Hramadstva

Palitźniavolenaja Taćciana Pyćko vyjšła na volu

Žonka viciebskaha videaapieratara-fryłansiera Viačasłava Łazarava praviała ŭ viciebskim SIZA amal paŭhoda.

Suprać jaje zaviali kryminalnuju spravu za dapamohu mužu, jakoha pryznali vinavatym u pracoŭnych adnosinach z «Biełsatam».

22 listapada Viarchoŭny sud pierakvalifikavaŭ jaje spravu i prysudziŭ 3 hady źniavoleńnia z adterminoŭskaj pakarańnia na 3 hady. Taćcianu mahli vypuścić na volu ŭ toj samy dzień, ale ŭ viciebskim SIZA čakali dakumientaŭ ź Viarchoŭnaha suda, piša BAŽ.

Kamientary

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ2

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Uładzimir Karatkievič. Jak jamu ŭdałosia zastacca niesavieckim i nie skurvicca? Jon doraha zapłaciŭ27

Sikorski: Biełaruś viedaje, što treba zrabić, kab adnosiny palepšali5

Siońnia pačynajuć sudzić 24-hadovuju minčanku za ŭdzieł u akcyi pratestu

Zvarot Bajdena da nacyi nahadvaŭ pachavalny marš — Bild

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Suprać mamy anarchista Franckieviča, asudžanaha na 16 hadoŭ kałonii, zaviali kryminalnuju spravu1

Stała viadoma, dzie buduć vučycca studenty zakrytych pryvatnych VNU1

Stryžak raskazaŭ, ci maje prezidenckija ambicyi6

«Dačka Mara płakała ad hora». U Maładziečnie družalubny łabrador niečakana dla ŭsich źjeŭ nutryju Kapibaru — usieahulnuju lubimicu11

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ2

Prapahanda pakazała film pra Kryhiera. Ź jaho vynikaje, što niemca moh padstavić KDB, a pytańniaŭ bolej, čym adkazaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →