Kachańnie i seks3232

Pieršyja rody ŭ 15 hadoŭ, druhija ŭ 17 i trecija ŭ 19. Maładaja mama z-pad Homiela stała abjektam zachapleńnia adnych, žoŭci druhich

Maryja Sincova z haradskoha pasiołka Uvaravičy Buda-Kašaloŭskaha rajona maje ŭsie šansy stać samaj junaj šmatdzietnaj maci Biełarusi. Pieršy raz jana naradziła ŭ 15 hadoŭ, druhi — u 16. Ciapier joj 19, i jany z mužam čakajuć treciaje dzicia. Jana źniałasia ŭ telešou, viadzie błohi ŭ instahramie i tyktoku, dzie raskazvaje ab pryhodach svajho žyćcia. 

Skrynšot ź instahram-akaŭntu kis.mami

Błohierka zdymaje tyktoki, jakija ŭ kahości vyklikajuć uśmiešku, u kahości — žal, a ŭ kahości — złość. Voś adzin ź jaje tyktokaŭ: «Patrabavańni baćkoŭ da mianie da 15 hadoŭ: dobra vučycca, nie hulać dapazna, dumać pra budučyniu, rychtavacca da pastupleńnia. Patrabavańni paśla 17 hadoŭ: nie stać šmatdzietnaj (pa mahčymaści)».

@kis.mami.2

♬ original sound - Baby Hilton

U instahramie Maryja raspaviadaje pra tyja prablemy, ź jakimi sutyknułasia. Kali jana vučyłasia ŭ dziaviatym kłasie, to zakachałasia ŭ chłopca. Jany byli razam hod. Rasstańnie ź im stała sapraŭdnaj trahiedyjaj dla dziaŭčynki, jana sprabavała niejak naładzić adnosiny. Skončylisia hetyja sproby ciažarnaściu, pra jakuju Maryja pabajałasia skazać i byłomu kachanamu, i svaim baćkam. Błohierka piša, što bolš za ŭsio bajałasia taho, što z-za hetaj historyi jana patrapić u dziciačy dom.

Na toj momant dziaŭčyna vučyłasia ŭ kaledžy, na tydni žyła ŭ internacie, a dadomu pryjazdžała tolki na vychodnyja. A tam starałasia chucieńka źbiehčy da siabroŭki ŭ hości, kab mama nie zaŭvažyła ŭžo davoli prykmietny žyvot.

Skrynšot ź instahram-akaŭnta kis.mami

Na piatym miesiacy ciažarnaści Maryja paznajomiłasia z šasnaccacihadovym Illom, a jašče praź miesiac raspaviała jamu svoj sakret i skazała, što jon nie abaviazany być razam ź joj. Ale toj adkazaŭ, što kachaje jaje i zmoža palubić i jaje dzicia. Chłopiec padtrymaŭ jaje maralna i pierakanaŭ raskazać pra ŭsio mamie. Na 28 tydni ciažarnaści dziaŭčyna vyrašyła napisać mamie paviedamleńnie z pryznańniem. Mama adkazała, što i sama zdahadvałasia, ale z-za haračlivaha charaktaru dački bajałasia pytacca.

Svoj šasnaccaty dzień naradžeńnia Maryja sustrakała ŭ radzilni, bo jaje nie chacieli adpuskać dadomu. Aficyjna dziaŭčyna jašče nie ličyłasia całkam dziejazdolnaj — a heta značyć, nie mieła prava samastojna hadavać dzicia i atrymlivać vypłaty na jaho. Akramia ŭsiaho, treba było atrymać ad orhanaŭ apieki akt abśledavańnia budučaha miesca žycharstva novanarodžanaj. U vyniku jaje mamie aformili časovuju apieku nad unučkaj.

Dva miesiacy Maryja praviała doma z dačkoj, a potym viarnułasia da vučoby. Dziaŭčynkaj zajmałasia babula. Ale, jak kaža błohierka, z-za hetaha pačalisia prablemy: babula prykipieła da niemaŭlaci i raŭnavała ŭnučku da dački.

