Navuka i technałohii55

Ci mahčyma zajmacca seksam i začać dzicia ŭ kosmasie? Navukoŭcy nad hetym pracujuć

Kampanija SpaceBorn United raspracoŭvaje technałohii, jakija ŭ hetym stahodździ dapamohuć žančynam paŭnavartasna zaciažarvać i naradžać dziaciej prosta na kaśmičnych stancyjach i karablach. Raskazvajem, jak daloka zajšoŭ tut prahres.

Ilustracyjnaja vyjava. Fota: Matt Henry Gunther / Getty Images

Hałandski biznesmien Ehbiert Edelbruk zaraz kiruje kampanijaj SpaceBorn, jakaja zajmajecca pytańniami repradukcyi i naradžeńnia dziaciej u kosmasie.

Biznesmienam ruchaje ideja, što ŭ budučyni dla stvareńnia čałaviečych kałonij za miežami Ziamli treba spačatku vyrašyć pytańnie mahčymaści razmnažacca va ŭmovach kosmasu.

Padrabiaznaści takich namahańniaŭ raskryła ahienctva Euronews.

«Pakul što SpaceBorn United namahajecca dasiahnuć tolki štučnaha začaćcia embryjona ŭ kosmasie. Kampanija maje vopyt pracy z myšami, ale navukoŭcy ŭžo stvaryli śpiecyjalny dysk dla adpraŭki ŭ kosmas čałaviečych śpiermatazoidaŭ i jajcakletak, dzie i budzie adbyvacca ich źmiešvańnie.

Zapusk bijamateryjałaŭ myšej płanujecca na kaniec nastupnaha hoda, a praz hadoŭ 5-6 daśledčyki płanujuć zapuścić i čałaviečaje siemia ź jajcakletkaj», — piša Euronews sa spasyłkaj na SpaceBorn United.

Stvorany takim čynam čałaviečy embryjon budzie padvierhnuty kryjahiennaj zamarozcy i vysłany nazad na Ziamlu. Kryjahiennaja zamarozka spynić jaho raźvićcio i zabiaśpiečyć jahonaje biaśpiečnaje viartańnie.

Pa słovach Edelbruka, tut taksama paŭstaje etyčnaje pytańnie ab tym, jak hety embryjon budzie impłantavany ŭ arhanizm žančyny.

Kali jana paśpiachova vynasić i narodzić, heta budzie pieršaje ŭ historyi dzicia, začataje ŭ kosmasie.

Edelbruk ličyć heta «dalikatnaj temaj», bo ŭraźlivyja čałaviečyja kletki i embryjony buduć padvierhnutyja niebiaśpiečnym kaśmičnym umovam, dla jakich tyja ŭvohule nie pryznačanyja.

Mienavita tamu vialikija kaśmičnyja ahienctvy, jak NASA, nie pravodziać padobnyja ekśpierymienty, a dazvalajuć rabić heta pryvatnym kampanijam, adznačaje Euronews.

«Hałoŭnaja meta SpaceBorn United na dadzienym etapie — heta stvareńnie čałaviečaha embryjona ŭ kosmasie, ale ŭ kampanii spadziajucca, što zmohuć pryjści i da naturalnaha začaćcia i rodaŭ u kosmasie, choć da takoha prahresu šlach, kaniešnie, budzie vielmi doŭhi», — pryznaje kampanija.

Toje, što vadkaści ŭ arhaniźmie na Ziamli buduć imknucca ŭniz, a ŭ kosmasie pry adsutnaści hravitacyi, naadvarot, navierch, źjaŭlajecca adnoj sa šmatlikich prablem na šlachu da pośpiechu prajektu, pieradaje Euronews. Akramia taho, darosły čałaviek budzie praściej pieranosić nahruzki ŭ kosmasie, u toj čas jak nienarodžanaje dzicia ci niemaŭla buduć vielmi ŭraźlivyja ŭ takich umovach.

Ehbiert Edelbruk spačatku raźličvaŭ, što pieršaje začaćcie ŭ kosmasie adbudziecca «užo ŭ bližejšy čas», ale maštaby prablem i vyklikaŭ vymusili jaho krychu źnizić svaje vialikija ambicyi. Pry hetym 48-hadovy biznesmien dahetul spadziajecca, što pieršaje dzicia ŭ kosmasie narodzicca jašče pry jahonym žyćci.

«Ja źbirajusia dažyć da 100 hadoŭ, tamu nam pavinna chapić dziesiacihodździaŭ na dasiahnieńnie našaj mety», — vyraziŭ upeŭnienaść Edelbruk.

Kamientary5

 • chasmanaŭtka
  26.11.2023
  było ŭ mianie padazreńnie adrazu, ź jakoj nasamreč metaj zapuskajuć pieršuju biełaruskuju kasmanaŭtku ŭ t.zv. Kosmas...
 • 00
  26.11.2023
  U nas tožie takije opyty provodiat.
  Vot kosmonavtku užie vybrali.
  Skoro zašlut jeje k triem mužikam na stanciju, i budut smotrieť čieho połučitsia.
 • koksmaks
  26.11.2023
  dyk ža voś-voś štučnuju matku zrobiać... ci zrabili ŭžo? navošta tyja žančyny? tym bolš u Kosmasie?

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady19

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady

Usie naviny →
Usie naviny

«Kamunarka» impartazamiaścić šakaład dla hłazuravanych syrkoŭ i maroziva7

U Mazyry za «raspaŭsiud ekstremizmu» pakarali hałoŭnuju redaktarku haziety NPZ3

Atrymać pasyłku na pošcie zaraz možna budzie biez dakumientaŭ

Minski zavod vinaŭ adkazaŭ Rasii na «šmurdziak» — pastaŭki vina ŭ RF spyniajucca18

Karł III źviarnuŭsia da zbornaj Anhlii ź niezvyčajnaj prośbaj3

Kačanava vystupiła za suvierennaje prava dziaržavy na falsifikacyju vybaraŭ i zaklikała stvaryć pryjaznuju misiju naziralnikaŭ ad BRIKS12

Prodažy novych aŭto bjuć rekordy. Ci ŭdałosia dyleram vyjści na davajenny ŭzrovień?5

Haračaja vada, televizary, ale bieźlič rapartaŭ i parnik na prahułcy. Źniavoleny raspavioŭ pra novaje SIZA pad Minskam5

U Šatłandyi papuhaj uciok ad haspadyni. Amal praz dvoje sutak jaho znajšli ŭ radzilni, dzie toj viesieła baviŭ čas2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady19

«Pazvaniŭ ministr: Anžalika, kudy ty lezieš?» Byłaja top «Koka-Koły» raskazvaje, jak stała śpikierkaj Kaardynacyjnaj rady

Hałoŭnaje
Usie naviny →