Zdymak ilustracyjny. Fota: Unplash

Zdymak ilustracyjny. Fota: Unplash

Dva profili ŭjaŭnych «supracoŭnikaŭ banka»

Telefonnaje machlarstva, u dačynieńni da jakoha padazravali Kieturku, polskaja prakuratura nazyvaje «pad vyhladam supracoŭnika banka». Pavodle infarmacyi Most, dziejnaść pa zavałodańni hrašyma była padzielena na dva napramki.

Pieršy — telefonny «razvod» vypadkovych achviar. Lehiendaŭ, jakimi prykryvajucca ŭjaŭnyja supracoŭniki banka, moža być niekalki, ale ŭsie jany zvodziacca da taho, što achviar pierakonvajuć dać dostup da svajho rachunku abo pieravieści hrošy na rachunki złamyśnikaŭ. Abzvon viadziecca, jak praviła, z-za miažy: pa źviestkach vydańnia, ofis machlaroŭ znachodziŭsia va Ukrainie.

Vykarystoŭvajučy abaronienyja srodki suviazi i znachodziačysia ŭ zamiežnych jurysdykcyjach, takija ašukancy najmienš uraźlivyja pierad polskaj pravaachoŭnaj sistemaj. Ale atrymanyja takim sposabam hrošy ašukancam treba niejkim čynam pieravodzić u najaŭnyja i zatym vyvodzić. Dla hetaha vykarystoŭvajecca druhi napramak dziejnaści.

U razmovie z žurnalistami Most krynicy nazyvali tych, chto im zajmajecca, «zaliŭščykami». Skradzienyja hrošy «zalivalisia» na rachunki starońnich asob, a zatym pieravodzilisia ŭ najaŭnyja za kamisiju. Źviano, u jakim mierkavana pracavaŭ Kirył Kieturka, zajmałasia jakraz pošukam takich ludziej, abnajaŭlivańniem i pieravodam hrošaj na rachunki arhanizataraŭ biznesu. Heta samy ryzykoŭny vid dziejnaści, tamu što z uładalnikami kartaŭ, praź jakija iduć pieravody, zaliŭščyki sustrakajucca asabista.

Jak pracujuć zaliŭščyki

Čamu srodki nielha vyvieści adrazu na rachunak telefonnych machlaroŭ? Pa-pieršaje, heta dazvalaje adsačyć apošnich. Pa-druhoje, nakolki možna mierkavać z razmoŭ z achviarami zaliŭščykaŭ, u Polščy jość praktyka, kali achviara ašukancaŭ admianiaje pieravod srodkaŭ. Ich viartajuć na rachunak paciarpiełaha i śpisvajuć z rachunku, na jaki srodki byli niezakonna zaličanyja.

U hetym sensie trymalniki kartaŭ, praź jakija rabiŭsia vyvad srodkaŭ, akazvalisia ŭ samoj niezajzdrosnaj situacyi. Tyja, chto trapiŭ na vudu ŭjaŭnych «supracoŭnikaŭ banka», nieŭzabavie razumieli, što ich padmanuli. Jany išli ŭ palicyju i ŭ bank i admianiali pieravod. A trymalniki kartaŭ nieŭzabavie atrymlivali ad banka paviedamleńnie, što pavinny viarnuć skradzienyja hrošy. I akramia taho, padazravalisia ŭ saŭdziele ŭ złačynstvie.

Pošuk uładalnikaŭ kartaŭ vioŭsia ŭ sacsietkach, zvyčajna ŭ ruskamoŭnych hrupach. Tam vykładali abjavy, jakija prapanujuć dadatkovy zarobak. Za kamisiju ŭ 800-1500 złotych prapanoŭvałasia dać rekvizity rachunku i svaju kartu dla atrymańnia najaŭnych bujnych sumaŭ.

Z uładalnikami kartaŭ zaliŭščyki zvyčajna sustrakalisia adrazu la bankamataŭ. Srodki pieravodzili i tut ža zdymali ich. «Zalitaja» suma składała zvyčajna 50 tys. złotych. Mienavita stolki ŭładalniki kartaŭ zvyčajna akazvalisia pavinny banku paśla admieny tranzakcyi.

Skrynšot abjavy ŭ fejsbuku

Skrynšot abjavy ŭ fejsbuku

Pieramovy z trymalnikami rachunkaŭ vialisia ŭ miesiendžarach z ananimnych akaŭntaŭ, jakija naležać ludziam, što znachodziacca za miežami Polščy. Numary telefonaŭ zaliŭščykaŭ jany trymalnikam kartaŭ nie padavali.

Paznavać adzin adnaho zaliŭščyk i trymalnik karty mahli niepasredna kala bankamata pa niejkim zahadzia ahavoranym pradmiecie harderoba abo pa asablivaj prykmiecie. Pošuk trymalnikaŭ kartaŭ i sustrečy ź imi ŭvachodzili ŭ abaviazki zaliŭščykaŭ.

Most atrymałasia znajści ŭ telehramie karystalnika, jakomu Kirył Kieturka moh pieradaručyć pošuk uładalnikaŭ kartaŭ. Jon znachodzicca ŭ Biełarusi i, pavodle jahonych słoŭ, Kirył pieradaručyŭ jamu hetuju pracu, tamu što samomu jamu było lanota zajmacca hetym.

«Ja šukaŭ ludziej, jakija zhodnyja byli na našy ŭmovy, davaŭ im adras, a Kirył sustrakaŭ ich», — napisaŭ surazmoŭca.

Jon zapeŭnivaje, što bolš hetym nie zajmajecca.

Sam klunuŭ na abjavu?

Jak sam Kirył moh zaniacca takoj pracaj, krynica vydańnia nie viedaje. Ale niejak Kirył raspavioŭ jamu, što nazaŭtra atrymaje 500 dalaraŭ za atrymańnie najaŭnych hrošaj praz svaju kartu. Tamu možna vykazać zdahadku, što pieršapačatkova Kirył sam klunuŭ na abjavu ab padpracoŭcy, a zatym niejkim čynam moh dałučycca da zaliŭščykaŭ.

Ci razumieŭ Kirył Kieturka, čym heta pahražaje, nieviadoma. Adzin z surazmoŭcaŭ vydańnia, znajomych z Kiryłam, śćviardžaje, što papiaredžvaŭ jaho pra nastupstvy. Ale toj skazaŭ, što toje, čym jon zajmajecca, — heta «samaja biaśpiečnaja ch…nia».

Kirył tłumačyŭ heta tym, što nie ŭvodzić ludziej u zman: jon, maŭlaŭ, adrazu papiaredžvaje, što praź ich karty chočuć pieravieści ŭ najaŭnyja hrošy i jakuju sumu za heta zapłaciać.

Ź ciaham času emihrantaŭ, jakija chacieli padzarabić 1500 złotych, ale jakija atrymali vielizarny doŭh pierad bankam, rabiłasia bolš. Jany taksama źviartalisia ŭ palicyju. Most viadoma pra čatyroch paciarpiełych hramadzianak Biełarusi.

Jak vyjšli na Kiryła Kieturku

Pa źviestkach vydańnia, 10 kastryčnika (u hety dzień Kiryła Kieturku zatrymali) na sustreču z zaliŭščykami pryjšli padstaŭnyja asoby. Kali zaliŭščyki pasprabavali atrymać dostup da ich rachunku praz mabilnuju prahramu, złamyśnikaŭ zatrymali.

Adna z krynic śćviardžaje, što ŭ toj dzień polskaja palicyja zatrymała pa spravie ab machlarstvie vosiem čałaviek. U asnoŭnym heta byli ŭkraincy (uklučajučy adnu dziaŭčynu), a adzinym biełarusam, jak miarkujecca, byŭ Kirył. Astatnich zatrymanych krynica apisvaje jak asacyjalnych asob, miarkujučy pa vonkavym vyhladzie, jakija złoŭžyvajuć ałkaholem.

Hetyja źviestki, zrešty, razychodziacca sa źviestkami polskaj haziety Wyborcza. Raniej sa spasyłkaj na prakuraturu jana paviedamiła, što razam z Kiryłam abvinavačvańni byli pradjaŭlenyja jašče traim padazravanym.

Niekalki surazmoŭcaŭ nazyvajuć Kiryła i inšych takich ža ŭdzielnikaŭ pieškami, u toj čas jak asnoŭnyja vyhadaatrymalniki znachodziacca za miežami Polščy i navat nie adrazu daviedalisia pra aryšt ludziej u Varšavie. Kali heta tak, to Kieturku naŭrad ci pahražaŭ maksimalny termin pakarańnia, praduhledžany artykułam ab machlarstvie, — vosiem hadoŭ pazbaŭleńnia voli. Taksama sumnieŭna, što jamu ŭ realnaści pahražała departacyja.

Čamu jon pryniaŭ rašeńnie skončyć žyćcio samahubstvam (mienavita heta źjaŭlajecca papiaredniaj viersijaj śledstva), pakul zastajecca pytańniem.

Čytajcie taksama: 

Pa fakcie śmierci biełarusa ŭ varšaŭskim izalatary zaviedziena kryminalnaja sprava pa artykule «daviadzieńnie da samahubstva»

U śledčym izalatary Varšavy znajšli paviešanym 19-hadovaha chłopca, byłoha palitviaźnia z Hrodna

U Hrodnie 16-hadovaha studenta aštrafavali za ŭdzieł u akcyi pratestu i pastavili na ŭlik u milicyju

Клас
4
Панылы сорам
2
Ха-ха
2
Ого
1
Сумна
8
Абуральна
6