Usiaho patrochu99

Vadkaść dla pałaskańnia rota možna vykarystoŭvać dla roznych metaŭ. Voś dzie jana dapamoža

Mała chto viedaje, što vadkaść dla pałaskańnia rota akramia svajho pramoha pryznačeńnia pa-sapraŭdnamu šmatfunkcyjanalny srodak. Voś niekalki sposabaŭ.

mouthwash židkosť dla połoskanija rta vadkaść dla pałaskańnia rota
Fota: Getty Images

Vadkaść dla pałaskańnia rota maje daŭniuju historyju. Źviestki ab vykarystańni vadkaha rečyva dla lačeńnia šerahu zachvorvańniaŭ połaści rota znachodziacca navat u staražytnarymskich tekstach.

U kancy XIX stahodździa byŭ vypuščany pieršy srodak u tym vyhladzie, jaki nam viadomy ciapier. Pieršapačatkova jon rekłamavaŭsia jak bakterycydny i chirurhičny antysieptyk. Tolki paźniej stamatołahi pačali jaho rekamiendavać dla pałaskańnia połaści rota.

Dziakujučy svaim antysieptyčnym i dezynfikujučym ułaścivaściam vadkaść dla pałaskańnia rota moža być vykarystańnia i dla inšych metaŭ.

Myćcio adzieńnia

Vadkaść dla pałaskańnia rota vydatna padychodzić dla baraćby ź niepryjemnymi pachami vašaha adzieńnia. Akramia hetaha jana paśpiachova zmahajecca z bakteryjami, jakija nazapasilisia na roznych detalach pralnaj mašyny. Tamu pry nastupnym myćci adzieńnia ŭ pralnuju mašynu zamiest apałaskvalnika dla bializny dadajcie 100 mł vadkaści dla pałaskańnia rotu. Tolki źviarnicie ŭvahu, kab jana była biez farbavalnikaŭ i cukru!

Srodak dezynfiekcyi i čystki

Vadkaść dla pałaskańnia rota vydatna zamienić srodki dla dezynfiekcyi ŭnitaza. Dla hetaha dastatkova ŭ jaho vylić adnu šklanku vadkaści i pakinuć na adnu hadzinu. Zatym z dapamohaj ščotki pačyścić unitaz.

Rastvor dvuch častak vady i adnoj častki vadkaści dla pałaskańnia rota dapamoža ačyścić plitku. U padrychtavanym rastvory zmačycie ščacinu zubnoj ščotki (abaviazkova, kab materyjał, ź jakoha zroblena ščacina, byŭ miakki) i pratrycie pavierchniu. Śpirt, jaki ŭtrymlivajecca ŭ vadkaści, pradezynfikuje jaje i dapamoža zazichacieć.

Vadkaść dla pałaskańnia rota moža być karysnaja i dla dezynfiekcyi zubnoj ščotki. Dla hetaha jaje možna prosta prapałaskać, akunuć albo pakłaści na noč u jomistaść z vadkaściu.

Vatny tampon ci papiarovy ručnik, zmočany ŭ vadkaści dla pałaskańnia rota moža dapamahčy pazbavicca niepryjemnych pachaŭ u kvatery. Naprykład, u miescy, dzie staić kantejnier dla śmiećcia. Vatny tampon ci ručnik možna pakłaści ŭnutr ci raźmiaścić niedzie pobač.

Vadkaść dla pałaskańnia rota (biez cukru!) taksama dapamoža pry myćci voknaŭ.

Antysieptyk

Kali vy nabyli vadkaść dla pałaskańnia rota biez cukru, ale sa śpirtam, to jana vydatna zamienić antysieptyk dla ruk. Da taho ž pach u hetaj vadkaści našmat lepšy, čym u zvykłaha antysieptyku.

Takaja vadkaść vydatna dapamoža pradezynfikavać nievialikija parezy i ranki. A štodzionnaja pracirańnie zmočanym u joj vatnym tamponam vadyroŭ, miescaŭ ukusaŭ nasiakomych ci kantaktu z raślinami dapamoža źniać śvierb i bol, paskoryć zahojvańnie.

Srodak dohladu noh

Vadkaść dla pałaskańnia rota, raźviedzienaja ŭ roŭnaj praporcyi z vocatam, moža dapamahčy pazbavicca hrybku paznohciaŭ. Dla hetaha paznohci 2-3 razy na dzień treba pracirać vatnym tamponam, zmočanym pryhatavanym rastvoram. Dla taho, kab ubačyć vyniki, spatrebicca niekalki tydniaŭ.

Ciopłyja vannački dla noh z dadatkam vadkaści dla pałaskańnia rota dapamohuć raźmiakčyć mazali.

Srodak suprać pierchaci

Supraćhrybkovyja ŭłaścivaści vadkaści dla pałaskańnia rota mohuć dapamahčy pazbavicca pierchaci. Dla hetaha paśla myćcia hałavy na vałasy nanosicca vodny rastvor vadkaści (50/50) i pakidajecca na niekalki chvilin. Paśla akuratna zmyvajecca, kab nie patrapić u vočy. Z hetym srodkam treba być aściarožnym ludziam, u jakich suchija vałasy.

Srodak padaŭžeńnia žyćcia kvietak

Srodak dla pałaskańnia rotu dapamoža praciahnuć žyćcio zrezanym kvietkam. Dla hetaha na 2 litry vady treba dadać stałovuju łyžku vadkaści (biez cukru!). Dziakujučy dezynfikujučym ułaścivaściam srodku bakteryi buduć nie tak chutka razmnažacca i ściabliny raślin daŭžej zastanucca čystymi.

Apyrskvańnie chatnich raślin rastvoram z adnoj častki vadkaści dla pałaskańnia rota i troch častak vady dapamoža pazbavicca ad ćvili i hrybku, što ŭtvarylisia na liściach.

Čytajcie jašče:

Akazvajecca, my ŭsio žyćcio niapravilna myli bializnu. Voś, jak heta rabić najbolš efiektyŭna

Kińcie ŭ pralnuju mašynu łaŭrovy list. Vy budziecie zadavolenyja

«Pabačyŭ na skury darožku z ukusaŭ». Jak biełarus zmahaŭsia z paścielnymi kłapami 

Kamientary9

 • Kazik
  26.11.2023
  Vadkaść dla pałaskańnia byvaje z cukram? Kab karyjes ros?
 • biez cukru
  26.11.2023
  a i sapraŭdy)

  uvohule lepš za ŭsio pałaskać rot solevym rastvoram. takoje pałaskanije darečy i ad zubnoha bolu dapamoža, kali niama mahčymaści prama zaraz da doktara pajści
 • JANKA
  26.11.2023
  🧴U mianie była vadkaść dla pałaskańnia rota «Amvej Hlistar». Takaja butelečka 50 mł kaštuje prykładna 10 dalaraŭ. Dyk kudy j kolki tre było mnie ź jaje jaje lić, kab mocna hetak zaščadzić? Što heta navohuł za ma..zm?!

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →