Śviet

Estonija rychtujecca da zakryćcia miažy z Rasijaj

U piatnicu na pamiežnym punkcie ŭ Narvie praciahnuli padrychtoŭku da mahčymaha zakryćcia miažy z Rasijaj. Na moście pastavili dadatkovyja zaharody, piša ERR.

Skrynšot videa ETV+

Pieršyja bietonnyja piramidy na moście ŭ Narvie źjavilisia ŭviečary 16 listapada paśla taho, jak na ŭschodniuju miažu Estonii prybyli 19 hramadzian Samali i Siryi, jakija sprabavali biez zakonnych padstaŭ prabracca ŭ krainu praz pahranpierachod u Narvie.

U čaćvier prefiektura Departamienta palicyi i pamiežnaj achovy Idy (rehijon na ŭschodzie Estonii) paviedamiła, što ŭ suviazi z abvastreńniem mihracyjnaj situacyi pamiežny punkt u Narvie moža być zakryty. U takim vypadku budzie składana viarnucca ŭ Estoniju, tamu ŭłady nie rekamiendujuć jeździć u Rasijskuju Fiederacyju.

«My rychtujemsia da zakryćcia pahranpunkta. My zakryjem dla ruchu dźvie pałasy, heta pakul nie budzie pieraškadžać ruchu aŭtamabilaŭ. A na zakrytym ciapier piešachodnym pamiežnym punkcie «Narva-2» umacujem aharodžy na moście, kab nielha było jaho vykarystoŭvać dla niezakonnaha pierasiačeńnia miažy», — paviedamiła prefiektura.

«My ŭvažliva sočym za tym, što adbyvajecca na miažy, bo Rasija ažyćciaŭlaje mihracyjny cisk u dačynieńni da Estonii i Finlandyi, adpraŭlajučy da našaj miažy ludziej, jakija nie majuć prava na ŭjezd u Jeŭrasajuz. Ź minułaha tydnia niekalki bujnych hrup sprabavali trapić u Estoniju», — dadali ŭ prefiektury Idy.

Zaharody spatrebiacca i ŭ dalejšym, pakolki 1 lutaha zakryjecca na rekanstrukcyju KPP «Ivanhorad».

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →