Fota: Mayte Torres / Getty Images

Fota: Mayte Torres / Getty Images

Chto zvyčajna zdaje pałavyja kletki

Zakanadaŭstva Biełarusi i Polščy, dzie pracuje doktar, adnosna donarstva pałavych kletak prykmietna adroźnivajecca. Samaje hałoŭnaje adroźnieńnie — toje, što ŭ Biełarusi za donarstva płaciać. Adna ź minskich klinik na svaim sajcie pakazvaje, što ŭ siarednim donarka jajcakletak atrymlivaje 2500 rubloŭ, a donar śpiermy moža zarabić da 500 rubloŭ.

U Polščy ž donar nie atrymlivaje nijakaha finansavaha ŭznaharodžańnia. Uźnikaje łahičnaje pytańnie, a što ž matyvuje ludziej (u pieršuju čarhu, žančyn, bo zdača jajcakletak — bolš składanaja technična pracedura, jakaja maje na ŭvazie harmanalnuju stymulacyju i punkcyju pad narkozam)?

— Kali kazać pra partret siaredniestatystyčnaj donarki jajcakletak, to da nas prychodziać dziaŭčaty, jakija vučacca na apošnich kursach univiersiteta abo tolki niadaŭna jaho skončyli, — adznačaje Valancin Paraščuk. — Hałoŭnaje, što ich adroźnivaje — heta dobry avaryjalny rezierv. Jany ščyra chočuć dapamahčy inšym stać baćkami. Ja mahu skazać navat pa svaim dośviedzie pracy va Ukrainie, dzie jość kamiercyjnaje donarstva, što žadańnie dapamahčy — časta našmat važniejšaje za hrošy. U mianie byli pacyjentki, hledziačy na jakich było vidavočna, što ŭ ich niama materyjalnych prablem. Ja pytaŭsia ŭ ich pra matyvacyju. I zvyčajna čuŭ: «U mianie jość dzieci, u mianie dobryja hieny — i ja chaču padzialicca imi ź inšymi ludźmi».

U Biełarusi stać donaram jajcakletak moža žančyna va ŭzroście ad 18 da 32 hadoŭ (abaviazkova, kab u jaje ŭžo było chacia b adno svajo dzicia). U Polščy nie vyznačany vierchni ŭzrostavy paroh, adnak, kaža Valancin, na praktycy imknucca nie brać žančyn starejšych za 35 hadoŭ. Najaŭnaść ułasnych dziaciej dla donara nie abaviazkovaja.

Jak praviarajuć zdaroŭje donara

U vypadku, kali čałaviek choča stać donaram, jaho abśledujuć bolš staranna, čym kali jon źbirajecca źviarnucca da kryjakansiervacyi (zamarozki) pałavych kletak asabista dla siabie. Darečy, stać donaram u Polščy moža i zamiežny hramadzianin.

Fota: Yulia Reznikov / Getty Images

Fota: Yulia Reznikov / Getty Images

Kali kazać pra bank mužčynskich pałavych kletak, to ŭsia śpierma papiarednie zamarožvajecca. Prachodzić kala paŭhoda da taho momantu, jak jaje možna budzie vykarystoŭvać dla apładnieńnia. Za hety čas donaru davodzicca druhi raz zdać abaviazkovyja analizy — kali paŭtornyja vyniki na VIČ, hiepatyt i inšyja zachvorvańni buduć admoŭnyja, kryjaśpiermu biaruć u pracu.

— Tak my možam być upeŭnieny, što donar śpiermy, u toj momant, kali zdavaŭ bijałahičny materyjał, nie znachodziŭsia ŭ inkubacyjnym pieryjadzie, naprykład, hiepatytu — kali virus jašče nie vyjaŭlajecca ŭ kryvi, ale ŭžo prysutničaje ŭ bijałahičnych tkankach, — tłumačyć Valancin.

U internecie z forumu na forum vandruje mif pra toje, što donar tearetyčna moža prynieści nie svaje analizy, kab schavać niejkija zachvorvańni. Valancin pierakanany: na praktycy takoje niemahčyma, bo ŭsie analizy pacyjent zdaje ŭ klinicy i niama padstavy sumniavacca ŭ ich pachodžańni.

Jašče adno pytańnie, jakoje chvaluje mnohich — a ci praviarajuć niejak, ci jość u siamji donara niejkija spadčynnyja zachvorvańni? Kali, naprykład, siarod jaho radni časta sustrakajecca ankałohija — ci budzie heta «čyrvonym ściaham»?

— My ŭ klinicy pravodzim detalovaje ankietavańnie i kansultavańnie donara. Źbirajem infarmacyju pra fienatyp, siamiejny anamniez. Ankałohija — heta nie zusim spadčynnaje zachvorvańnie, ale infarmacyja pra toje, što jana ŭ siamji sustrakajecca časta, moža być dla nas stopam. Choć, chutčej za ŭsio, heta rašeńnie budzie pierastrachoŭkaj. 

Valancin Paraščuk, akušer-hiniekołah-repraduktołah. Fota z asabistaha archiva hieroja

Valancin Paraščuk, akušer-hiniekołah-repraduktołah. Fota z asabistaha archiva hieroja

Ci mohuć być niehatyŭnyja nastupstvy dla žančyn, jakija zdajuć jajcakletki

Dla žančyny, jakaja vyrašyć zdać svaje jajcakletki, pracedura vyhladaje nastupnym čynam: spačatku harmanalnaje stymulavańnie jaječnikaŭ, kab vyras nie adzin falikuł, a niekalki, potym praz paŭtary-dva tydni adbyvajecca punkcyja — zabor jajcakletak. Manipulacyju pravodziać pad narkozam, kab jana nie była balučaj. Jajcakletki abo ŭ hety ž dzień apładniajucca, abo ich zamarožvajuć i jany traplajuć u kryjabank. Kali jajcakletki byli apłodnienyja, to praź piać dzion na etapie błastacysty adbyvajecca kryjakansiervacyja.

Mnohich žančyn, jakija b tearetyčna chacieli padzialicca svaimi jajcakletkami, spyniaje stereatyp pra toje, što stymulacyja moža niehatyŭna adbicca na ich zdaroŭi — chtości, naprykład, baicca nabrać u vazie na fonie harmanalnaj terapii. Doktar kaža, što heta vielmi małaimavierna.

— Naboru vahi chutčej za ŭsio nie budzie, tamu što stymulavańnie karotkaterminovaje (jano ŭ siarednim doŭžycca ad 9 da 12 dzion) — harmanalny fon žančyny vierniecca ŭ normu ŭžo da nastupnaha cykłu.

Viadoma, my nie možam vyklučać ryzyki indyvidualnaj reakcyi na niejki z kampanientaŭ preparataŭ, jakija vykarystoŭvajucca. Ale na praktycy jany vielmi dobra pieranosiacca — bo my vykarystoŭvajem preparaty ad suśvietnych vytvorcaŭ z dobraj reputacyjaj. Za ŭvieś svoj dośvied pracy ja tolki ŭ adnoj pacyjentki naziraŭ niehatyŭnuju reakcyju. Biezumoŭna, lubaja miedycynskaja manipulacyja spałučanaja z ryzykami. Tamu my, lekary, baimsia dvuch uskładnieńniaŭ: pieršaje — heta ŭnutrany kryvaciok paśla punkcyi (jon sustrakajecca raz na tysiaču-paŭtary pacyjentak) i pierakrut jaječnikaŭ paśla punkcyi (taksama sustrakajecca dosyć redka). Ale lekaram viadoma, jak pastupać u takich situacyjach, kab ich nivieliravać. Jašče raz padkreślu: padobnyja vypadki na praktycy byvajuć vielmi redka, ja kažu pra ich u statystyčnym sensie, a nie tamu, što heta niešta, z čym my majem spravu kožny dzień.

U polskim zakanadaŭstvie nie prapisana, ź jakim minimalnym intervałam žančyna moža zdavać jajcakletki. Lekar adznačaje, što kali jość takoje žadańnie, to rabić heta možna prapuściŭšy cykł-dva paśla minułaj zdačy, kab dać arhanizmu adpačyć.

Jość mif i pra toje, što paśla zdačy jajcakletak u žančyny mohuć pačacca prablemy ź fiertylnaściu, adnak lekar heta abviarhaje. Jon kaža, što kali prablem nie było da pracedury, to i paśla jany nie ŭźniknuć.

Fota: vasiliki / Getty Images

Fota: vasiliki / Getty Images

— Nie ahavorana kolkaść jajcakletak, jakija dazvalajecca brać ad adnoj žančyny, — udakładniaje doktar. — Ale jość abmiežavańnie pa kolkaści dziaciej, jakija mohuć być narodžanyja ad donarskich jajcakletak adnoj žančyny — ich moža być nie bolš za dziesiać. Sapraŭdy takoje ž abmiežavańnie dziejničaje i dla mužčyn — nie bolš za dziesiać dziaciej, narodžanych z vykarystańniem śpiermy adnaho donara. Hetyja abmiežavańni źviazany z tym, kab źnizić vierahodnaść taho, što dzieci, narodžanyja z vykarystańniem bijałahičnaha materyjału adnaho čałavieka, u budučyni sustrenucca i stvorać siamju. Ale ŭličvajučy šyrokuju hieahrafiju pacyjentaŭ ciapier i toje, što my nie žyviom u zakrytaj supolnaści, takija ryzyki imknucca da nula. Tamu abmiežavańni ciapier nosiać prafiłaktyčny charaktar.

Ci moža donar pieradumać paśla zdačy pałavych kletak i zabaranić ich vykarystoŭvać

Valancin adznačaje, što tak, takaja mahčymaść jość. Sapraŭdy hetak ža, jak jość mahčymaść praź niekatory čas paprasić vykarystoŭvać svoj bijałahičny materyjał dla siabie (naprykład, kali z-za niejkaha zachvorvańnia ŭ čałavieka źjavilisia prablemy z repraduktyŭnymi mahčymaściami). Adnak, jak adznačaje doktar, tym, chto zahadzia płanuje vykarystać praź niekatory čas svaje zamarožanyja pałavyja kletki, lepš pieršapačatkova marozić ich dla siabie i zachoŭvać u kryjabanku.

Čytajcie taksama: 

Mify i samyja častyja pytańni pra EKA: kolki sprob treba, kab zaciažaryć, ci pavialičvaje heta ryzyku ankałohii i ci važny ŭzrost

Клас
3
Панылы сорам
2
Ха-ха
1
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
2