Kali małoj było ŭsiaho piać miesiacaŭ, Maryja zaciažaryła druhi raz — ad taho samaha Illi. Ale z-za taho, što mienstruacyja nie źnikła (hetuju źjavu nazyvajuć kalarovaj ciažarnaściu), jana daviedałasia pra heta amal što na 11-m tydni ciažarnaści. Pakolki i Maryja, i jaje partnior vučylisia, Illa byŭ kateharyčna suprać. Ale dziaŭčyna schłusiła, byccam by doktar, jaki moh zrabić abort, pajšoŭ u adpačynak — i tamu ŭsio, varyjantaŭ, akramia jak naradžać, niama.

U vyniku para pabrałasia šlubam. Maryja stała całkam dziejazdolnaj dla taho, kab samastojna hadavać pieršuju dačku, adnak mama nie chacieła tuju addavać i, pa słovach błohierki, nastrojvała apieku suprać dački. Ale ž narešcie ŭsie zmahli naładzić adnosiny. Maryja i Illa stali hadavać dvaich dziaciej — dziaŭčynku i chłopčyka.

Błohierka zapisała videa pra toje, što časta čuje, nibyta jana sapsavała sabie žyćcio, bo ŭ 18 hadoŭ maje dvaich u kałyscy. Ale jana śćviardžaje, što dzieci stali dla ich pary stymułam raźvivacca, zarablać hrošy i nieści adkaznaść za ich žyćcio.

Hetaja historyja, jakaja časam nahadvaje sieryjał, zacikaviła žurnalistaŭ telekanała ANT — Maryju zaprasili na šou «Jašče nie viečar», kab jana raspaviała pra ciažarnaść u 15 hadoŭ.

Tam dziaŭčyna paviedamiła, što jaje ciažarnaściu ŭ svoj čas cikaviłasia i milicyja:

«Milicyja pryjazdžała raźbiracca, jak heta adbyłosia. Nu kali b heta było pad prymusam, to byli b sudovyja razbory, a tak my padpisali, što ŭsio było z uzajemnaj zhody».

Jana taksama raskazała, što sutyknułasia ź miedycynskaj ahresijaj padčas rodaŭ:

«Było strašna. U balnicy daktary vielmi kiepska stavilisia z-za ŭzrostu, sprabavali kožny raz nahrubić. Asabliva ŭ radzale. Na mianie i kryčali, i kazali, kab ja naohuł nijakich hukaŭ nie vydavała. Kazali, što ja im tolki pieraškadžaju».

Siarod haściej šou, jakim prapanavali abmierkavać situacyju, byŭ śpiavak Hierman Citoŭ — jon pasprabavaŭ skazać, što takija pavodziny miedykaŭ niedapuščalnyja. Ale jaho chutka pierapyniła viadučaja, jakaja pačała dakazvać, što situacyja ŭnikalnaja, a biełaruskija lekary nasamreč cudoŭnyja. Arhumientam jaje było toje, što jana sama naradžała dvojčy i nikoli nie sutykałasia z hrubijanstvam.

Słova dali Śviatłanie Šyłavaj, prarektarcy pa lačebnaj rabocie BDMU, kandydatcy miedycynskich navuk, dacentcy.

«Nikoli nie asudžajcie miedycynskich rabotnikaŭ. Šasnaccacihadovaja dziaŭčynka trapiła ŭ radzilniu, u dziaŭčynki vialikaja trahiedyja. Jana nie saśpieła dla rodaŭ i funkcyjanalna, i maralna. Viadoma, dzicia treba było paškadavać. Ja nie apraŭdvaju, kali vam kazali drennyja słovy. Ale ŭ radzale byvajuć takija situacyi, kali ludzi niekiravanyja. Heta psichałohija, i razmaŭlać treba pa-roznamu. Kahości možna paškadavać, i budzie jašče horš, budzie isteryka. A my pavinny zachavać žyćcio maleńkaj dziaŭčyncy, jakaja doryć žyćcio jašče adnamu dziciaci, kab jano zastałosia žyvym i zdarovym, kab nie było aśfiksii, nie było traŭmy. U toj krytyčnaj situacyi, dzie my z vami nie byli, my nie možam abmiarkoŭvać dziejańni daktaroŭ».

