Ekanomika

Kolki spłočvaje ŭ biudžet siaredni pradprymalnik

Pradprymalniki składajuć amal 35% ad ahulnaj kolkaści zaniatych u ekanomicy hramadzian.

Bolš za 30 tysiač ź liku pradprymalnikaŭ — fizasoby, jakija płaciać adziny padatak biez rehistracyi ŭ jakaści IP. Amal 52 tysiačy aformili ramiesnuju dziejnaść. Takuju ličbu «SB» ahučyła Śviatłana Bartaš, člen Pastajannaj kamisii pa biudžecie i finansach Pałaty pradstaŭnikoŭ.

Kolki hrošaj spłočvajuć pradprymalniki ŭ biudžet? Siarednija arhanizacyi — 8,2% ad ahulnaha abjomu padatkaŭ, małyja — kala 13,4%, mikra — 9,2 %, IP — 3,1%.

Ipešniki składajuć 8% zaniatych u ekanomicy. U siarednim pa krainie ad adnaho pradprymalnika ŭ biudžet pastupaje prykładna 400 rubloŭ u miesiac.

Układ małoha i siaredniaha pradprymalnictva ŭ VUP Biełarusi letaś skłaŭ 25,7%.

Nahadajem, što dla IP rychtujucca čarhovyja źmieny ŭ zakon. Z nastupnaha hoda chočuć pavysić staŭki adzinaha padatku dla indyvidualnych pradprymalnikaŭ.

Paśla taho, jak biełaruskim IP zabaranili pracavać pa sproščanaj sistemie padatkaabkładańnia, bolšaść pradprymalnikaŭ byli vymušanyja pierajści na ahulnuju sistemu padatkaabkładańnia, zhodna ź jakoj z 2023 hoda treba płacić 20% ad zarobku. 

Kamientary

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →