Hramadstva77

Natalla Kačanava: My nikoli nikomu nie pahražali

«Hladzicie, kolki jašče biełych plam jość u historyi, kolki adkryvajecca novych faktaŭ», — raskazała staršynia Savieta Respubliki kalektyvu dyzajn-centra vyrabaŭ z naturalnaha futra GNL, pradpryjemstva «Biełkaapźniešhandal» Biełkaapsajuza.

Natalla Kačanava. Fota: Saviet Respubliki

Jana raskazała, što prakuratura zajmajecca pytańniem hienacydu biełaruskaha naroda i «znachodzić šmat novych pachavańniaŭ».

«My nikoli nikomu nie pahražali. A Polšča ad nas abaraniajecca, nahnali tankaŭ na miažu, Amieryka dasłała svaich vajskoŭcaŭ, jakija pravodziać vučeńni praktyčna na miažy. Voś hetaja isteryja — dla taho, kab prablemy, jakija jość u ich krainach, siońnia nivieliravać za košt taho, što chtości źbirajecca na ich napadać», — skazała Kačanava.

«My nikoli nie vystupali ahresarami i nie budziem vystupać. Naša palityka zaŭsiody budzie miralubnaj», — dadała staršynia Savieta Respubliki.

Nie abyšłosia biez revieransu ŭ bok Łukašenki.

«Ja vam jašče raskažu, jak my pavinny dziakavać prezidentu našaj krainy», — skazała Natalla Kačanava.

Kamientary7

 • Abyrvał
  24.11.2023
  Čeł, a kachda zakončyt im zajmacca? :⁠'⁠(
 • Janka
  24.11.2023
  Nikomu nie pahradžali. Prosta za nohi trymali, pakul rasiejcy napadali
 • Vładisłav
  24.11.2023
  Zrazumieła, jakija pryjarytety ŭ łukašystaŭ.
  Kačanavaj nie patrebny dyzajn, Azaronku nie patrebnyja ajcišniki. Dy i ŭvohule vysokija technałohii supiarečać skrepam.
  Zamiest hetaha Kačanava zojmiecca pavieličeńniem kolkaści biełarusaŭ, Azaronak voźmie kuvałdu i zojmiecca sielskaj haspadarkaj.
  Prakuratura budzie zajmacca historyjaj i daić karoŭ: jany ludzi zaniatyja, im nie do zakonav, jak i sudździam nie do zakonav.

Padaje kurs dalara — čamu tak?7

Padaje kurs dalara — čamu tak?

Usie naviny →
Usie naviny

Siońnia pačynajuć sudzić 24-hadovuju minčanku za ŭdzieł u akcyi pratestu

Zvarot Bajdena da nacyi nahadvaŭ pachavalny marš — Bild

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu10

Zołatavalutnyja reziervy Polščy pieravysili rekordnyja $200 miljardaŭ7

Chto taki Vadzim Krasikaŭ, u jakim tak zacikaŭlenaja Rasija?1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Padaje kurs dalara — čamu tak?7

Padaje kurs dalara — čamu tak?

Hałoŭnaje
Usie naviny →