Dziŭna było b, kali b na takuju pieradaču nie zaprasili śviatara. I jon sapraŭdy siadzieŭ pamiž Citovym i Šyłavaj. U protaijereja Paŭła Sierdziuka, staršyni sinadalnaj kamisii BPC, viadučaja spytała pra seksualnaje vychavańnie — chto i kali pavinien havaryć ź dziećmi pra seks.

«A čamu ź dziećmi? — paryravaŭ śviatar. — Mnie vielmi spadabaŭsia Illa, vydatnaja para. Niaŭžo ŭ našaj hieraini kiepskaje seksualnaje vychavańnie? Jana zaciažaryła i adrazu vyrašyła zachavać žyćcio svajmu dziciaci».

Śviatar ličyć historyju Maryi cudoŭnaj. Nu i što z taho, što baćka dziciaci pavioŭ siabie jak bajaźliviec i admoviŭsia brać na siabie adkaznaść? Pobač ža adrazu źjaviŭsia inšy mužčyna, jaki zachacieŭ hadavać čužoje dzicia. Prosta idealnaja ilustracyja frazy pra «Daŭ Boh zajku — daść i łužok».

Ciapier Maryi 19 hadoŭ, i jana znoŭ čakaje dzicia. Kaža, što ŭ hety raz ciažarnaść jany płanavali razam z mužam. Čas ad času dziaŭčyna atrymlivaje niehatyŭnyja kamientary: jaje paprakajuć u tym, što padaje drenny prykład — byccam by školnicy paśla jaje błoha masava vyrašać naradžać u 15—16 hadoŭ. Chtości paprakaje ŭ tym, što jana naradžaje dziaciej dziela vypłat ad dziaržavy. Jość i tyja, chto škaduje maładuju mamačku. Dla apošnich jana napisała post:

«Čamu ja pavinna žyć pavodle standartaŭ? «Pažyć dla siabie» — a kali dzieci heta i jość toje, što ja chacieła dla siabie? Nie ŭsie ž chočuć dziaciej i siamju, dyk i nie ŭsie chočuć hulać. Łahična?

Nie bačyła śvietu, nie padarožničała, nu i što? Mnohija i da kanca žyćcia nie padarožničali. A ŭ mianie jašče vializny zapas času, kab jeździć adnoj ci ź dziećmi na adpačynak. Adukacyja? Jaje možna atrymać u luby čas, možna vučycca ŭsio žyćcio. Čamu ty navučyš svaich dziaciej, kali ty biez «vyški»? A chto skazaŭ, što ja vučyłasia na dvojki-trojki? Ci vy dumajecie, što naradžajuć tolki tyja, chto drenna vučyŭsia?»

«Naša Niva» raskazvała pra Viktoryju Juzapčuk ź vioski Bielsk Kobrynskaha rajona, jakaja ŭ 22 hady razam z mužam hadavała ŭžo šaściora dziaciej — pieršaje dzicia Viktoryja naradziła taksama ŭ 15 hadoŭ.

U 2021 hodzie telekanał STB paviedamlaŭ ab tym, što samaj junaj maci ŭ Biełarusi ŭsiaho 13 hadoŭ, ale jaje imia sa zrazumiełych pryčyn nie nazyvałasia.

U 2022 hodzie samaj maładoj u śpisie ŭznaharodžanych Ordenam Maci stała Alena Bojka ź miastečka Starobin Salihorskaha rajona, jakaja ŭ 26 hadoŭ hadavała piaciarych dziaciej. Ale pieršynca jana naradziła ŭ 18.

Kamientary32

 • Jaś
  21.11.2023
  Tiema pacharia nie raskryta.
 • mikola
  21.11.2023
  hvora na galavu.....
 • cinik
  21.11.2023
  mikola, daloka nie chvora, vsio prosčitano))) hodika čieriez 2-3 jeśli jeŝie klepanut paru štuk, ispołkom vydielit domik v ahrohorodkie, siemiejnoho tipa, a tak by vsiu žizń skitałaś po obŝažkam...

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →