Dźmitryj Kučuk. Skrynšot ź videa z sacyjalnych sietak 

Dźmitryj Kučuk. Skrynšot ź videa z sacyjalnych sietak 

Pra deputactva ŭ Pałacie pradstaŭnikoŭ

Dźmitryj Kučuk pryniaŭ rašeńnie ŭdzielničać u vybarčaj kampanii, razumiejučy, što «ŭ krainie niama sumlennych svabodnych vybaraŭ», «hałasy nichto nie ličyć», a «za palityčnuju dziejnaść možna trapić u turmu». Pra heta jon zajaviŭ na videa, apublikavanym u sacyjalnych sietkach 20 listapada.

Paśla vybarčaj kampanii jon z adnapartyjcami chacieŭ by realizavać padrychtavany zakonaprajekt ab amnistyi.

Chacieŭ, kab partyja «Zialonyja» zaniałasia bolš palitykaj

Dźmitryj Kučuk dałučyŭsia da partyi «Zialonyja» ŭ 2008 hodzie. 19 studzienia 2020 hoda na zjedzie bolšaściu hałasoŭ byŭ abrany staršynioj partyi. Da hetaha jon zajmaŭ pasadu pieršaha namieśnika staršyni.

U toj čas apazicyjnyja arhanizacyi vybirali farmat vyłučeńnia na prezidenckija vybary adzinaha kandydata. Pa svaim abrańni Kučuk zajaviŭ, što «Zialonyja» nie płanujuć udzielničać u prezidenckaj vybarčaj kampanii. Jon kazaŭ, što stratehija partyi — stać realnaj palityčnaj siłaj.

«My chočam uvajści ŭ trojku demakratyčnych palityčnych arhanizacyj pa svajoj struktury, pa paznavalnaści, pa mieniedžmiencie», — zajaŭlaŭ Dźmitryj Kučuk.

Pavodle jaho, partyja miełasia ŭziacca za raźvićcio rehijanalnych struktur i «bolš zaniacca palitykaj», bo dahetul jaje ŭsprymali jak hramadskuju arhanizacyju.

Partyju likvidavali ŭ lipieni 2023 hoda, razam z usimi inšymi niepadkantrolnymi łukašenkaŭskamu aparatu.

Jak zajaŭnika «Čarnobylskaha šlachu» kidali na «sutki»

U 2021 hodzie Dźmitryja Kučuka pasadzili na 15 dzion paśla taho, jak jon razam ź inšymi palityčnymi aktyvistami padaŭ zajaŭku na «Čarnobylski šlach».

Pra jaho zatrymańnie stała viadoma praź niekalki dzion. Aktyvista schapili nibyta za parušeńnie paradku praviadzieńnie masavych mierapryjemstvaŭ.

Adbyvaŭ pakarańnie ŭ izalatarach na Akreścina i ŭ Žodzinie.

Na Akreścina jon siadzieŭ u kamiery na vaśmiarych, dzie było 18 čałaviek. Jaho sukamiernikami byli supracoŭnik Akademii navuk, prahramist, rabotnik MTZ — sapraŭdny zrez biełaruskaha hramadstva.

U Žodzinie ŭ kamiery na 10 čałaviek było 15 čałaviek.

«Nastroj pracoŭny, adychodžu. Ciapier užo na ofisie, budziem zmahacca dalej», — skazaŭ jon pa vyzvaleńni.

Raniej, u 2019 hodzie, Kučuka za ŭdzieł u «Čarnobylskim šlachu» aštrafavali na 510 rubloŭ.

Ekśpierymientavaŭ z palitykaj

U 36 hadoŭ Dźmitryj Kučuk davodziŭ, što ŭ jaho jość intaresy ŭ biznesie i palitycy. Biznes — prybytki dy vydatki, a palityka — «heta nie toje kab chobi», ale zajmajecca joju «dastatkova surjozna».

«Miesca deputata ja zaŭsiody razhladaŭ jak mahčymaść niešta źmianić, tamu što ŭ nas kožny biznesoviec kaža pra toje, što ŭ nas, naprykład, drennaje zakanadaŭstva. A što vy zrabili, kab zakanadaŭstva było inšym? Treba było iści ŭ harvykankam, adstojvać intaresy».

Byŭ kiraŭnikom inicyjatyŭnaj hrupy adnapartyjca na vybarach 2010 hoda

Padčas prezidenckaj vybarčaj kampanii 2010 hoda Dźmitryj Kučuk byŭ kiraŭnikom inicyjatyŭnaj hrupy staršyni Homielskaj arhanizacyi partyi «Zialonyja» Juryja Hłušakova, jaki źniaŭ svaju kandydaturu.

«Zialonyja» ŭ Biełarusi byli partyjaj levaha kirunku, jakija abjadnoŭvali ekałahičnych aktyvistaŭ, a taksama moładź levych, libieralnych pohladaŭ, niefarmałaŭ i alternatyŭnikaŭ.

Vystupaŭ na telebačańni ŭ procihazie

Dźmitryj Kučuk vystupaŭ suprać budaŭnictva atamnaj stancyi. U 2016 hodzie padčas vybarčaj kampanii ŭ Pałatu pradstaŭnikoŭ jon pramaŭlaŭ na telebačańni ŭ procihazie.

Dźmitryj Kučuk bałatavaŭsia pa Smarhonskaj akruzie № 59. Fota: skryn ź videa telekanała «Biełaruś-3»

Dźmitryj Kučuk bałatavaŭsia pa Smarhonskaj akruzie № 59. Fota: skryn ź videa telekanała «Biełaruś-3»

Pavodle Kučuka, u supraćhazach buduć chadzić biełarusy, kali budaŭnictva nie budzie spyniena. Jon kazaŭ, što AES niebiaśpiečnaja dla ekałohii, a elektraenierhija budzie zadarahoj.

Kučuk zaklikaŭ ludziej patrabavać ad urada spynić budaŭnictva Astravieckaj AES.

Mieŭ sudzimaść

Kučuk nie lubić raskazvać pra hety epizod svajoj bijahrafii: u 2000 hodzie jon byŭ asudžany za kradziež majomaści šlacham machlarstva. Sudzimaść pahašanaja.

Biznes na śmiećci

Dźmitryju Kučuku — 49 hadoŭ. Jon vypusknik Biełaruskaha nacyjanalnaha techničnaha ŭniviersiteta. Bolš za 20 hadoŭ zajmajecca pierapracoŭkaj śmiećcia.

U 2003 hodzie jon zasnavaŭ śmiećciesartavalnuju stancyju «Zachodniaja» i dahetul joju kiruje. Jana śpiecyjalizujecca na źbirańni i sartavańni druhasnaj syraviny. Maje placoŭku dla jaje ekspartu i ŭčastak dla pierapracoŭki palimieraŭ.

«My chacieli pryjści pieršymi na hety rynak i nam heta ŭdałosia», — kazaŭ Kučuk pra svoj biznes. — Nasamreč usie druhasnyja resursy i ich zbory — vielmi pierśpiektyŭnyja».

Nazyvajuć śmieciarom

Dźmitryj Kučuk pryznavaŭsia, što jaho časam nazyvajuć śmieciarom, ale jon na heta nie kryŭduje.

«Bo praca takaja, — tłumačyŭ jon. — Ale jość inšy składnik hetaj pracy — surjoznyja dachody. Ja razumieju, što hrošy nie pachnuć, a hetaja praca daje mahčymaść narmalna žyć».

Vosiem hadoŭ tamu Kučuk kazaŭ, što jahony hadavy dachod pieravalvaje za 300 miljonaŭ biełaruskich rubloŭ. Heta było da denaminacyi, viadoma. Ale i 30 tysiač ciapierašnich biełaruskich pa tahačasnym kursie — heta było salidna.

«My ŭdzielničali ŭ miascovych vybarach i nam pryjšłosia zadekłaravać našy dachody. Tak što heta sapraŭdy tak, nie budu chavać. Ale heta nie značyć, što ŭsie 300 miljonaŭ u mianie na rachunku. My šmat układajem u biznes».

Zhadžajecca, što biazdomniki «haradskija sanitary»

Dźmitryj Kučuk vykarystoŭvaŭ pracu badziah pry sartavańni śmiećcia. Ale pracavać ź imi niaprosta, pryznavaŭsia jon.

«Ujavicie, čaho varta prymusić bamža zrabić štości na palihonie. U jakim stanie jany prychodziać. Časam davodzicca navat niecenzurna łajacca», — narakaŭ Kučuk.

Jon zhodny ź mierkavańniem, što biazdomniki — «haradskija sanitary».

«Naprykład, tolki ŭ Minsku pracuje kala 400 ludziej biez peŭnaha miesca pražyvańnia. I byccam by i nieachajnyja ludzi, ale jany zarablajuć prystojnyja hrošy. Časam sumy vypłat im naličvajucca miljonami biełaruskich rubloŭ», — davodziŭ jon.

Ahituje za raździelnaje zabirańnie śmiećcia

Dźmitryj Kučuk ličyć, što ludzi buduć achvotniej sartavać śmiećcie, kali zajmiejuć zručnyja placoŭki i pryvabnyja kantejniery. Jon prapanavaŭ rabić kantejniery ŭ nacyjanalnym styli.

Stvaryŭ taksi Recycling taxi pa źbirańni druhasnaj syraviny

«Hety startap my vyrašyli zrabić dla tych, chto raździalaje śmiećcie», — kazaŭ pra novuju pasłuhu svajho pradpryjemstva Dźmitryj Kučuk.

Pavodle jaho, klijent zamaŭlaje taksi, i ŭsie jaho adkidy zabirajuć faktyčna z kvatery. Takaja pasłuha pačała pracavać u 2017 hodzie i miełasia stać prybytkovaj praz 3 hady. Nam nie ŭdałosia znajści infarmacyju, ci akupiłasia jana i pryžyłasia.

Hladzicie taksama:

Vypalenaja ziamla. U Biełarusi likvidujuć jašče try partyi

Biełaruskaja partyja «Zialonyja» pravodzić kampaniju «Viełasipied u horadzie»

Partyja «Zialonyja» patrabuje spynić budaŭnictva AES u suviazi sa strataj davieru da «Rasatama»

Jak sartavać pakiety, kubački z-pad johurtu, tetrapak — parady dyrektara minskaha śmiećciesartavalnaha zavoda

Клас
26
Панылы сорам
5
Ха-ха
3
Ого
4
Сумна
2
Абуральна
10

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?