, što spačatku na maci zaviali kryminalnuju spravu, ale jaje samu nie zatrymlivali. Žančyna zastavałasia ŭ Biełarusi. Praź niejki čas siłaviki pryjšli pa jaje dadomu. Sa słovaŭ dački, maci zabrali spakojna, biez hvałtu. Za kratami jana ŭžo amal paŭhoda.

U vyniku Ału asudzili na 2,5 hoda kałonii ahulnaha režymu. Da taho ž jana musić zapłacić 1850 rubloŭ štrafu i kampiensacyju maralnaj škody dvum paciarpiełym čynoŭnikam (2 tysiačy rubloŭ). Razam heta bolš za 1200 dalaraŭ. Anastasija adznačaje, što pensijaniercy składana zapłacić takuju sumu samastojna. U kancy listapada razhladali apielacyjnuju skarhu žančyny, vyrak užo nabyŭ moc.

«Stres mocna paharšaje stan»

Ale asabliva składana znachodzicca za kratami z pryčyny surjoznaj chvaroby.

«Joj treba pastajanna naziracca ŭ lekaraŭ, rabić analizy, kab chvaroba nie prahresavała, prymać patrebnyja leki. Niepakoić, što za kratami nie buduć tak rehularna sačyć za zdaroŭjem, jak patrebna», — kaža Anastasija.

Simptomy chvaroby ŭ žančyny prajaŭlajucca pieryjadami. Byvaje, jana adčuvaje siabie dastatkova dobra, a byvajuć dni, kali ŭ jaje niama siłaŭ, jana chutka stamlajecca, adčuvaje słabaść, nie moža ŭstać.

«U mamy taksama mocna balić śpina. Chočacca prylehčy, ale nielha. Byvajuć paničnyja ataki. Jany zdaralisia jašče da turmy. Dobra, što jana nie adna ŭ kamiery: jak što, susiedki zdolejuć paklikać na dapamohu», — kaža dačka.

Lekary jašče da źniavoleńnia Zujevaj padkreślivali, što z takim dyjahnazam supraćpakazanyja stresy, patrabujecca spakojnaja abstanoŭka, dobraje charčavańnie, prahułki na śviežym pavietry. Usiaho hetaha ŭ žančyny ciapier niama. Joj ciažka ad taho, što ŭ kamiery kurać inšyja źniavolenyja.

«Stres mocna paharšaje stan. Ciapier u jaje pastajanny stres i jejny stan pastajanna paharšajecca», — zaznačaje dačka.

U izalatary ŭ Mahilovie, dzie Ała znachodziłasia peŭny čas, joj dazvolili paścielny režym. U Babrujsku, dzie jana ciapier, spačatku paścielnaha režymu nie dazvalali. Jakaja situacyja ŭ maci siońnia, dačka nie viedaje. Chimijaterapiju raniej nie rabili, ale Anastasija miarkuje, što jana moža spatrebicca, kali zdaroŭje maci budzie paharšacca.

«Chimijaterapiju pryznačajuć, kali ŭsio zusim kiepska, kali lekar bačyć, što ŭžo čas. Hety momant nielha prapuścić. Važna, kab lačeńnie pryznačyli svoječasova», — Anastasija chvalujecca, što ŭ kałonii składana budzie adsačyć hety momant.

Ału vazili ź SIZA ŭ babrujskuju palikliniku, rabili joj analiz kryvi. Ale dačka nie viedaje, kolki času prachodzić pamiž tym, jak maci prosić pra abśledavańnie, da taho momantu, jak jaje zavoziać da lekaraŭ.

«Lekar skazaŭ, što ŭsio narmalna, jašče nie patrebna lačeńnie. Ale mama sumniavajecca ŭ pravilnaści takich acenak. U Babrujsku niama takich technałohij, niama dostupu da sučasnych abśledavańniaŭ, navat kali pajści ŭ zvyčajny špital. Mama chacieła pajechać na abśledavańnie ŭ Miensk, ale nie paśpieła», — razvažaje surazmoŭca.

«Joj nie dali nijakaj palohki»

Ała Zujeva padavała chadajnictva jašče da sudu, kab joj zamianiali źniavoleńnie na inšy sposab pakarańnia. Padčas apielacyi taksama prasiła vyzvalić jaje z-pad varty.

«Tam jość jašče dalejšyja etapy, my budziem dalej pisać. Usie hetyja dakumienty dałučyli da spravy, ale, vidać, heta nie paŭpłyvała na rašeńnie. Joj nie dali nijakaj palohki. Maci adreahavała na vyrak vielmi emacyjna. Skazała, što navat hod za kratami možna paraŭnać dla jaje sa śmiarotnym prysudam», — kaža Anastasija.

Siamja dapuskaje, što maci moža napisać prašeńnie ab pamiłavańni, kab vyjści z kałonii.

Ale Zujevaj dachodziać listy tolki ad dački, ad inšych svajakoŭ i siabroŭ — nie.

«Ci niechta joj jašče piša, maci nie viedaje, bo jana bolš listoŭ nie atrymlivaje. Heta, biezumoŭna, mocna ciśnie na psichiku. Biełarusy adzin adnaho padtrymlivajuć. Adčuvajecca vialikaja padtrymka nieabyjakavych ludziej navokał, navat nie vielmi blizkich. Moža być, da mamy heta nie dachodzić, ale ja heta adčuvaju, ja heta viedaju. Ja jaje padtrymlivaju, jak mahu, pišu, što ŭsie za jaje pieražyvajuć», — kaža Anastasija.

Nahadajem, što 7 maja 2023 hoda stała viadoma pra śmierć u kałonii 61-hadovaha Mikałaja Klimoviča, jakoha dali hod kałonii za łajk pad karykaturaj pra Łukašenku. 

«Luboje turemnaje źniavoleńnie dla mianie — heta śmierć, tamu što ja pavinien być pad pastajannym nahladam doktara, prymać vialikuju kolkaść mocnych lekaŭ. Ja mahu nie vytrymać navat miesiaca», — kazaŭ pinčuk pierad prysudam.

Čytajcie taksama:

Samyja pažyłyja palitviaźni — chto jany i za što ich aryštavali

Pakarali za łajk pad karykaturaj Łukašenki. Što viadoma pra palitviaźnia Mikałaja Klimoviča, jaki pamior u kałonii

Sudździa, viadomaja mnohim palitviaźniam, i prakuror ź miedalom ad Łukašenki. Chto sudziŭ Alesia Puškina

Клас
3
Панылы сорам
1
Ха-ха
1
Ого
1
Сумна
11
Абуральна
29