Kultura22

Ekśpierty nazvali prablemy biełaruskaj kultury

Adtok kadraŭ, emihracyja i zamiaščeńnie rasijskim kantentam.

Ekśpierty pakazali niekalki daśledavańniaŭ pad ahulnaj nazvaj «Biełaruskaja kultura: stan i patreby aktaraŭ, pierśpiektyvy refarmavańnia».

Kandydat kulturałohii, redaktar «Biełaruskaha štohodnika» Vadzim Mažejka pa vynikach pracy adznačaje takija prablemy biełaruskaj kultury:

 • zamiaščeńnie rasijskim kulturnym praduktam — rasijskija knižki i artysty, čosy rasijskich druhasortnych zorak, jakija pačynajuć zamianiać u rehijonach biełaruskich śpievakoŭ;
 • abvastreńnie chraničnych prablem i ahulnaja dehradacyja;
 • niedachop kadraŭ, a ŭ isnujučych — niedachop dośviedu i adukacyi, časam dośvied naličvaje tolki miesiacy, novyja ludzi nie zatrymlivajucca na pasadach u kultury;
 • ułada sistemna nie ličyć heta prablemaj.

Mažejka źviartaje ŭvahu, što ŭ biełaruskaj ułady nibyta niama impetu navat na siarednija reformy ŭ kulturnaj śfiery, jana nie viedaje, dziela čaho heta rabić. Kab stała lepiej? Uładu, ličyć Mažejka, prahres naŭrad ci chvaluje, jany ličać, što i ciapier usio fajna.

Jon zaŭvažaje jašče adnu prablemu siońniašniaj biełaruskaj kultury: «Stavicca znak roŭnaści pamiž śfieraj kultury i dziaržaŭnymi ŭstanovami śfiery kultury. Na toje, što adbyvajecca ŭ niezaležnym kulturnym siektary, dziaržava hladzić z zapluščanymi vačyma, pa hetych ustanovach navat nie źbirajecca statystyka».

Dyrektarka «JeŭraBiełarusi» i kansultantka Biełaruskaj Rady kultury Taćciana Pašavałava raskazała pra klučavyja subjekty biełaruskaj niezaležnaj kultury. Jana analizavała šlach kultury z padziej 2020-ha da ciapierašniaha času i padkreśliła, što za hety składany pieryjad kultura maje nie tolki straty (što vidavočna), ale i zdabytki. 

Da apošnich Pašavałava adnosić tvorčy ŭzdym 2020-ha i salidaryzacyju kulturnych dziejačaŭ taho času, jakaja dahetul zachavała peŭnuju aktualnaść. Usio heta spryjała padvyšeńniu statusu i roli biełaruskaj kultury za miažoj i ŭnutry krainy. Ź inšaha boku, praz represii niezaležnaja kultura ŭnutry Biełarusi šmat u čym była vyviedzienaja ź lehalnaha pola, to-bok akazałasia pa-za zakonam. Śfiera zaznała adtok kadraŭ, biespracoŭje i emihracyju. Raźvićcio biełaruskaj kultury siońnia šmat u čym mahčymaje tolki za miažoj, jana pieratvarajecca ŭ transhraničnuju. 

Taćciana adznačyła jašče adzin zdabytak — toje, što ŭ 2020-m hramadstva prysvoiła sabie peŭnyja daminanty biełaruskaj niezaležnaj kultury. Prykład — bieł-čyrvona-bieły ściah.

Ale, pavodle Pašavałavaj, niezaležnym kulturnym dziejačam jašče i šmat čaho nie staje. U pryvatnaści, padčas aznačanaha daśledavańnia jany kazali pra nieabchodnaść zładzić arhanizacyju, jakaja b stvaryła i padtrymlivała sietku raspaŭsiudu biełaruskich knih. Siarod inšych pažadańniaŭ było zasnavańnie śpiecyjalizavanych kulturnych miedyja, stvareńnie proma-hrup i pradziusarskich centraŭ dla biełaruskich vykanaŭcaŭ, u tym liku maładych, i h.d. Ale hałoŭnaje — placoŭki, dzie dziejačy kultury mahli b pradstaŭlać siabie i svaje prajekty, znachodzić partnioraŭ, fondy i donaraŭ.

Mieniedžarka prajektaŭ Biełaruskaj rady kultury Kaciaryna Ramančyk dadała, što biełaruskaj kultury nie chapaje adaptavanych adukacyjnych prahram, aryjentavanych na śpiecyfiku mastactva, kultury i kiravańnia ŭ hetaj śfiery. Taksama, kaža Ramančyk, praktyčna nie pradstaŭlenyja prahramy niefarmalnaj adukacyi, skiravanyja na biełaruskich kulturnych mieniedžaraŭ i kulturnych ci art-aktyvistaŭ.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Biełaruskija kalendary na 2024 hod: fantastyčny vybar jak unutry Biełarusi, tak i za miažoj

Śviatłana Kurs: Pakul leŭ ci koń žyvyja, ich buduć łupić z usich bakoŭ

Łatuška: Kali byŭ ministram kultury, chacieŭ źniać film «Kałasy pad siarpom tvaim». Ideju adchiliŭ Makiej

Kamientary2

 • Znaŭca
  24.11.2023
  > ŭ biełaruskaj ułady nibyta niama impetu navat na siarednija reformy ŭ kulturnaj śfiery, jana nie viedaje, dziela čaho heta rabić. 

  Byccam by Kabiniet heta chvaluje. 
 • Maksim Dizajnier
  25.11.2023
  Kakoj kultury?Načinaja s 2000-ch - jeje niet. V 90-ch jeŝie žili ludi, kotoryje jeje pomniat. Vsia kulutra ostałaś v trasiankie proletarijev i kołchoźnikov, pieriejechavšich v horod. Sovriemiennaja - za buhrom. Kromie Apti Ezijeva. No i etot čuvstvuju na dom v Ispanii sobirajet.

Vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ4

Hramadstvaabnoŭlena4

Vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło20

Bolš za sotniu viosak Homielščyny ŭsio jašče čakajuć adnaŭleńnia elektrazabieśpiačeńnia

U Italii ŭkrainka ŭpała sa skały i 6 hadzin maliła svajho mužčynu-rasijanina ab dapamozie. Jon tak i nie dapamoh25

Biełarusy akazalisia najlepšymi ŭ matematycy ŭ Jeŭropie27

Ci šmat u śviecie zastałosia kiraŭnikoŭ dziaržaŭ, jakija pryjšli da ŭłady raniej za Łukašenku?7

«Ludziam patrebna praca prafiesijanałaŭ». Cichanoŭskaja adreahavała na słovy Łukašenki pryciahnuć palitviaźniaŭ da likvidacyi zavałaŭ10

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała35

Borys Džonsan: Tramp moža vyratavać Ukrainu8

Minski zaapark zaklikaŭ biełarusaŭ padzialicca z žyviołami liškami ŭradžaju

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ4

Hramadstvaabnoŭlena4

Vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →